English - Deutsch
 

A mai nap igéi

Micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? (Zsolt 8,5)

[Szeretetből] előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. (Ef 1,5-6)

Olvasmányok: 2Thessz 2,13-17 és Lk 13,1-5


Lelki útravaló a mai napra

Szeptember 23.
Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket: "Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha odamegy hozzád, aki meghívott téged is meg őt is, és így szól: Engedd át neki a helyet! - akkor szégyenszemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád: Barátom, ülj feljebb! - s akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza megát, felmagasztaltatik." (Lk 14,7-11)

Jézus észrevette, sőt megfigyelte, hogy az asztalnál történő helyfoglalás során a vendégek válogatták a helyeket. Első látásra ez mindössze külső illemkérdés, mégis inkább kinek-kinek belső önértékeléséből következik. A rabbik azt tanácsolták, hogy a vendég az asztalhoz történő letelepedés előtt a kiszemelt helyhez képest "lejjebb" álljon, s inkább a házigazda tanácsolja őt "feljebb", így becsülete lesz a vendégek előtt, fordított esetben pedig megszégyenül. Ehhez képest Jézus sokkal szélsőségesebb követelést fogalmaz meg: "Ülj le az utolsó helyre!"
Jézus mondata viszont "nem tanács, hanem felhívás megtérésre, amely telibe találja a farizeusi magatartást, és a mögötte élő indulatot. Tekintélyüket, rangjukat, vagyonukat Isten áldásának tekintették kegyességükért, és annak akartak érvényt szerezni a helyek válogatásával. [...] Jézus nem mond kevesebbet tanácsával, mint amit tanítványainak mondott: >>Aki legkisebb mindnyájatok között, az a nagy.<<" (Lk 9,48) (Prőhle) Aki az első helyre törekszik, az mindenki fölé helyezi magát, talán még az Istent is maga mögé utasítja. Ezért szégyenít meg Pál apostol vallomása: "Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok." (1Tim 1,15) Vállalnunk kell az Isten előtt korlátainkat, keresnünk kell az utolsó helyet, és teljesítenünk kell az apostol figyelmeztetését is: "...alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál [...]." (Fil 2,3)
A történet Isten országáról szóló példázattá alakul. Jézus meghívja az akkori és a mai "farizeusokat" a nagy lakomára, a mennyei üdvösségre. Aki méltónak hiszi magát erre a meghívásra, az bizonyára méltatlan. Csak az méltó, aki tudja, hogy meghívása kegyelem, az elfogadásához szükséges hit is Jézus ajándéka. Aki pedig az alázatost felmagasztalja - akkor és most -, maga az Úristen.
Uram!
Tudom, hogy mérlegeden könnyűnek találtatom. Bocsásd meg, ha sokszor ennek ellenkezőjét gondolom. Tudom, hogy az utolsó hely is meg nem érdemelt ajándékod. Segíts örülnöm annak is. Te az utolsó helyet vállaltad értem - a keresztet. Ámen.

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napi ige
Micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? (Zsolt 8,5)
 


Evangélikus Egyház Evangélikus portál Napi ige a Bibliából - lelki táplálék

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster