English - Deutsch
 

A mai nap igéi

Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vész el végleg az elesettek reménye. (Zsolt 9,19)

Mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel! (1Thessz 4,17-18)

Olvasmányok: Zsid 13,17-21 és 1Thessz 4,1-12


Lelki útravaló a mai napra

November 24.
"Odament hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás." (Mt 25,24-30)

A számadáson megjelent az a szolga is, akinek egy talentummal kellett elszámolnia. Kiderült, hogy félreértette feladatát. Őrizte ugyan a rábízott kincset, de nem hasznosította, elásta. Tartott ura haragjától, de a legrosszabb megoldást választotta. Ezért még gazdáját is vádolta.
Istenünk minden ajándékát felhasználásra, továbbadásra s így szaporításra adta. A haszontalan szolga is kapott szeretetet urától. Ő pedig elásta: személyválogató volt, vagy patikamérlegen mérte a szeretetet. Mindnyájan érdemtelenül kaptunk bűneinkre bocsánatot urunktól. Ez a szolga feltételekhez kötötte bocsánatát. Urunk kezünkbe adta igéjét; a Szentírás rendszeres olvasásra való. Ő díszkötésben odatette könyvespolca közepére, de nem forgatta. Méltán haragszik a gazda erre a haszontalanra! Szigorúan megbünteti. Még az egy talentumot is elveszi tőle: "Akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van!" - összegzi ítéletét. Ezért a mondatért sok méltatlan vád érte már Krisztust, aki "a gazdagok pártjára áll a szegényekkel szemben". Pedig az ítéletnek ez a rendje egészen magától értődő, s a mindennapi életben is előfordul. Aki nem gyakorolja a fiatalon megtanult idegen nyelvet, kikopik belőle, elfelejti. A muzsikusoknak is rendszeresen gyakorolniuk kell, s ha nem teszik, egy idő után addig jól pergő ujjaik elveszítik egykori gyorsaságukat. Az elásott kincs soha nem volt az egytalentumos szolgáé. Nem is kellett elvenni tőle. Ő maga engedte ki a kezéből.
Urunk még távol van, még nincs itt a számadás ideje. Jézus megkérdezi: nem kell-e kiásnunk a talentumot? Megtisztítanunk, kifényesítenünk, használnunk? A szeretetet, az örömöt és a többit...
Uram!
Amikor feltételhez kötöttem a megbocsátást, nem volt fontos a te bocsánatod. Amikor megvontam a szeretetet valakitől, elfelejtettem, hogy szeretsz. Amikor nem nyitottam ki Bibliámat, hiába tapogatództam a sötétben. Segíts kiásnom kincseidet! Ámen.

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napi ige
Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vész el végleg az elesettek reménye. (Zsolt 9,19)
 


Evangélikus Egyház Evangélikus portál Napi ige a Bibliából - lelki táplálék

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster