English - Deutsch
 

A mai nap igéi

Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. (Zsolt 36,6)

De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, [?] minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt ? kegyelemből van üdvösségetek! (Ef 2,4?5)

Olvasmányok: 1Móz 1,9?13 és Ef 5,21?33


Lelki útravaló a mai napra

Április 24.Jertek, ebédeljetek!
János 21,12


Uram!
Otthonunkban édesanyánk mindennap elmondta ezt az egyszerű mondatot. S mi - gyermekei - örömmel engedelmeskedtünk hívogatásának. Nyugodtan telepedtünk asztal mellé, mert amit számunkra elkészített, azt szeretete adta elénk. Gondoskodó szeretete nem akkor kezdődött, amikor hívó szavát hallottuk. Már a nap hajnalóráján is sok gondja szőttesében szeretete volt az összetartó aranyszál.

Uram!
Föltámadásod után a Genezáret-tó partján ilyen egyszerű szóval hívtad magadhoz tanítványaidat. Nem akkor először. Nemcsak számukra volt hívó szavad. A pusztában ezreket hívtál csodatévő szereteted asztalához.
Legmélyebben ott látok bele szeretetedbe, ahol az Úrvacsora szentségét rendelted. Akkor testedről mondtad: ez az élet kenyere. Véredről: örök élet itala. Nemcsak munkádat, idődet, fáradságodat áldoztad értünk, hanem önmagadat.
Örök életemet így táplálhatom csak. És mégis - olyan kevésszer hallgatok rád.
Indíts engedelmességre.

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napi ige
Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. (Zsolt 36,6)
 


Evangélikus Egyház Evangélikus portál Napi ige a Bibliából - lelki táplálék

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster