English - Deutsch
 

A mai nap igéi

Így szól az Úr: Örömmel? teszek jót velük. (Jer 32,41)

Jézus mondja: Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. (Jn 10,9)

Olvasmányok: Lk 7,36?50 és Ám 8,11?14


Lelki útravaló a mai napra

Június 18.Nem a vagyonnal való bővölködésben van az ember élete.
Lukács 12,15


Uram!
Az az ember, aki testvérével az örökség fölött civakodott és az a gazdag ember is, aki nagy termése tárolására új csűröket építtetett, azt hitte: a vagyonban van az élet. Sok társuk van. Nemcsak egyesek. Az országok, ha gazdagságot halmoznak és kincsekért háborúkat viselnek, hasonlóképpen gondolkoznak.
Más nézet is van az életről. A betegágyán hányódó, gyógyíthatatlan kórban szenvedő .ember úgy gondolja: az egészségben van az élet.
A társtalan, csalódott szív sem a vagyonban, sem az egészégben nem képes fölismerni az életet. Könnyes szemmel másban keresi azt.

Uram!
Indíts hálaimádságra, mellyel megköszönöm Atyámnak, amit életem fönntartásához naponként megad. Az anyagi eszközöket is, egészségemet is, a meghitt családi boldogságot is. Mert kegyelmének ajándékai ezek. De az életnek ezekről a szükséges és kedves tartozékairól segíts szememet mennyei Atyámra emelnem.
Mert az élet - Ő.

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napi ige
Így szól az Úr: Örömmel? teszek jót velük. (Jer 32,41)
 


Evangélikus Egyház Evangélikus portál Napi ige a Bibliából - lelki táplálék

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster