Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vész el végleg az elesettek reménye. (Zsolt 9,19)

Mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel! (1Thessz 4,17-18)