Ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni? De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! (Józs 24,15)

Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. (1Kor 4,1)

Olvasmányok: 2Thessz 3,1?5 és 5Móz 27,1?10


Lelki útravaló a mai napra

Február 19.

"Az Urat, a te Istenedet imádd és csak néki szolgálj!"
Máté 4,10


Uram!
Az ószövetség törvényét idézted.
Ott, a pusztán az Isten ellen lázadó kísértőnek adtad tudomására: ez a törvény örökérvényű és nincs hatalom, mely megdönthetné. Istent kell szolgálnia még a gonosznak is, minden lázadozása ellenére is. Amint Isten örök végzését szolgálta akkor is, amikor ott a pusztában megkísértett. Minden fogvicsorító gyűlölködés ellenére mindmáig is áll a törvény: Istent kell imádni és néki szolgálni.
Idézed ezt a törvényt azoknak is, akik nem rosszindulatú ellenfelek, csak azt hiszik: Isten szolgálata időtékozlás. Ennek a félreértésnek mi - ma élő híveid - is okai vagyunk. Azt a téves hitet keltjük sokszor az emberekben, mintha Isten imádata és szolgálata földi kötelességeink elhanyagolását jelentené, a keresztyén élet pedig tétlenség volna.

Uram!
A magad életpéldáját világoltasd előttem. Te azzal imádtad Atyádat, hogy életedet adtad az emberért. E földön pedig azért lettél a legnagyobb, mert mindenkinek szolgáltál.
Ne engedj se kísértőid, se a közömbösök táborában rostokolnom. A Te magyarázatod szerint engedd megértenem az örök törvényt: "Az Urat, a te Istenedet imádd és csak néki szolgálj!"