Újdonságok

Információ

Jelen formájában a honlapot már nem frissítjük.

Az új honlap--itt-- érhető el.
>>

Megemlékezés és sírkőavatás Lajoskomáromban
A 120 éve született vitéz Hódy Józsefre, községük szülöttére emlékeztek a lajoskomáromiak augusztus 20-án. >>

Szemerei János püspök szolgált a Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén
Az árpási Szent Jakab templomban tartotta ünnepi ülését augusztus 19-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés. >>

Templomszentelés Zalaistvándon
Felszentelték a renovált templomot, illetve az új szószéket és keresztelőkutat augusztus 7-én, vasárnap Zalaistvándon. >>

Lelkésznők ordinációja Celldömölkön
Lázárné Tóth Szilviát és Zsíros Lillát augusztus 5-én, pénteken délután a celldömölki evangélikus templomban avatta lelkésszé Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. >>

Templomfelújítási hálaadó istentisztelet Sikátorban
Az ünnepi alkalmon, 2011. július 23-án, Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét, a liturgiában Tóth Attila espereshelyettes, várpalotai lelkész valamint ifj. Magassy Sándor, a gyülekezet helyettes lelkésze segédkeztek. >>

Bolba Márta lelkésszé avatása Sopronban
Első ordinációs szolgálatát végezte ilyen minőségében Szemerei János püspök, amikor 2011. július 9-én Sopronban, kerülete legnagyobb templomában lelkésszé avatta Bolba Mártát. >>

Találkozó Győrben
A szlovákiai evangélikus egyház (EKAB) országos püspöke, Milo¨ Klátik 2011. június 27-én személyesen gratulált Szemerei Jánosnak, a Magyarországi Evangélikus Egyház Nyugati Egyházkerülete püspökének a megválasztásához. Munkájára Isten gazdag áldását kívánta. >>

Szemerei János püspök beiktatása
Beiktatták hivatalába a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület új püspökét, Szemerei Jánost 2011. június 25-én, a győri Öregtemplomban. Az ünnepi istentiszteleten több mint száz lelkész énekelte a népes gyülekezettel együtt az "Erősítsd meg, Istenünk" áldó sorait... >>

Püspöki székfoglaló és igehirdetés, Győr, Öregtemplom 2011. június 25.
Az ötvenes évek végén, a vasfüggönyön innen, a Dunántúl közepén, egy kis Veszprém megyei falucskában, Homokbödögén sakkozott két ember. A tábla két oldalán két olyan ember ült, akik nem csak a táblának, de az akkori rendszernek is a két szélén helyezkedtek el. Egyikük egy kommunista párttitkár volt, a másikuk egy Budapestről politikai nyomásra eltávolított evangélikus teológiai professzor. >>

Esperesiktatás Surdon
2011. június 19-én, vasárnap délután került sor a Somogy-Zalai Egyházmegye új esperese, Smidéliusz Zoltán beiktatására a surdi evangélikus templomban. >>

Egyházkerületi eseménynaptár 2011
Az egyházkerület közgyűlése által jóváhagyott 2011. évi eseménynaptár: >>

Hogyne dicsérném az Istent...
Ittzés János püspök nyugalomba vonulása alkalmából a kerület munkatársai egy (1) darab könyvet készítettek el ajándékként számára, amely visszaemlékezés az elmúlt tizenegy évre. A könyv az alábbi linken megtekinthető és letölthető: >>