Egyetemes nyilatkozat 2009 ökumenikus imahetében

Ezekben a napokban országszerte egy szívvel és egy lélekkel imádkoztunk, és figyeltünk Isten Evangéliumára a különböző felekezettű templomokban. A Jézus Krisztus szeretetében való egységünket, közösségünket éljük meg és ünnepeltük az Ökumenikus Imahét minden estéjén. A magyarországi egyházak hívő közösségei ezen a heten együtt osztoztak az örömhír biztató erejében és jó reménységet ébresztő üzenetében, ahogy együtt osztozunk hazánk lakosságának mindennapi gondjaiban is.

A hétköznapok testi és lelki terhei, a megszorítások, az életszínvonal csökkenése, a pénzügyi válság következményei mindannyiunkat érintenek. Nem hallgathatjuk el aggodalmunkat sem, hiszen fájdalmasnak és igazságtalannak tartjuk, hogy a takarékosság jegyében hozott intézkedések szinte kizárólagosan a nyugdíjasoknak, nagycsaládoknak és az alacsony keresetű polgároknak a terheit növelik. A keresztény szolidaritás felelősségét komolyan véve hangsúlyossá kívánjuk tenni mindenki számára: egy társadalom sem engedheti meg magának, hogy bizonytalanságban hagyja, vagy egyenesen pusztulásra ítélje a leszakadókat. Döntő kérdés, hogy ne puszta pénzügyi elméletek, hanem az emberek reális szükségletei, az irántuk érzett felelős szeretet irányítsa tetteinket.

Mindezek miatt az Ökumenikus Imahét alkalmából is felajánljuk, hogy hazánk általános válságából való kivezető úton, készséggel együttműködünk bármilyen jó szándékú kezdeményezéssel, amely ezeknek a céloknak a megvalósítására törekszik. Magyar hazánkat, annak minden állampolgárát a mindenható Isten kezébe ajánljuk.

Budapest, 2009. ökumenikus imahetében

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa