A püspöki tanács állásfoglalása az új liturgia ügyében

Kedves Testvéreink!

A 2005 nyarán próbakiadásban megjelent Evangélikus istentisztelet - Liturgikus könyv előszavában így fogalmaztunk: "A Magyarországi Evangélikus Egyház püspökeiként az 1997. évi IV. törvénycikk 62. § d) bekezdése szerinti felhatalmazásunkkal élve - az Agendaszerkesztő és Liturgiai Bizottsággal egyetértésben - állítottuk össze az Evangélikus istentisztelet - Liturgikus könyvet, amelyet egyházunk Országos Közgyűlése elfogadott. Segítségével gazdagabbá válik istentiszteleti életünk, hiszen az itt található rend 2005 adventjétől a Magyarországi Evangélikus Egyház egyik hivatalos istentiszteleti rendje lesz. Bevezetését a jelzett időponttól ajánljuk, javasoljuk, és használatára kérjük lelkészeinket és gyülekezeteinket. Jól tudjuk ugyanakkor azt is, hogy sok hittestvérünk számára a megszokott liturgiához való ragaszkodás az egyházunkhoz való tartozás egyik alapeleme, ezért a lelkészek az 1986-ban kiadott Agendában levő istentiszteleti rendeket is használhatják."

Tudjuk, hogy az azóta eltelt időben nem történt áttörés a Liturgikus könyv (LK) ünnepi és vasárnapi istentiszteleti rendjeinek használatában. De arról is tudomásunk van, hogy egyre több lelkészünk használja a benne közölt imádságokat, az Egyéb istentiszteleti formákat és az Alkalmi istentiszteletek rendjeit, sőt az 1986-os Agenda énekverses rendjébe illesztve A vasárnapi és ünnepnapi istentisztelet változó részeit, a Propriumot.

Mivel a vitathatatlan értékek mellett a korábbi időszak teológiai egyoldalúságait is őrző 1986-os Agenda elfogyott, és változatlan kiadása ma már nem vállalható, az előbb említett, egyre szélesedő gyakorlatot ismerve a következő határozatot hoztuk:

 2007. reformáció ünnepére megjelenik az Evangélikus istentisztelet - Liturgikus könyv végleges 1. kiadása. A próbakiadás előszavában közölt alternatív lehetőséget változatlanul érvényben tartjuk. Ezért a Liturgikus könyvben helyet kapnak az 1986-os Agenda istentiszteleti rendjei, amelyek a LK Proprium részével együtt - egyházunk érvényes istentiszteleti rendtartás gyűjteményeként - zavartalan használatot tesznek lehetővé a hagyományos istentiszteleti rendhez ragaszkodó gyülekezeteink és lelkészeink számára is. Ez a megoldás egyúttal az egyéb és alkalmi istentiszteleti rendek használatát is megkönnyíti. Ebben segíti gyülekezeteinket a szintén ősszel megjelenő Gyülekezeti liturgikus könyv (GyLK) is, melyet együtt lehet használni a jelenlegi énekeskönyvvel.

Meggyőződésünk, hogy ezzel egyszerre válik lehetővé a tradíció őrzése és az új fokozatos megismerése. Erre a folyamatra, lelkészeink szolgálatára és egyházunk egész népére Isten áldását kérjük.

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest - Győr, 2007. augusztus 7.

A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa