Sajtóközlemény

Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy miközben zajlik a zárszámadási törvény parlamenti vitája, az oktatási kiegészítő támogatásra vonatkozó, a törvény által előírt egyházakkal történő egyeztetés elmaradt.

A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartja, hogy a törvény által garantált kiegészítő támogatás a törvényben meghatározott egyeztetések nélkül, egyoldalú változtatási javaslattal került a parlament elé. A kiegészítő támogatás és a kiegészítő támogatás számítási alapjának csökkentése veszélyezteti egyházaink közoktatási feladatainak ellátását, ellentmond az esélyegyenlőség követelményének, amely az egyházak által átvállalt állami feladatok finanszírozásának törvény által biztosított alapelve.

A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház a közoktatási intézmények fenntartásával és működtetésével közcélú tevékenységet lát el. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (3) bekezdése szerint "a számítási alap nem csökkenthető", az (5) bekezdése szerint pedig: "A kiegészítő támogatásra vonatkozó önkormányzati tervezett és tényleges adatok ismeretében az eltérés az érintett egyházzal történő egyeztetésnek megfelelően az éves költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben előírtak szerint kerül rendezésre." Keserűen tapasztaljuk, hogy a kormány a zárószámadásáról szóló törvényjavaslat előkészítése során az idézett törvény 6§ (3) és (5) bekezdésének tartalmát nem kívánta figyelembe venni, s így törvénysértő módon vitte a javaslatot a parlament elé.

Ha az Országgyűlés érdemi egyeztetés, valamint az idézett törvényhelyek megtartása nélkül fogadja el a Magyar Köztársaság 2004. évi zárószámadását, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház kénytelen az Alkotmánybírósághoz fordulni jogorvoslatért.

Dr. Bölcskei Gusztáv, püspök, Magyarországi Református Egyház

 D. Szebik Imre, püspök, Magyarországi Evangélikus Egyház

Budapest, 2005. október 17.