Püspöki körlevél EU képviselőválasztással kapcsolatban

Hazánk történelmi mérföldkőhöz érkezett. Június 13-án vasárnap azért járulunk az urnákhoz, hogy kifejezésre juttassuk, melyek azok a személyek, akikre Magyarország képviseletét öt éves időtartamra bizalommal rábízzuk.

Felelősek vagyunk Hazánk jövőjének alakulásáért. Ezért bizalommal kérjük Testvéreinket, választásukkal juttassák kifejezésre akaratukat.

Mielőtt a választáson döntésüket meghozzák, javasoljuk, vizsgálják meg az egyes listákon szereplő személyek eddigi tevékenységét, s a legjobb lelkiismeretük szerint adják le szavazatukat a bizalommal kitüntetett jelöltekre. Kérjük foglalják imádságukba hazánk holnapját, és Európa jövőjét, az Európai Unió parlamentjében majdan tevékenykedő képviselők szakmai , felelős és lelkiismeretes munkáját abban a jó reménységben, hogy honfitársaink célkitűzései között nemcsak az anyagi jólét elérése, hanem szellemi értékek megbecsülése és a lelki kincsek felfedezése is helyet talál.

„Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek.” /Péld.besz. 14,34./

Isten áldja meg hazánkat, nemzetünket, hogy mindannyian jól betölthessük evangéliumi küldetésünket az Ő dicsőségére és mindnyájunk üdvösségére.

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest, 2004. május hó

Gáncs Péter püspök sk.

Szebik Imre elnök-püspök sk.

Ittzés János püspök sk.