Elnökségi körlevél

Egyetértve a Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének néhány nappal ezelőtti nyilatkozatával, egyházunk is kénytelen a nyilvánossághoz fordulni azokkal a tényekkel, amelyek károsak, érthetetlenek és elfogadhatatlanok egy magát jogállamnak nevező demokratikus rendben.

Egyházunk történelmi hagyományai közé tartozik a társadalomban való konstruktív és kreatív magatartás, ennek egyik alapvető megnyilvánulási formája a jogkövető magatartás és a társadalmi feladatvállalás komolyan vétele. A Magyarországi Evangélikus Egyház azonban követhetetlennek és ezért méltatlannak tartja azt az eljárást, amelynek során az állam képviselői egyoldalúan, látszat egyeztetésekkel döntenek a mindkét felet érintő ügyekről - éppen azon a területen, amely az ország jövője szempontjából kulcsfontosságú. Az elmúlt hetek információ-visszatartása és az így nélkülünk meghozott döntések nyomán kialakult helyzet még az önkormányzati iskoláknál is jobban ellehetetlenítik az egyházak igényes oktatási munkáját.

Megdöbbentőnek tartjuk a Pénzügyminiszter reagálását a zárszámadási törvény meghozatala előtt egyházi oktatási intézményekkel kapcsolatban feltett őszinte kérdésekre. Nem megalapozatlan egyházi igények teljesítését várjuk, hanem a törvényes rend betartását, a kötelezettségek érdemi felvállalását.

Egyházunk egésze együtt vállalja a nehéz anyagi helyzetben lévő ország terheit az egész társadalommal. Azt azonban visszautasítja, hogy hátrányos helyzetet teremtve méltatlan módon járjanak el vele akkor, amikor társadalmi feladatokat vállal át.

Kéri a kormányzatot, vizsgálja felül ez ügyben hozott döntéseit, valamint az eddigi eljárási módot, és a Kormány és az Egyházak közti érvényes szerződésben foglaltaknak megfelelően érdemben tájékoztassa az egyházi feleket, és valósítsa meg a szektorsemleges finanszírozást.

Reméljük, hogy kérésünk teljesítésével az átláthatóság, mint minden demokratikus jogállam működésének alapfelétele, az eddigieknél jobban érvényre juthat.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége

Győr-Budapest, 2006. november 15.