A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának 2007. október 25-én hozott határozata

 2007. október 25-én tartotta ülését a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa. Az ülésen az egyház püspökei: Ittzés János elnök-püspök, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület, és dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke, a következő határozatot hozták:

A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa - a közelmúlt eseményeinek kiértékelése alapján, az esperesi tanács előzetes tájékoztatása után - a Budapesten, 2007. október 25-én tartott ülésén egyhangúlag a következő határozatot hozta:

A MEE egyház lelkészei szabadon élhetnek állampolgári jogaikkal, és mint a Magyar Köztársaság polgárai lelkiismeretük szerint, személyes felelősséggel vesznek részt társadalmi és politikai szervezetek rendezvényein. Ugyanakkor nyilvános, politikai eseményekhez kapcsolódó bármilyen egyházi jellegű szolgálatban, liturgikus cselekményben - akár civilben, akár liturgikus öltözékben - csak az illetékes püspökkel való előzetes konzultáció után és a püspök hozzájárulásával működhetnek közre. Ennek a kötelezettségnek az elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül, és az illetékes fegyelmi tanács eljárását vonja maga után. (2005. évi IX. tv. 13-16. §)