Püspöki körlevél a határon túl élő magyarság kettős állampolgárságának népszavazása ügyében

**Kedves Testvéreink!**

Mint eddig minden népszavazás-választás alkalmával, most is kérő szóval fordulunk gyülekezeteink hívő népéhez.

 2004. december 5-én a határon kívül élő magyarok kettős állampolgársága kérdésében nyilváníthatunk véleményt szavazásunkkal. Kérjük és felhívjuk Testvéreinket a szavazáson való felelős részvételre.

_Igenlő_ szavazatunkkal tanújelét adhatjuk annak, hogy az önhibájukon kívül határon túlra szakadt magyar testvéreinkkel közösséget vállalunk, hozzánk tartozónak tekintjük őket, amint ezt eddig is így vallottuk. Most sem tehetünk másként. Bizonyos, hogy állásfoglalásunknak vannak ránk háruló kötelezettségei, de ezek - véleményünk szerint - az anyaországban élők hátrányos gazdasági helyzetbe sodródása nélkül teljesíthetők. Másrészt a kettős állampolgárság két különböző jogi szabályozást igényel a határon innen és a határon túl élők esetében.

Határon túl élő magyar testvéreinket mindannyiuk szeretetébe és jó indulatába ajánljuk. Adjon az Egyház Ura áldott adventi időt és örömteli karácsonyt, hogy jó lelkiismerettel tudjunk ünnepelni.

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest, 2004. november 19.

 D.Szebik Imre elnök-püspök sk.

Ittzés János püspök sk.

Gáncs Péter püspök sk.