Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról

A költségvetési törvénytervezet megjelenése óta az egyházak komoly számolásba kezdtek, mert az eddigitől eltérő lesz a 2005. év finanszírozása, különösen az egyházi oktatás területén. Az az új forma, amely az alapfokú oktatási normatívákat (Óvodai nevelés, iskolai oktatás 1-4 évfolyam, 5-8. évfolyam) 90% és 10%-ra bontja, amelyből a 10% ilyen formán nem jár alanyi jogon az egyházi intézményfenntartóknak, hátrányosan érinti az egyházi óvodákat, általános iskolákat valamint a nyolc és hatosztályos gimnáziumokat. Különösen nehéz helyzetbe kerülnek a kis intézmények, fenntartótól függetlenül. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy egy beindított tanév feléhez közeledünk, amikor is már nem lehet átszervezni az intézményeket. Súlyos terheket fog jelenteni mindezek bevezetése az alapfokú művészetoktatási intézmények számára. Az egyházi iskolák, óvodák tanulói nagycsaládos környezetből kerülnek ki, ahol még többet kell fordítani a szociális jellegű támogatásokra, ugyanakkor mivel intézményeink nem fedik le az összes települést nálunk sok a bejáró tanuló. Ezek megvonása további költségvetési problémát von maga után. A gyermekek, szülők szabad iskolaválasztását veszélyezteti az új tervezet. Nagyon fontosnak tartjuk és várjuk a további egyeztetés lehetőségét, hogy az egyházi iskolák finanszírozása is egyenlő mértékű legyen demokratikus államunkban.

Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási Osztálya nevében Mihályi Zoltánné