Egyházvezetők nyilatkozata

Az Országgyűlés elfogadta a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvényt és a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény módosítását. Egyházaink még a törvény előkészítése során jelezték a törvényalkotónak, hogy ezek több ponton is diszkriminatívak, alkotmányellenesek, és korlátozzák az egyházak és egyházi intézmények működését. Mindezek ellenére került sor a törvény elfogadására.

Miként azt korábban előre jeleztük, egyházaink az alkotmányossági sérelmek miatt jogorvoslást kérnek. Ezért a mai napon elküldtük beadványunkat a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához, amelyben kérjük, hogy az Alkotmánybíróság kötelezze az Országgyűlést arra, hogy az alkotmányos jogokat sértő rendelkezések helyett olyan új szabályokat alkosson, melyek az egyházak által fenntartott, vallásilag elkötelezett intézmények alapítását, működtetését és választását ténylegesen lehetővé teszik, vagyis a hasonló feladatokat ellátó állami vagy önkormányzati intézményekkel azonos finanszírozásban részesítik őket.

Bízunk benne, hogy az Alkotmánybíróság a kérdést megfelelően tisztázni fogja.

Budapest, 2006. április 3.

Dr. Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke,

dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház lelkészi elnöke,

Ittzés János elnök-püspök, Magyarországi Evangélikus Egyház