A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. augusztus 26-án a következő nyilatkozatot adta ki.

Nyilatkozat

Budapest, 2007. augusztus 26.

A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház ismerve a hazánkban tapasztalható társadalmi és gazdasági problémákat, a protestáns hagyományok szellemében, felelősséget érezve népünkért a maga eszközeivel kíván közreműködni a megoldásban.

Akkor, amikor az állam tudatosan kivonul a társadalmi feladatok egy részéből, és a helyi közösségek önszerveződései veszik át az egyes területeket, a minden településen jelenlevő egyházi közösségek nagy segítséget jelenthetnek a helyi társadalom életében, a közösségek működőképességének biztosításában.

Ennek érdekében elengedhetetlennek tartjuk, hogy a szétválasztott, de egymásra utalt egyház és állam viszonyát a kiszámíthatóság és a jogbiztonság jellemezze, s a megállapodások, szerződések, írásbeli állásfoglalások alapján, valamint a szóbeli ígéretek megvalósulásával váljon lehetővé a közjó érdekében történő együtt-munkálkodás.

A két történelmi protestáns egyház mind hitéleti tevékenységével, mind pedig társadalmi feladatátvállalásával (oktatás, egészségügyi- és szociális ellátás) mindent megtesz azért, hogy létrejöjjön hazánkban a társadalmi konszenzus, megvalósuljon a társadalmi igazságosság, tudatosodjon hazánk polgáraiban az egymás iránt viselt felelősség.

Közállapotaink általános javításának érdekében fontosnak tartjuk, hogy az előttünk álló, a jövő évi tervezés szempontjából döntő időszakban a meglévő keretek tartalommal való kitöltésével, az érvényes szabályzók működőképessé tételével, az érdemi párbeszéd és a közös gondolkodás eszközeivel folytatódjon az együttműködés, s váljon lehetővé a közös feladatok egymást segítő ellátása.

A református és evangélikus egyház ugyanakkor nyitott arra, hogy a jelenleginél intenzívebbé váljon a közös jövőről szóló dialógus, váljon átláthatóbbá állam és egyház kapcsolatrendszere és induljon meg az egymásra figyelő párbeszéd úgy, hogy mind a magyar állam, mind egyházaink tevékenységüket rendeltetésszerűen, a közjó érvényesülése érdekében végezhessék.

Egyházaink, hagyományaikhoz híven, továbbra is értékteremtő közösségként kívánják hazánk felemelkedését és boldogulását szolgálni. Reménységünk, hogy mind a magyar társadalom, mind pedig az állam tapasztalja, elfogadja és elismeri egyházaink felelős magatartását.

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és dr. Nagy Sándor főgondnok a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke.

Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és Prőhle Gergely a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője.