Sajtóközlemény 2008. január 31.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma 2008. január 31-i ülésén nyilatkozatot fogadott el a társadalombiztosítási rendszer átalakításával kapcsolatban. A nyilatkozat egyetért a változtatás szükségességével, ugyanakkor felhívja a figyelmet azokra a hazánkban tapasztalható társadalmi jelenségekre, melyek a törvény által előírt üzleti modell megvalósíthatóságát kétségessé teszik. A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériumának nyilatkozata leszögezi, hogy egy ilyen nagy horderejű változtatás érvényre juttatása csak széleskörű társadalmi konszenzus esetén lehetséges. Erre való tekintettel a nyilatkozat támogat minden olyan kezdeményezést, mely e konszenzus létrejöttét elősegíti.

Budapest, 2008. január 31.