Püspöki körlevél a stóla bevezetésével kapcsolatban

Nagytiszteletű Egyházközségi Elnökség!

Kedves Presbiter Testvéreink!

Szeretettel emlékeztetjük egyházközségeink vezetőségét 2005. évi április havi közös "püspöki körlevelünkre,":http://nyugat.lutheran.hu/tanulmanyok/korlevelek/stola amelyben felkínáltuk lelkészeink számára a Luther-kabátra helyezett stóla viselésének lehetőségét abban az esetben, ha a helyi gyülekezet presbitériuma és a lelkész (lelkészek, lelkésznők) egyetértésével találkozik. Ezt a döntést az Országos Közgyűlés ez év május havi ülése is megerősítette.

A stólaviselés lehetséges kezdete 2005 adventje. Ezt megelőzően kell a helyi presbitériumnak igenlő vagy nemleges döntését meghoznia.

A stólaviselés lehetőségét a szubszidiaritás elvének hangsúlyozásával az alábbiak magyarázzák:

Isten áldja meg gyülekezeteink adventi elcsendesedését és az egyházközségek presbitériumának döntését.

Testvéri és pásztori szeretettel:

Ittzés János püspök

 D. Szebik Imre elnök-püspök

Gáncs Péter püspök