A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása a szerv- és szövetadományozás etikai megítéléséről

Az élet és vele a test a teremtő Isten ajándéka, amely felől nem rendelkezhet az ember önkényesen, de felelősséggel tartozik érte. A szolidaritás kultúrájának erősítése jegyében a MEE a szerv- és szövetadományozást a felebarát iránt viselt felelősség és szeretet kifejeződésének tartja, amennyiben legalább a következő feltételek érvényesülnek:

– az élő donorból a szerv- vagy szövetkivétel átültetés céljából és a recipiens gyógyításának érdekében történik, és nem áll rendelkezésre halott személy megfelelő szerve vagy szövete, valamint nem áll rendelkezésre hasonlóan hatásos gyógymód;

– a kivétel a donor tájékozott beleegyezését követő döntés után történik;

– az eltávolított szerv vagy szövet nem képezi haszonszerzés forrását;

– biztosított az igazságos elosztás átlátható rendszere. Halott donor esetén a MEE elfogadja a feltételezett beleegyezésen alapuló törvényi szabályozást, és erkölcsileg támogatja a szervadományozási igazolvány használatának elterjedését. Élő adományozás esetén a MEE - lehetőségeihez mérten - feladatának tekinti az érintettek (recipiens, donor, orvos) lelki és erkölcsi támogatását, valamint a társadalmi szolidaritás erősítését a kiszolgáltatott helyzetben lévő beteg ember iránt.

Gáncs Péter püspök

Szebik Imre elnök-püspök

Ittzés János püspök