Püspöki körlevél a megromlott szlovák-magyar viszonyról

A Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsa - egyetértve a Szlovákiai Evangélikus Egyház Püspöki Karának nyilatkozatával - aggodalommal figyeli a szlovák-magyar viszonyban tapasztalható ellentétek újabb kiéleződését. Mivel a magyarországi evangélikusok jelentős része szlovák nemzetiségű, a szlovákiai evangélikusok között pedig nagy számban találunk magyar anyanyelvűeket, a Magyarországi Evangélikus Egyház különösen is érdekelt abban, hogy ne terheljék ellentétek a két nemzet viszonyát. Éppen ezért elítéljük az elmúlt időszak szélsőséges megnyilvánulásait, elvárjuk a hatóságoktól, hogy az elkövetőket felelősségre vonják, és mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a felebaráti szeretet és az Európai Unió tagállamaiban követendő normák érvényre jussanak.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsa

Ittzés János elnök-püspök, Gáncs Péter püspök, dr. Fabiny Tamás püspök Prőhle Gergely országos felügyelő

**Tisztelt szlovákiai állampolgárok, testvéreim!**

Nyugtalanítanak bennünket azok a szélsőséges megnyilvánulások, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják a szlovák és magyar nemzethez tartozók viszonyát. Ezért azzal a felhívással fordulunk önökhöz, hogy ítéljék el önök is a nemzetiségi gyűlölködés megnyilvánulásait, a radikalizmust, ne engedjenek a provokációknak, és ne csatlakozzanak a negatív érzések kinyilvánításához.

Felszólítunk minden jó érzésű embert, hogy cselekedjen a keresztyén elvek, a szeretet és igazság szellemében, igyekezzen a jó viszonyok megőrzésén a nemzetek és nemzetiségek között a Szlovák Köztársaságban és a jószomszédi viszonyok megtartásán a Magyar Köztársasággal.

A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Püspöki Karának nevében Milos Klátik egyetemes püspök s. k.

Pozsony, 2008. november 7.