A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata az ügynökkérdés kapcsán

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnöksége sajnálattal értesült az "ügynöklista" - ismeretlen személy általi - jogszerűtlen közzétételéről. A közelmúlt fájdalmas történelméhez hozzátartozik sokak megfélemlítése és zsarolása, amelynek ismerete nélkül alig érthetőek azok a döntések, amelyek a BM különleges ügyosztályához kötött tevékenységhez vezettek. A névsor jelenlegi közlése egyházellenes indulatkeltésre is alkalmas.

Ugyanakkor kérjük: Isten bocsássa meg az elkövetett vétkek sokaságát és megkövetjük azokat, akik egyházi ügynökök tevékenysége miatt szenvedtek.

A MEE Országos Elnöksége javasolja, hogy a MEE Országos Közgyűlése hozzon létre egy 3-5 tagú bizottságot, amely hivatott az ügynök-múlttal gyanúsított evangélikus egyházi személyek iratainak feldolgozására és az erről szóló jelentés elkészítésére. A bizottság munkájába egy történész, egy levéltáros és egy jogász, szükség esetén egyéb szakértő bevonását kell biztosítani. A javaslat feltételezi az ügynökiratok teljes körű hozzáférhetőségét.

Az irgalmas Isten tegye késszé szívünket a tisztánlátásra, a bűnbánatra és a megbocsátásra.

Budapest, 2005. március 3.

a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnöksége