1%

 
Menü
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Tanulmányok, kiadványok
Püspöki jelentés 2001
Püspöki jelentés 2002
Püspöki jelentés 2003
Püspöki jelentés 2004
Böröcz Sándor: Kiáltás a mélyből
A kereszt teológiája
Hogyne dicsérném az Istent...
Finn Káté
D. Kapi Béla: Lámpás az oltár zsámolyán
Keresztfa titka tündököl - bibliai olvasókönyv
Konfirmáció a 18. századi Dunántúlon
Könyv Túróczy Zoltánról
Az evangélium hullámhosszán
 

Tanulmányok, kiadványok

Ezen az oldalon előadásokon, konferenciákon elhangzott tanulmányok, valamint egyházkerületi közgyűléseken elmondott püspöki jelentések szövege olvasható.

Könyvajánlókat is találhatunk még az egyházkerületet érintő kiadványokból.

A bal oldali menüből választhat!

"Az Úrtól tanult imádság - a Miatyánk - a világ számos nyelvén olvasható itt!":http://www.christusrex.org/www1/pater/

Kapcsolódó oldalak:

Luther Márton Kis kátéja
Luther Márton Kiskátéja 1529 tavaszán jelent meg először falitáblák formájában gyülekezeti és iskolai tanítás céljára, májusban pedig könyv-alakban az előszóval és a szentírási igék gyűjteményével bővítve. Az 1531. évi wittenbergi kiadásban jelenik meg először a Miatyánk megszólításának magyarázata és a gyónásra vonatkozó rész. Ez a fordítás a Konkordiakönyv kritikai kiadásában (Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Göttingen 1952, 2. kiadás, 501-540. lapjain) közölt német szöveg alapján készült és a magyar Konkordiakönyvben (Konkordia Könyv, Az evangélikus egyház Hitvallási iratai, Budapest 1957. II. kötet, 49-81. lapjain) megjelent szöveg átdolgozása. Az előszóban a címek a tájékozódást segítik, de nem tartoznak az eredeti szöveghez. A szöveget korábbi fordítások figyelembevételével német eredetiből fordította, újra átdolgozta, és sajtó alá rendezte Prőhle Károly.

Luther Márton Nagy kátéja
Luther Márton Nagykátéja 1529 tavaszán jelent meg "Német katekizmus" (Deudsch Catechismus) címen. Luther ugyanebben az évben a második átnézett kiadást kiegészítette a "Rövid biztatás gyónásra" című résszel. Az 1530. évi harmadik kiadás elé még egy Újabb előszót írt. Utoljára az 1538-as kiadást javította. A Nagy Káté elnevezés nem Luthertól származik. Ez a fordítás a Konkordiakönyv kritikai kiadásában (Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Göttingen 1953, 2. kiadás, 543-733. lapjain) közölt német szöveg alapján készült és a magyar Konkordiakönyvben (Konkordia Könyv, Az evangélikus egyház hitvallási iratai, Budapest 1957, II. kötet, 85-212. lapjain) megjelent szöveg átdolgozása. Az alcímek a tájékozódást segítik, de nem tartoznak az eredeti szöveghez. A zárójelbe tett számok pedig a Konkordia könyv kritikai kiadásának lapszámaira utalnak. A szöveget korábbi fordítások figyelembevételével német eredetiből fordította, újra átdolgozta, és sajtó alá rendezte Prőhle Károly.

Társoldalak
Dunántúli Harangszó
Ágostai Hitvallás
Presbitériumi és közgyűlési határozatok
Püspöki körlevelek
Ittzés János: Püspöki székfoglaló
Püspöki székfoglaló és igehirdetés, Győr, Öregtemplom 2011. június 25.
Írta és közzétette LUTHER MÁRTON (1483-1546) német reformátor 1517. október 31-én Wittenbergben, a vártemplom kapujára szögezve.
 


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Nyugati Evangélikus Egyházkerület Tanulmányok a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben Tanulmányok, kiadványok

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster