Tanulmányok, kiadványok

Ezen az oldalon előadásokon, konferenciákon elhangzott tanulmányok, valamint egyházkerületi közgyűléseken elmondott püspöki jelentések szövege olvasható.

Könyvajánlókat is találhatunk még az egyházkerületet érintő kiadványokból.

A bal oldali menüből választhat!

"Az Úrtól tanult imádság - a Miatyánk - a világ számos nyelvén olvasható itt!":http://www.christusrex.org/www1/pater/

Kapcsolódó oldalak:

Luther Márton Kis kátéja
Luther Márton Kiskátéja 1529 tavaszán jelent meg először falitáblák formájában gyülekezeti és iskolai tanítás céljára, májusban pedig könyv-alakban az előszóval és a szentírási igék gyűjteményével bővítve. Az 1531. évi wittenbergi kiadásban jelenik meg először a Miatyánk megszólításának magyarázata és a gyónásra vonatkozó rész. Ez a fordítás a Konkordiakönyv kritikai kiadásában (Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Göttingen 1952, 2. kiadás, 501-540. lapjain) közölt német szöveg alapján készült és a magyar Konkordiakönyvben (Konkordia Könyv, Az evangélikus egyház Hitvallási iratai, Budapest 1957. II. kötet, 49-81. lapjain) megjelent szöveg átdolgozása. Az előszóban a címek a tájékozódást segítik, de nem tartoznak az eredeti szöveghez. A szöveget korábbi fordítások figyelembevételével német eredetiből fordította, újra átdolgozta, és sajtó alá rendezte Prőhle Károly.

Luther Márton Nagy kátéja
Luther Márton Nagykátéja 1529 tavaszán jelent meg "Német katekizmus" (Deudsch Catechismus) címen. Luther ugyanebben az évben a második átnézett kiadást kiegészítette a "Rövid biztatás gyónásra" című résszel. Az 1530. évi harmadik kiadás elé még egy Újabb előszót írt. Utoljára az 1538-as kiadást javította. A Nagy Káté elnevezés nem Luthertól származik. Ez a fordítás a Konkordiakönyv kritikai kiadásában (Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Göttingen 1953, 2. kiadás, 543-733. lapjain) közölt német szöveg alapján készült és a magyar Konkordiakönyvben (Konkordia Könyv, Az evangélikus egyház hitvallási iratai, Budapest 1957, II. kötet, 85-212. lapjain) megjelent szöveg átdolgozása. Az alcímek a tájékozódást segítik, de nem tartoznak az eredeti szöveghez. A zárójelbe tett számok pedig a Konkordia könyv kritikai kiadásának lapszámaira utalnak. A szöveget korábbi fordítások figyelembevételével német eredetiből fordította, újra átdolgozta, és sajtó alá rendezte Prőhle Károly.