English - Deutsch
 

A mai nap igéi

Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az ÚR, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. (Ézs 40,28)

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Róm 15,13)

Olvasmányok: 5Móz 33,1?4(7.12?16) és 1Kor 2,10?16


Lelki útravaló a mai napra

Tudjuk! Halljuk! Minden ember rendelkezik istenismerettel. A teremtett világ mint Isten csodálatos alkotása hitelesen hirdeti az alkotó nagyságát és szándékát. Folyamatos jelenléte lehetőséget ad az embernek arra, hogy közelebb kerüljön hozzá. Különféle utakon, eszközökön keresztül munkálkodik. Nem fárad el, nem lankad meg, nem ?ég ki?. Embermentő szeretetének semmi nem szab határt. Örökkévaló Úr, aki minden ember hozzá akar segíteni a teljes élet megéléséhez, annak a teljességnek az eléréséhez, amelyhez az ember értelme, tudása, megszerezhető ismerete kevés. Az Örökkévaló Úr nem kevesebbet kínál fel a hit reménységében élő embernek önmagában, a Lélek vezetésében, jelenlétében. Öröm és békesség ennek a Szentléleknek a tapasztalható munkája!

Nemcsak felkínálja mint lehetőséget, hanem feltölt vele, megerősít, felkészít, alkalmassá tesz mindarra, amivel szembe kell néznünk a mindennapok küzdelmében. Vándorként ez a reménység, amely Isten ajándéka és az ember egyetlen lehetősége, hogy a beláthatatlant bejárhassa, és a Szentlélek ereje által célhoz is érjen. Abba a kegyelembe, amelyet Isten készített az ő Fiában, Jézus Krisztusban.

Tudom! Hallom! Ismerem! Érzem, hogy velem van, benne élek és vele vagyok Örökké! Cselekedje meg velünk az Isten lelke ezt a csodát, ami az élet! Mi a te válaszod?

*

Uram, Istenem! Köszönöm, hogy én, a porszem teremtmény megsejthetek valamit abból a hatalomból, ami a tiéd. Csodáidat és titkaidat, amelyeket látok, hiszek és remélek. Köszönöm, hogy mindenben te hajolsz le hozzám, akkor is, amikor ajándékaidból élek, de akkor is, amikor hittel kell rád bíznom magam. Add lelked ajándékát, hogy a mulandó és maradandó között különbséget téve részem legyen az örökkévalóban. Ámen.


A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napi ige
Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az ÚR, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. (Ézs 40,28)
 


Evangélikus Egyház Evangélikus portál Napi ige a Bibliából - lelki táplálék

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster