English - Deutsch
 

A mai nap igéi

Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap

Ezért az örömöt dicsérem, mert nincs jobb dolog az ember számára a nap alatt, mint ha eszik, iszik és örül, és ez kíséri munkáját egész életén át, amelyet Isten adott neki a nap alatt. (Préd 8,15)

Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. (1Tim 4,4)

Olvasmányok: Mt 5,38?48 és Ef 6,10?17

Igehirdetési ige:Mt 6,13

Az ünnep igéje:Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. (Róm 12,21)


Lelki útravaló a mai napra

Október 21.Kelj föl! Vedd föd a te nyoszolyádat, és eredj haza!
Márk 2,11


Uram!
Először a bűneit bocsátottad meg annak a gutaütött betegnek, akit barátai a megbontott háztetőről engedtek le lábod elé. Ez volt kegyelmed legfőbb ajándéka. Erre is volt annak az embernek - mint a bűn minden rabjának - elsősorban szüksége. A szabadulásra.
Neki ez is elég lett volna. Testi egészségét már ráadásnak adjad. A bűnbocsánat által békességet nyert boldog ember lett. Visszanyert testi egészsége által tanú, bizonyság lett ebből az emberből.
Ezt az utóbbit két szavadból is kihallani vélem.
Az istenkáromlást szimatoló, fölháborodott írástudók felé fordulva ezt mondtad: "Hogy pedig megtudjátok, hogy az Ember Fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani..." A gyógyult ember egyenes járása ezt hirdesse nekik!
A másik szavad ez: "Eredj haza!" Eddig ő otthon - teher volt. Mindenkinek. Most ő legyen otthon a legfőbb segítő. Mert a családi otthonban annak az élete a legáldottabb, akinek bűnbocsánata van.

Uram!
Az életemet - a gyülekezetben és az otthonomban - tedd a Te könyörületed és hatalmad bizonyítékává.

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napi ige
Ezért az örömöt dicsérem, mert nincs jobb dolog az ember számára a nap alatt, mint ha eszik, iszik és örül, és ez kíséri munkáját egész életén át, amelyet Isten adott neki a nap alatt. (Préd 8,15)
 


Evangélikus Egyház Evangélikus portál Napi ige a Bibliából - lelki táplálék

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster