English - Deutsch
 

A mai nap igéi

Húsvét 2. napja

Az utolsó napokban? nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. (Ézs 2,2.4)

Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. (Jn 20,21)

Olvasmányok: Lk 24,13?35 és 1Kor 15,50?58

Igehirdetési ige:Róm 4,16?25

Az ünnep igéje:Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? (Lk 24,26)


Lelki útravaló a mai napra

A feltámadás megtörtént ? s a világ élete halad tovább.
Húsvéthétfő van, a feltámadás ünnepkörének egyik záró napja. Végigkísértük Jézus a golgotai keresztig, sőt a sziklába vájt sírig, s tanúi lehetünk az Ő feltámadásának is.
Ma jön a folytatás: Jézus halála és feltámadása után elment tanítványaihoz, s már a köszöntésében óriási ajándékot adott nekik!
?Békesség néktek!" ? mondta.
Micsoda megnyugtató szavak!
Éppen a békesség hiányzott a szívükből, mert mindannyian hitetlenek és békétlenek voltak.
Jézus szolgálatba állítja tanítványait, feladatokat bíz rájuk. De egy dolgot nem szeretne látni: azt, hogy a tanítványai idegesen, feszülten, kapkodva hirdetik az evangéliumot.
Jézus elküldte tanítványait szerte a nagyvilágban, de azt szeretné, ha a szívükben békességgel indulnának el.
Az apostolok számára a belső békesség nagy ajándék volt, s ugyanilyen nagy ajándék lehet a mai ember számára is.
A világból s egyénileg az emberekből nagyon hiányzik a békesség. Feszültségben, nyugtalanul élünk, dolgozunk és alszunk. S közben próbálunk szolgálni, evangéliumot hirdetni, de békétlen szívvel, rohanva ezt nem lehet tenni.
Jézus ma reggel csendesen közel jön hozzánk is, s a békességét szeretné adni nekünk. ?Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!? (Jn 14,27)
Eddig lélekben mi kísértük Jézust, most ő kísér minket tovább a hétköznapokban. Induljunk békességgel a szívünkben!


Köszönjük, Istenünk, hogy Te békességet hoztál nyugtalan világunkba, s bocsásd meg nekünk, hogy mi nem fogadjuk el ezt a békességet, hanem egyre feszültebbé, idegesebbé és nyugtalanabbá tesszük az életünket. Kérünk, adj békességet a családok életébe, házastársak között, munkahelyeken, iskolákban s ? ami a legfontosabb ? a mi szívünkbe is.
Urunk, szolgálatunk miatt is Tehozzád fordulunk: kérünk, adj nekünk türelmet mások meghallgatására, s add, hogy a Tőled kapott békességgel tudjunk bizonyságot tenni Rólad. Ámen.


Deák László


A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napi ige
Az utolsó napokban? nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. (Ézs 2,2.4)
 


Evangélikus Egyház Evangélikus portál Napi ige a Bibliából - lelki táplálék

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster