Az utolsó napokban? nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. (Ézs 2,2.4)

Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. (Jn 20,21)