Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. (Jób 5,18)

Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,6?7)

Olvasmányok: Lk 19,1?10 és Róm 9,30?10,4


Lelki útravaló a mai napra

Mint egy jó kertész, aki tudja, melyik ágat kell megmetszenie és eltávolítania a fáról, hogy az később, amikor eljön az ideje, meghozza gyümölcsét. Így látjuk Isten munkálkodását is a mi életünkben. Ha betegség kínoz, úgy érezzük, Isten sebet ejtett életünk minőségén. Ágyhoz kötve, kiszolgáltatottan belénk nyilall a kérdés: Miért mérted rám, Uram, ezt a terhet? Vagy ha lelki bánat ér, és összetörték a szívünket, megalázottnak és tehetetlennek látjuk magunkat, feltör belőlünk a sóhaj: Miért hagytad, Uram, hogy ez megtörténhessen velem?
Lehet, hogy ahhoz, hogy helyesen és igazságosan lássuk önmagunk életét, először meg kell tapasztalnunk, milyen az, amikor a mélység és a sötétség vesz körül. Sokan vagyunk úgy, hogy hiába ismerjük a mondást: Az okos ember a másik kárán tanul. Nekünk a saját életünkben, a saját magunk kárán kell szembesülnünk azzal, hogy mit rontottunk el.
Tudnunk kell, hogy életünk legsötétebb és legmélyebb pillanatában sem hagy el bennünket az Úr! Azon munkálkodik, hogy fényt hozzon és világosságot sugározzon sötétségeinkbe. Osztozik fájdalmunkban, és azt akarja, hogy tőle kérjük az erőt. Szeretete bekötözi sebeinket, és jósága meggyógyítja szívünket.


Uram, add, hogy életem terheit ne csapásként éljem meg, hanem lássam meg benne a Te jóságos, orvosló kezed. Ne csak a magam erejében és tehetségében bízzak, hanem fogadjam el az általad kínált lehetőségeket. Tudom, hogy Te jóságos és igazságos Úr vagy, és hatalmadban áll minden. Kérlek, segíts rajtam, hogy ne nyomasszon a bánat és a keserűség. Újíts meg engem újjáteremtő Szentlelked erejével. Életemet a Te oltalmazó kezedbe ajánlom. Ámen


Szarka István