De Nóé kegyelmet talált az Úr előtt. (1Móz 6,8)

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által. (Kol 2,6?7)

Olvasmányok: Jel 2,1?7 és Ézs 45,9?17


Lelki útravaló a mai napra

Pál apostol itt egy olyan szót használ, mely sokkal erőteljesebb jelentést hordoz, mint az elfogadtátok. Az eredetiben ez egy katonai műszó, amely kizárja azt a lehetőséget, hogy mérlegelni lehetne. Aki volt katona, tudja, hogy a feljebbvalótól kapott paranccsal nem egyetértésre kell jutni, hanem azt mindenféle mérlegelés és elfogadás nélkül végre kell hajtani. Ezért sokkal jobb, ha így fordítjuk: ?Amint vettétek Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne.?

Majd így folytatja: ?Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne...? Életetek ne a sokszori nekibuzdulás keresztyénsége legyen, hanem biztos talajon álljon: gyökerezzen meg Krisztusban, hogy őbelé kapaszkodjatok, belőle szívjátok az életerőt, belőle táplálkozzatok! Ahogyan az élő fa is gyökereivel úgy kapaszkodik az éltető talajba, hogy semmiféle vihar onnét kimozdítani nem tudja. Ha a villám belevág, ágai letörnek, kettéreped, talán tövig ég, de a gyökere benne marad, és hamarosan új hajtást ereszt, mert van miből táplálkoznia. A valóban keresztyén, azaz krisztusi életű ember egész élete az ő tanításában gyökerezik, abból táplálkozik és megdönthetetlenül áll benne. Úgy, hogy semmiféle más bölcsesség, üres hitegetés, vonzónak tűnő tévtanítás el nem tudja távolítani tőle, nem tudja élete fáját kifordítani a krisztusi talajból.

Ennek a hamisítatlan, drága evangéliumnak legyünk a továbbadói, hirdetői szavunkkal és életünkkel, hogy Krisztus sokaknak legyen életük kincse, sokan gyökerezzenek meg és épüljenek fel Őbenne!

Mennyei Atyánk! Áldunk Téged, hogy igéd világosságában megismerhetjük életünk Urát és kincsét, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy igéd által megerősítesz ebben a hitben, hogy senki meg ne téveszthessen minket. Segíts, hogy ebben a hitben megmaradva éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki eljött, aki él, és aki eljövendő! Ámen.


Tamásy Tamás