EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 35 - A templomdomb

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

A templomdomb

„Áldást adok nekik hegyem körül, esőt adok idejében: áldásos esők lesznek.” (Ez 34, 26)

Amikor Európában még voltak keresztény falvak és városok, ez abban mutatkozott meg, hogy a házak a templom vagy a kápolna körül csoportosultak, de a templom rendszerint egy dombon állt.

A lakóhelyek ilyen elrendezése nem volt véletlen. Abból a hitből alakult ki, hogy Isten így szólt: „Megáldok mindent, ami az én dombom körül van.” A települések úgy bújtak oda a templomhoz, mint a kiscsirkék. Ez a hit ismerte az áldás titkát. Az ember nem akart lakni, enni, aludni és dolgozni, az ember nem akart születni és meghalni, csak Isten áldó keze és védő szárnyai alatt.

Az áldás és istenfélelem összetartozik. Ismerték a zsoltárt: „Áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk, és félje őt az egész világ.” De eljött azután az a korszak, amely már nem figyelt erre a belső összefüggésre. Akkor az ember szemtelenül Isten áldásának nevezte azt, amit csellel és gátlástalansággal kikapart magának.

Isten azonban nem dől be az ilyen kegyes csalásnak. Ha könyökölsz, azzal ugyan elérsz dicsőséget, pénzt, hatalmat, de akkor Isten áldása eltávozik. Isten áldása nem a könyök használatán alapul – hanem a térdek használatán.

Ezért kellett, hogy a falvak az Isten dombja körül szétszórassanak az egész világban, mivel az ember ugyan külsőleg még a domb körül lakott, de inkább a könyökére épített. És a fejlődés ment tovább. Ezékiel a kegyelem esőjéről beszél, amelyet a modern gazda csapadéknak nevez. Íme a gondolkodás megdöbbentő változása! Például áldásnak nevezi az Írás a gyékény termékenységét – mi ezt produktivitásnak nevezzük. Elvesztették a termékenység titkát. „Elfajult és parázna nemzetség” lettünk. Félünk a termékenységtől. Most a termékenységet túltermelésnek nevezzük. A gyermekáldást pedig „felelőtlen ostobaságnak”.

Isten térítsen vissza bennünket a magunkban bizakodás tévútjáról.

Walter Lüthi Áhítatos könyvéből fordította Gáncs Aladár


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (I.)
Élő víz
A templomdomb
Heti útravaló
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Megszólítók és megszólítottak
Egy új élet reménye
Jótékonysági koncert Pusztaföldváron
Ablaknyitás
Egyházmegyei zenei tábor Mezőberényben
Keresztutak
Közös Pont
Püspököt választottak Erdélyben
Európai körkép
Galatai dervisek a Sziget fesztiválon
Evangélikusok
Megmaradni aktív gyülekezeti lelkésznek
Eleink leleményessége
Emberközelben
e-világ
A virtuális pók, avagy fiatalok a hálón
Keresztény szemmel
Másnap
Részletek Gárdonyi Géza Földre néző szem című könyvéből
Pokolbéli marketing
Tudod, hogy mennyit érsz?
Áldást szállító
Epigonok, imposztorok, tanítványok
Anekdoták száz év távolából
A hét témája
Egy „homokvihar” margójára
Isten nagyobb
evél&levél
Helyesen (írva) valljuk-e meg hitünket?
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Aki fél évszázaddal megelőzte korát
Bölcsőtől bölcsőig
Arábia vándorai a Művészetek Völgyében
A poklok pokla – képeken
Hetvenöt éve halt meg a nagy mesemondó
Ne legyen tabu a testi szerelem!
A Róth Miksa Emlékház
A vasárnap igéje
Öndicséret vagy Isten dicsérete?
Egy „boldog házasságról”
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 35 A templomdomb

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster