Választék
Protestáns Honlap
Magyarország (Hu)
Szatmárcseke (Hu)
Kölcsey Ferenc
         Rovatok
Egyházak
Intézmények
Mérföldkövek
Panteon
Szellemi központok
Művészetek
Aktualitások

Szatmárcseke (Hu)


Szatmárcseke Református templom

Szatmárcseke igen korai település, névadója a királyi erdőóvó Cseke comes volt, és a falu az 1181. évi cégényi határjárás során tűnik fel, amelyben a XII. században virágzó római katolikus egyház volt.

Nagy Lajos király 1344-ben a Kölcsey családnak adományozta. Kora középkori templomáról semmit sem tudunk, de a XV. században épült tégla temploma 400 éven át állott fenn. A reformáció kálvini iránya Beregből érte el, a Kölcsey Kende családok pártfogása mellett, s 1594-ben Cseke már a beregi egyházmegye része volt.

A feljegyzések szerint még lelkészavató gyűlést is tartottak itt. 1752-ben, majd kerületi gyűlést 1758-ban, 1771-ben pedig ismét szentelési gyűlést. 1795-ben a vizitáció azt kívánja, miszerint: "támasztana az Isten sok ilyen keresztyéneket", mint amilyen a csekeiek voltak.

 1758-ban megfogalmazódott az új templom igénye. "A régi templom 1877. szept. havában elnbontatott", ebben a régi "...templom nyugoti végében volt régi karzatot az ő ékesítéseivel együtt Isten dicsőségére készítette Tek. Ns. Kölcsei Kende Ferenczné..., az Úrnak 1643-ik esztendejében". Az ekkori feljegyzésekből derül ki, hogy a téglatemplom mellett, fából készült harangláb volt, amely 1729-ben épült, de az "1865. júl. 26-iki tűz vész alkalmával a gomb alatt meggyúlladván, mintegy lobogó fáklya végig égett. Helyette az új templommal összeragasztott torony kőrakása 12 öl magasra van tervezve".

A jelenlegi templom tervét hihetőleg Kovács Mózes lelkipásztor készítette, amely felépült 1869-re. A templom belső terében sík deszkamennyezet van kék színűre festve és csillagokkal díszitve.Az orgona fölött a mennyezeten zeneszárszámokat festettek, az úrasztala fölött, szintén a mennyezeten a bornak és kenyérnek szimbólumai láthatók. Úrasztala neobarok stílusban készült, szószéket pedig neogótikus szószékkorona díszíti. A torony felőli karzatra építette Kerékgyártó István 1905-ben az orgonát, amelyen 10 változat található. A templom a feljegyzések szerint 500 férőhelyes.

Az 1911-13. évi névtárak szerint 1221 református és 673 más vallású lakója voplt a településnek.

Lelkipásztora volt még Szatmárcsekének: Csóka Pál 1742-ben, "kiről azt mondja a szájhagyomány, hogy az 1742.évi pestisben 99 prédikációs halotta temetvén el, 99 frtot keresett, s aztán azt mondogatta, bárcsak még egy prédikációs halottja lenne, hogy ki lenne a 100-ik is; azonban akkor ő maga halt meg, s ő lett Csekében a 100-ik prédikációs halott".

A következő lelkipásztor: Ács Lajos (1849-1923), szintén a feljegyzések szerint 1877-1923-ig, 46 éves helybéli szolgálata idején virágzott az egyház.

 52 évi lelkipásztorsága után itt halt meg Cseke következő lelkipásztora: Dr. Szalay Pál (1894. márc. 8. - 1976. jan. 11). 1938-ban ő temette új sírjába Kölcsey Ferencet, amely sírba 3 halott van a költő és testvére, Ádám feleségével. Írásaiban ostorozta a címkorságot, és sürgette az egész országra kiterjedő földreformot. Az egyház eseményeit 1931-ben nagy részletességgel feljegyezte.

A sorban követte őt Csikai Barnabás, aki 26 esztendeig szolgált csekében,

majd Sebestyén Győző, aki 4 esztendeig volt e gyülekezet lelkipásztora,

a jelenlegi Tiba Zsolt, aki most e sorokat írom, 2004. október 15-től vagyok megbízva a gyülekezet pásztorálásával.

Végül de nem utolsó sorban, hadd jegyezzem meg, hogy országosan egyedülálló a csekei temető a csónakorr alakban végződő fejfáiról.

Szatmárcseke, 2005. szeptember 13.

Tiba Zsolt református lelkipásztor

 

További oldalaink

Kölcsey Ferenc

         Társoldalak
 
  Ágfalva (Agendorf, Hu)
Albertirsa (Hu)
Arnót (Hu)
Aszód (Hu)
Békéscsaba (Békéšska Čaba, Bichisciaba Hu)
Budapest
Budapest-Rákoskeresztúr (Krestur, Hu)
Bük (Hu)
Cegléd (Hu)
Debrecen (Hu)
Dévaványa (Hu)
Dunaegyháza (Ed'haza, Hu)
Felsőpetény (Horný Petan, Hu)
Galgagyörk (Hu)
Gyón (Hu)
Győr (Raab Hu)
Győrújbarát (Hu)
Gyula (Giula Hu)
Hajdúböszörmény (Hu)
Hódmezővásárhely (Hu)
Kálmáncsa (Hu)
Kecskemét (Hu)
Kiskőrös (Hu)
Kocs Hu
Kőszeg (Güns Hu)
Mesteri (Hu)
Mezőberény (Hu)
Milota (Hu)
Mohács (Hu)
Nagyvázsony (Hu)
Nyíregyháza (Hu)
Orosháza (Hu)
Pápa (Hu)
Ausztriai Evangélikus Egyház
Pécel (Hu)
Pécs (Fünfkirchen, Hu)
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Református Egyház
Magyarországi Unitárius Egyház
Péteri (Hu)
Pilis (Hu)
Rábapaty (Hu)
Rábaszentandrás (Hu)
Sárospatak
Sárszentlőrinc (Hu)
Sárvár (Hu)
Sopron (Ödenburg, Hu)
Szamosújlak (Hu)
Szarvas (Hu)
Szeged (Hu)
Székesfehérvár (Alba Regia, Stuhlweißenburg, Hu)
Szekszárd
Szerencs (Hu)
Veszprém
         Képek
 
 


Szatmárcseke: Református templom


Szatmárcseke: Református templom


Református templombelsö a felújítás elött


Református templom belső a felújítás előtt


Protestáns Honlap Magyarország (Hu) Szatmárcseke (Hu)

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster