Heti igehirdetés
Az én bibliám - Szentháromság után 21. vasárnap
Zsid 4,12-13 >>

 
Életrajz
Képcsarnok
Igehirdetések
- Igehirdetés-kereső Excelben

- Válogatás (1915-1968)

- Óegyházi evangéliumok

- Ószövetségi sorozat

- Posztilláskönyv

- Alkalmi igehirdetések

- Igehirdetés vázlatok

- Hallgatható igehirdetések

 
Könyvek, kiadványok
- Kapható kiadványok

- Már nem kapható kiadványok

- Isten embere

- Ne félj!

 
Filmek/videók
Rádiófelvételek
Egyebek

Lectori salutem!


2007 elején bejegyzett Alapítványunk kuratóriumának nevében köszöntöm megújult honlapunk olvasóit, látogatóit. Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971) lelki, szellemi hagyatéka - amelynek gyűjtésére, gondozására és közkinccsé tételére alapítóink létrehozták Alapítványunkat - olyan érték, amely nemcsak megőrzésre méltó, hanem egyházunk múlhatatlanul szükséges megújulásának egyik forrása, eszköze lehet ma is.

Célkitűzésünket ezért elsősorban nem a múlt értékeire való emlékezés és emlékeztetés egyébként is szükséges feladata határozza meg, hanem Isten igéje figyelmeztetésének szeretnénk engedelmeskedni: Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. (Zsid 13,7)

Az a reménységem, hogy megújult honlapunkon minden érdeklődő könnyen eligazodik. Életrajzi, történelmi dokumentumokhoz, levéltári adatokhoz, különféle kiadványokhoz vezető linkeket épp úgy megtalálnak itt látogatóink, mint a Túróczy Zoltán olvasható vagy meghallgatható igehirdetéseit.

Honlapunk minden látogatójának ismeretben gazdagító, hitben erősítő élményeket kívánok.


2017 ádventjén

ITTZÉS JÁNOS ny. evangélikus püspök
a Túróczy-hagyaték Alapítvány kuratóriumának elnöke

**************************************************

Heti igehirdetések

Válogatás (1915-1968)

A 2020/21-es egyházi esztendő ádventjén Túróczy Zoltán igehirdetéseinek újabb sorozatát indítjuk útjára.

Az elmúlt években közreadott tematikus sorozatok anyagát az 1989-ben kiadott Posztillás könyvben és a győri gyülekezeti levéltárban - a hagyaték TZ-07 sorszámú dobozában - található három posztillás "könyv" igehirdetései adták.

2021. november 22-én emlékezünk Túróczy Zoltánra, halálának 50. évfordulóján. Ezért gondoltunk arra, hogy az új egyházi esztendő igehirdetési sorozatát Túróczy Zoltán több mint 50 éves igehirdetői szolgálatának szenteljük. Egy olyan sorozatot állítunk össze, amelyben csak egy szempontot érvényesítettünk: kapjunk képet Túróczy Zoltán 1915-től 1968-ig tartó igehirdetői szolgálatának egészéről. Ezen belül igyekszünk követni az egyházi esztendő ünnepeinek, vasárnapjainak sorrendjét, de a textusok jellegére (ószövetségi, levélbeli, evangéliumi) külön nem figyeltünk. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a "vegyes" sorozat is segítheti az Olvasót, hogy hétről hétre lelki épülésére figyeljen Túróczy Zoltán prédikációira.

Túróczy Zoltán igehirdetéseiben mindig az 1908-as kiadású, revideált Károli-fordítást használta. A textusokat az igehirdetések elején ebből idézzük. A prédikációk szövegét mindig betűhíven közöljük, pl. nem változtattunk az igehelyek jelölésén, a helyenként előforduló következetlenségeken sem, kizárólag a nyilvánvaló elütéseket korrigáltuk. Az énekszövegek idézésekor megadott énekszámok az 1911-ben kiadott Keresztyén énekeskönyv (az ún. Dunántúli énekeskönyv) énekszámai.

Isten áldja az ige olvasóit!

*************************************************

Túróczy Zoltán áhítatai az Evangélikus Portálon

Egyed Aladár és Juhász Imre szerkesztésében az Erős Vár Kiadó gondozásában 1975-ben Clevelandben jelent meg Túróczy Zoltán Ne félj! című áhítatos könyve. Magyarországon a könyv nem volt kapható.

Túróczy Zoltán születésének 125. évfordulójára emlékezve az Evangélikus Portál 2018. ádventtől kezdve heti rendszerességgel megjelentet egy-egy áhítatot ebből a könyvből. Az áhítatok innen, vagy honlapunk menüjében a Ne félj! című kiadványra kattintva is elérhetők.

Párhuzamos - heti - igehirdetések:
A hit csodája - Szentháromság után 21. vasárnap
Jn 4,46b-54 >>

"Én Uram és én Istenem!" - Szentháromság után 21. vasárnap
Jn 20,24-31 >>

 
Újdonságok:
Jézus Krisztus jó vitéze. 2Tim 2,3

Az Úrnak beszédét nem találják meg. Ám 8,12

Elárvult lelkek. Mt 9,35-38

Visszaemlékezések Martti Voipio Túróczy életrajzából - 1992

 
Napi ige (Losung)
A mai nap igéje:
Az Úr vezet majd szüntelen; kopár földön is jól tart téged... (Ézs 58,11) >>
 
Cikkek, tanulmányok, megemlékezések
Levéltári hagyaték
Hírarchívum
Kapcsolatok
- Evangélikus portál
- Evangélikus Élet
- Nyugati Egyházkerület
- Északi Egyházkerület
- Déli Egyházkerület
- Online Hittan
- Nyíregyházi Túróczy Z. Oktatási Központ
- Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ
- Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára - Győr
 
Hogyan használjam az oldalt?


Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Túróczy-hagyaték Alapítvány

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster