Heti igehirdetés
Egység a különbözőségben - Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap
1Kor 12,12-26>>

A hit harca - Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap
Zsid 12,1-6>>

 
Életrajz
Képcsarnok
Igehirdetések
- Igehirdetés-kereső Excelben

- Időszerű szeretet

- Válogatás (1915-1968)

- Óegyházi evangéliumok

- Ószövetségi sorozat

- Posztilláskönyv

- Alkalmi igehirdetések

- Igehirdetés vázlatok

- Hallgatható igehirdetések

 
Igehirdetés-felhő
Könyvek, kiadványok
- Kapható kiadványok

- Már nem kapható kiadványok

- Isten embere

- Ne félj!

 
Filmek/videók
Rádiófelvételek

Lectori salutem!


2007 elején bejegyzett Alapítványunk kuratóriumának nevében köszöntöm honlapunk olvasóit, látogatóit. Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971) lelki, szellemi hagyatéka - amelynek gyűjtésére, gondozására és közkinccsé tételére alapítóink létrehozták Alapítványunkat - olyan érték, amely nemcsak megőrzésre méltó, hanem egyházunk múlhatatlanul szükséges megújulásának egyik forrása, eszköze lehet ma is.

Célkitűzésünket ezért elsősorban nem a múlt értékeire való emlékezés és emlékeztetés egyébként is szükséges feladata határozza meg, hanem Isten igéje figyelmeztetésének szeretnénk engedelmeskedni: Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. (Zsid 13,7)

Az a reménységem, hogy honlapunkon minden érdeklődő könnyen eligazodik. Életrajzi, történelmi dokumentumokhoz, levéltári adatokhoz, különféle kiadványokhoz vezető linkeket épp úgy megtalálnak itt látogatóink, mint a Túróczy Zoltán olvasható vagy meghallgatható igehirdetéseit.

Honlapunk minden látogatójának ismeretben gazdagító, hitben erősítő élményeket kívánok.

ITTZÉS JÁNOS ny. evangélikus püspök
a Túróczy-hagyaték Alapítvány kuratóriumának elnöke

**************************************************

Heti igehirdetések

Időszerű szeretet

Igehirdetések az 1953/54-es egyházi esztendő

epistolai sorozata alapján

A mögöttünk hagyott egyházi esztendő heti igehirdetéseivel megkíséreltük Túróczy Zoltán félévszázados igehirdetői szolgálatát bemutatni. Ezzel emlékeztünk meg halálának 50. évfordulójáról.

A most kezdődő 2021/22-es liturgikus év sorozatát tervezve be kellett látnunk, hogy a levéltári hagyatékban olyan egységes gyűjteményt már nem találunk, amilyeneket az elmúlt években közreadtunk. A későbbiekben csak arra lesz majd lehetőségünk, hogy a gazdag anyagból hétről hétre alkalmanként válasszunk ki egy-egy, még nem közölt prédikációt. A mostani, "átmenetinek" gondolt évben a 2013-ban - alapítványunk és a Luther Kiadó közös kiadásában - megjelent, de már nem kapható IDŐSZERŰ SZERETET c. igehirdetés-kötet kincseit szeretnénk újra megosztani Olvasóinkkal. Ebben a formában elsősorban azokkal, akikhez nem jutott el kötetünk. Jó reménységben vagyunk afelől, hogy nem kevesen lesznek Olvasóink között olyanok, akik itt, ez évi HETI IGEHIRDETÉSEK sorozatunkban először olvashatják Túróczy Zoltán igehirdetéseinek ezt a gyűjteményét.

Itt nem ismételjük meg azokat az információkat, amelyekkel eddig minden alkalommal befejeztük sorozataink beköszöntőjét. De Olvasóink figyelmében ajánljuk, hogy a könyv előszavát elérhetik honlapunkon a "Már nem kapható kiadványok" linken a kötet címére kattintva. Kérjük is, keressék fel ezt az oldalt, mert ott találnak tájékoztatást a kötet szerkesztésével kapcsolatos kérdésekről, a sorozat összeállításáról.

Isten áldja az ige olvasóit!

Újdonságok:
- Az Alapítvány 2021. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete

- Az Alapítvány 2021. évi kiegészítő melléklete
 
Napi ige (Losung)
A mai nap igéje:
Eljön az az idő - így szól az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. (Jer 31,31) >>
 
Cikkek, tanulmányok, megemlékezések
Levéltári hagyaték
Hírarchívum
Kapcsolatok
- Evangélikus portál
- Evangélikus Élet
- Nyugati Egyházkerület
- Északi Egyházkerület
- Déli Egyházkerület
- Online Hittan
- Nyíregyházi Túróczy Z. Oktatási Központ
- Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ
- Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára - Győr
 
Hogyan használjam az oldalt?


Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Túróczy-hagyaték Alapítvány

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster