Heti igehirdetés
A közösség áldása - Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap
Préd 4,8-12 >>

A kegyelem himnusza - Reformáció ünnepe
Zsolt 36,6-10 >>

 
Életrajz
Képcsarnok
Igehirdetések
- Ószövetségi sorozat

- Posztilláskönyv

- Alkalmi igehirdetések

- Hallgatható igehirdetések

 
Könyvek, kiadványok
- Kapható kiadványok

- Már nem kapható kiadványok

- Isten embere

- Ne félj!

 
Filmek/videók
Rádiófelvételek

Lectori salutem!


2007 elején bejegyzett Alapítványunk kuratóriumának nevében köszöntöm megújult honlapunk olvasóit, látogatóit. Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971) lelki, szellemi hagyatéka - amelynek gyűjtésére, gondozására és közkinccsé tételére alapítóink létrehozták Alapítványunkat - olyan érték, amely nemcsak megőrzésre méltó, hanem egyházunk múlhatatlanul szükséges megújulásának egyik forrása, eszköze lehet ma is.

Célkitűzésünket ezért elsősorban nem a múlt értékeire való emlékezés és emlékeztetés egyébként is szükséges feladata határozza meg, hanem Isten igéje figyelmeztetésének szeretnénk engedelmeskedni: Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. (Zsid 13,7)

Az a reménységem, hogy megújult honlapunkon minden érdeklődő könnyen eligazodik. Életrajzi, történelmi dokumentumokhoz, levéltári adatokhoz, különféle kiadványokhoz vezető linkeket épp úgy megtalálnak itt látogatóink, mint a Túróczy Zoltán olvasható vagy meghallgatható igehirdetéseit.

Honlapunk minden látogatójának ismeretben gazdagító, hitben erősítő élményeket kívánok.


2017 ádventjén

ITTZÉS JÁNOS ny. evangélikus püspök
a Túróczy-hagyaték Alapítvány kuratóriumának elnöke

**************************************************

Túróczy Zoltán áhítatai az Evangélikus Portálon

Egyed Aladár és Juhász Imre szerkesztésében az Erős Vár Kiadó gondozásában 1975-ben Clevelandben jelent meg Túróczy Zoltán Ne félj! című áhítatos könyve. Magyarországon a könyv nem volt kapható.

Túróczy Zoltán születésének 125. évfordulójára emlékezve az Evangélikus Portál 2018. ádventtől kezdve heti rendszerességgel megjelentet egy-egy áhítatot ebből a könyvből. Az áhítatok innen, vagy honlapunk menüjében a Ne félj! című kiadványra kattintva is elérhetők.

**************************************************

Heti igehirdetések

A 2018/19-es egyházi esztendő ádventjén Túróczy Zoltán igehirdetéseinek új sorozatát indítjuk útjára.

A győri Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltárában őrzött hagyatékban TZ-7;C/1-61 jelzet alatt Posztillás könyv (a magyar perikoparend ószövetségi sorozata alapján) 1954. nov. 28. - 1955. nov. 20. címen összegyűjtött prédikációkat közöljük. Honlapunk Igehirdetések rovatában az Ószövetségi sorozat cím alatt érik el olvasóink hétről hétre ezeket az igehirdetéseket. (POSZTILLA = A szentírásbeli helyek felolvasása után [post illa verba evangelii] mondott magyarázat).

Lelkészek és az istentiszteleti rend után érdeklődők figyelmébe ajánljuk, hogy ezek a most sorra kerülő alapigék az 1963-ban megjelent Agenda perikóparendjében az A-sorozatban találhatók. A Liturgikus Könyv is ezt vette át, bár tizenkilenc - itt nem felsorolható - helyen kicserélte vagy más verskijelöléssel hozza a textusokat.

Túróczy Zoltán igehirdetéseiben mindig az 1908-as kiadású, revideált Károli-fordítást használta. A textusokat az igehirdetések elején ebből idézzük. A prédikációk szövegét mindig betűhíven közöljük, pl. nem változtattunk az igehelyek jelölésén, a helyenként előforduló következetlenségeken sem, kizárólag a nyilvánvaló elütéseket korrigáltuk.

2018. december 2-án, ádvent 1. vasárnapján tehát megkezdjük az ószövetségi sorozatban olvasható igehirdetések rendszeres megjelentetését.

Isten áldja az ige olvasóit !

Napi ige (Losung)
A mai nap igéje:
Akkor Illés ezt mondta az egész népnek: Gyertek ide hozzám! Erre odament hozzá az egész nép, ő pedig helyreállította az Úr lerombolt oltárát. (1Kir 18,30) >>
 
Cikkek, tanulmányok, megemlékezések
Levéltári hagyaték
Hírarchívum
Kapcsolatok
- Evangélikus portál
- Evangélikus Élet
- Nyugati Egyházkerület
- Északi Egyházkerület
- Déli Egyházkerület
- Online Hittan
- Nyíregyházi Túróczy Z. Oktatási Központ
- Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ
- Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára - Győr
 
Hogyan használjam az oldalt?


Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Túróczy-hagyaték Alapítvány

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster