Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2008 - 26 - Tanévzáró az EHE-n

Egyházunk egy-két hete

Tanévzáró az EHE-n

A teljes teológiai képzést nyújtó intézmény 115., kántor szakának pedig az első tanévét lezáró ünnepi ülés rektori beszédében dr. Csepregi Zoltán a 16. zsoltárt idézte: „Nem engeded, hogy híved romlást lásson.” A rekkenő nyári hőség ellenére is zsúfolásig megtelt zuglói lutheránus templomban a rektor hangsúlyozta: Isten az, aki nem engedi, hogy híve romlást lásson; ő az, akinél teljes öröm van, akinek jobbján a gyönyörűség majdan örökké tart.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) június 20-i tanévzárója – a hagyományoknak megfelelően – istentiszteletből és ünnepi ülésből állt. Az istentisztelet liturgiai és igehirdetési szolgálatát dr. Orosz Gábor Viktor, az EHE lelkésze végezte. A Kolossébeliekhez írt levél (1,15–16) alapján tartott prédikációjában arról szólt, hogy Istennek van egy képe, egy elképzelése mindannyiunkról, és folyamatosan formál bennünket, hogy Krisztusról tegyünk bizonyságot másoknak, és eközben, illetve ezáltal olyanná váljunk, amilyennek ő akar látni bennünket.

Az ünnepi ülés nyitányaként dr. Reuss András professzor köszöntötte a megjelenteket, s adta át a szót az egyetem rektorának. Dr. Csepregi Zoltán beszédében egyebek mellett arról szólt, hogy az intézmény 1923 óta folyamatosan vezetett anyakönyvét lapozgatva kiderül: a hallgatói létszámok érzékenyen követik a magyar történelem sorsfordító dátumait, a pangás után időről időre fellendülés, virágkor következik.

Múlt pénteken tizenhárom teológuslelkész szakos hallgató kapta kézhez diplomáját. Elsőként ők, majd a tanulmányaikat befejező hittanár szakosok vehették át végbizonyítványukat. Közülük nappali tagozaton – egyetemi szinten – négyen végeztek, míg levelező tagozaton huszonketten főiskolai szintű hittanári képesítést szereztek. A nyíregyházi kihelyezett tagozat főiskolai szintű hittanár szakán és a katekétalelkipásztori munkatárs alapszakon egy-egy hallgató szerzett oklevelet, a Nyugat-magyarországi Egyetemre kihelyezett tagozat hittanár szakának elvégzését igazoló főiskolai oklevelet hárman vehették át.

A friss diplomások után a jubilánsok kerültek a figyelem középpontjába. Ötven éve végzett, ezért aranydiplomában részesült Kardos József, tanulmányait hatvan esztendővel ezelőtt fejezte be, és gyémántoklevelet kapott dr. Hafenscher Károly, valamint Vancsó József; 1943- ban végzett, és így vasoklevelet vehetett át Szentpétery Péter Sándor és dr. Pósfay György.

A jubilánsok nevében dr. Hafenscher Károly szólt. Radnóti Miklós „Oly korban éltem én e földön…” verssorára utalva egy olyan korszakról adott nagy ívű történelmi áttekintést, amelyben rendszerek váltották egymást, amikor mindent ígértek, és semmit sem tudtak megtartani. Illyés Gyulát idézte, aki szerint „borzalmas történelem áll mögöttünk, halálosan megsebzett kor”. De az egyház mégis megmaradt, mert a hűséges Isten munkálkodott és munkálkodik ma is – hangsúlyozta Hafenscher Károly.

A bejelentések között a Dr. Sólyom Jenő Alapítvány jelentése hangzott el, felolvasták azoknak a nevét, akik az idei tanévben kimagasló tanulmányi eredményt értek el, majd dr. Finta Gergely számolt be az elmúlt tanévben indult kántor szakról. Az ünnepi ülés a Himnusszal ért véget.

Gazdag Zsuzsanna