Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 9 - 125 évvel ezelőtt hunyt el Haubner Máté, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület szuperintendense

Arcképcsarnok

125 évvel ezelőtt hunyt el Haubner Máté, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület szuperintendense

1880. szeptember 12-én halt meg Haubner Máté, a Du-nántúli Evangélikus Egyházkerület egykori szuperintendense. Főpásztori megbízatását – kényszerűen megszakítva – két ízben is betölthette: 1846 és 1849 valamint 1860 és 1866 között. A többéves szolgálat nélküli időszaknak történelmi jelentőségű oka van.

Haubner Máté 1848. december 3-án körlevélben szólította fel egyházának lelkészeit és tanítóit, hogy álljanak a nemzet szent ügye mellé. A szuperintendens – amíg csak tette – erkölcsi és szellemi síkon is támogatta a magyar szabadságharcot.
Bátor tettének súlyos következménye lett, nemcsak állását, de szabadságát is elveszítette. Hatévi várfogságra ítélték, amelyből – magas rangú pártfogóinak köszönhetően – „csak” két évet töltött Pozsony és Kufstein börtöneiben. Hazánk politikai helyzetének kedvező alakulása tette lehetővé, hogy a szuperintendens másodszor is betölthette hivatalát.
A lelkében megviselt – családi tragédiákkal is terhes – főpásztor azonban nem végezte sokáig szolgálatát. Élete utolsó éveit teljes visszavonultságban töltötte Sopronban. Végső nyughelyére is itt helyezték. Egy kortársa a következőképpen foglalta össze Haubner jellemét: „tökéletesen fölfögta e két szó értelmét: »egyház és haza«, és nem kímélte fáradtságát, hogy az elsőt szilárdnak , az utóbbit boldognak lássa.”

Dombi Éva (hivatalvezető, püspöki hivatal, Győr)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster