Választék
Protestáns Honlap
Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia
Komárom (Komárno, Sk)
Komáromi Csipkés György
         Rovatok
Egyházak
Intézmények
Mérföldkövek
Panteon
Szellemi központok
Művészetek
Aktualitások

Komáromi Csipkés György


Református Címer

Református lelkész, született Komáromban 1628-ban, meghalt Debrecenben 1678. október 6-án. Tanult szülővárosában és Sárospatakon, honnan 1649-ban Kassára ment iskolaigazgatónak. Ez állását egy év múlva odahagyta s 1650 nyarán külföldre indult, hol az utrechti egyetemen teológiai doktori rangot szerzett. 1653 nyarán hazatérvén, a bibliai nyelvek s a bölcsészet tanára lett Debrecenben, mely 1656-ben lelkészül is választotta.

Ő szerkesztette a debreceni kollégium 1657. évi törvényeit.

Roppant buzgóságot fejtett ki az egyházi irodalom terén, maradandó érdemeket szerzett a magyar nyelvészetben is.

Első latin értekezésein kívül (1650-53) nevezetesebb művei: Keresztyén isteni adománynak rövid summája (Wollebius után ford. Utrecht 1653); Schola hebraica (Utrecht 1654,); Concionum sacrarum centuria I-V.

Egyes kötetei megjelentek 1659 - 1679-ig; Angliai puritanismus (Amesius után ford., Debrecen 1662); A judiciaria astrologtiáról és üstökös csillagokról való judicium (u. o, 1665); Igaz hit (prédikációk, Szeben 1666); Transsubstantiatio exentisata (Agricola Arbuteus álnév alatt, Sárospatak 1667. Egyidejüleg u. o. magyarul is megjelent Való dolgok közül kivettetett által-állatozás c. a.); Analysis Apocalipseos (Kolozsvár 1673); De morte seu obitu Mosis (u. o. 1674); Analysis epistolarum Pauli apostoli (Debrecen 1677). Kéziratban hagyta hátra a bibliának új magyar fordítását is, melyet a tiszántúli egyházkerület megbízására készített s amely Debrecen város költségén Leidenben 1718-ban jelent meg.

Magyar nyelvészeti munkája Hungaria Illustrata, e latin nyelven írott magyar nyelvtan (1655., vö. Toldy, Corpus Grammaticorum) azért nevezetes, mert bár elődeiről, Molnár és Geleji Katona nyelvtanairól tudomása volt, de azokat nem használhatta.

Kapcsolódó oldalak:

Debreceni Egyetem

A Debreceni Református Kollégium

Debrecen város honlapja

Kassa város honlapja

Komárom (Sk) város honlapja

Sárospatak város honlapja

Universiteit Utrecht

         Társoldalak
 
  Révkomárom
A Révkomáromi Refomátus Keresztyén Egyház
Komáromi Református Kollégium, a múzsák otthona
A komáromi földrengés 240. évfordulójára
Csengey Gusztáv
Jánossy Lajos
Jókai Mór
         Képek
 
 


A Sárospataki Református Kollégium könyvtára


A Sárospataki Református Kollégium legrégibb ábrázolása


Protestáns Honlap Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia Komárom (Komárno, Sk) Komáromi Csipkés György

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster
A Protestáns Honlap Felvidék protestáns múltját bemutató anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az IHM/ITP/2/C pályázat keretében.