Választék
Protestáns Honlap
Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Bártfa (Bardejov, Bartfeld Sk)
Berzevice (Brezovica nad Torysou, Bersewitz, Sk)
Besztercebánya (Neosolium, Banská Bystrica, Neusohl, Sk)
Csehberek (České Brezovo, Böhmisch-Briesau, Sk)
Csetnek (Štítnik) Sk
Dunaszerdahely (Dunajská Streda, Sk)
Eperjes (Prešov, Eperies Sk)
Felsőszeli (Horné Saliby, Sk)
Fülek (Fil'akovo Sk)
Gálszécs (Sečovce Sk)
Horhi (Horša, Garsch, Sk)
Igló (Villa Nova, Spišská Nová Ves, Zipser Neudorf Sk)
Kassa (Košice, Kaschau Sk)
Késmárk (Kesmarkium, Kežmarok, Käsmark, Kiezmark, Sk)
Komárom (Komárno, Sk)
Losonc (Lučenec, Losontz Sk)
Mosóc (Mošovce, Sk)
Nyitra (Nitra, Neutra, Sk)
Pelsőc (Plešivec, Sk)
Pozsony (Bratislava, Preßburg Sk)
Rimaszombat (Rimavská Sobota Sk)
Sajógömör (Gemer Sk)
Somorja (šamorin, Sk)
Szakolca (Skalica, Skalitz SK)
Szenc (Szempcz, Senec, Wartberg, Sk)
Szepesolaszi (Latina Villa, Spišské Vlachy, Wallendorf Sk)
Szklabonya (Sklabiná Sk)
Trencsény-teplic (Trenčínská Teplá Sk)
Zólyom (Zvolen, Sk)
         Rovatok
Egyházak
Intézmények
Mérföldkövek
Panteon
Szellemi központok
Művészetek
Aktualitások

Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia


Te benned bíztunk eleitől fogva

**A reformáció kora és a protestantizmus jelentősége**

A mohácsi csatavesztés (1526), az azt követő zavaros időszak a mai napig ható következményekkel járt a magyarság számára. Az ország három részre szakadt. Legnagyobb részt a Török Birodalom hasította ki az országból. Erdélyben az oszmán félhold árnyékában a "baráti" Török Birodalom egyik szatellit állama alakult ki. Erdély viharos évszázadok során a magyar reformáció, a művelődéstörténet legkiválóbb bástyájának bizonyult. Észak-magyarország, Nyugat-magyarország és a vele perszonálunióban élő Horvátország egy része jelentette csak a Magyar Királyságot, ahol Habsburg irányítással szerveződött újjá, az új magyar fővárosban - Pozsonyban - a magyar állami élet. E területen a meghatározó számú magyarság mellett jelentős számban éltek horvátok, németek, szlovákok és szlovének.

A folyamatos harcok emberi sorsokat, életeket tettek tönkre. Az egykori török hódoltság területén csaknem teljesen megsemmisült a középkori magyar építészet minden alkotása, legtöbb településünk a földdel vált egyenlővé. Elpusztult, elhordták az egykor virágzó állam évszázadokon át felhalmozott minden kulturális emlékét.

A Magyar Királyság részét képező nyugati és északi terület, valamint a részben önálló Erdélyi Fejedelemség szerencsésebb helyzetben volt. Itt városaink, váraink, kulturális intézményeink sok évszázad viharát átvészelték, a mai napig mesés gazdagságban tárul elénk e területeken a középkori Magyarország.

Részletesen...

Kapcsolódó oldalak:

Pozsonyi Új Szó
Szlovákiai Magyar Napilap

Szlovák országos telefonkönyv
szlovák és angol nyelven

 

További oldalaink

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Bártfa (Bardejov, Bartfeld Sk)

Berzevice (Brezovica nad Torysou, Bersewitz, Sk)

Besztercebánya (Neosolium, Banská Bystrica, Neusohl, Sk)

Csehberek (České Brezovo, Böhmisch-Briesau, Sk)

Csetnek (Štítnik) Sk

Dunaszerdahely (Dunajská Streda, Sk)

Eperjes (Prešov, Eperies Sk)

Felsőszeli (Horné Saliby, Sk)

Fülek (Fil'akovo Sk)

Gálszécs (Sečovce Sk)

Horhi (Horša, Garsch, Sk)

Igló (Villa Nova, Spišská Nová Ves, Zipser Neudorf Sk)

Kassa (Košice, Kaschau Sk)

Késmárk (Kesmarkium, Kežmarok, Käsmark, Kiezmark, Sk)

Komárom (Komárno, Sk)

Losonc (Lučenec, Losontz Sk)

Mosóc (Mošovce, Sk)

Nyitra (Nitra, Neutra, Sk)

Pelsőc (Plešivec, Sk)

Pozsony (Bratislava, Preßburg Sk)

Rimaszombat (Rimavská Sobota Sk)

Sajógömör (Gemer Sk)

Somorja (šamorin, Sk)

Szakolca (Skalica, Skalitz SK)

Szenc (Szempcz, Senec, Wartberg, Sk)

Szepesolaszi (Latina Villa, Spišské Vlachy, Wallendorf Sk)

Szklabonya (Sklabiná Sk)

Trencsény-teplic (Trenčínská Teplá Sk)

Zólyom (Zvolen, Sk)

         Társoldalak
 
  Mérföldkövek - a magyar történelem protestáns nézőpontból
Ausztrália (Commonwealth of Australia)
Csehország
Erdély / Románia
Holland Királyság (Koninkrijk der Nederlanden)
Horvátország
Kárpátalja / Ukrajna protestáns múltja
Lengyelország (Pl)
Magyarország (Hu)
Őrvidék - Burgenland / Ausztria
Vajdaság / Szerbia
         Képek
 
 


Protestáns Honlap Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster
A Protestáns Honlap Felvidék protestáns múltját bemutató anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az IHM/ITP/2/C pályázat keretében.