Választék
Protestáns Honlap
Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia
Rimaszombat (Rimavská Sobota Sk)
Hatvani István
         Rovatok
Egyházak
Intézmények
Mérföldkövek
Panteon
Szellemi központok
Művészetek
Aktualitások

Hatvani István


Hatvani István

Rimaszombaton kezdte tanulását. 1734-től Losoncon 1736 februárjától Kecskeméten folytatta tanulmányait. Innen 1737-ben egy évre preceptornak ment Komáromba, majd 1738 ápr.24-én Debrecenben iratkozott be a felsőbb osztályok tanulójául, de hamarosan újra Losoncra, s miután 1739 tavaszától nevelősködött,

 1741 tavaszán ismét Debrecenbe tért vissza. Miután 1744-től köztanítóságot viselt, külföldre indult, s 1746. máj. 13-án a baseli egyetem hallgatói közzé lépett, melyen 1747 januárjában teológiai doktori, 1748 áprilisában orvosdoktori oklevelet szerzett. Meglátogatván Németalföldet is, még 1748 végére hazatért s debreceni tanár lett.

Orvosi működése, természettudományi búvárkodása és irodalmi munkássága csakhamar hírnevet szerzett neki, még külföldön is. A baseli biblia kiadására ő is befolyással volt buzdításaival. A fennforgó iskolai ügyek megbeszélésére II. József által 1782 március elejére egybehívott értekezleten Domokos Lajossal ő képviselte a református egyházat. A Sinai küzdelmében tevékeny részt vett, míg 1786 februárjában lemondott hivataláról s még ez évben meghalt. Írói működése több tudomány mezején volt jelentékeny.

Irodalom:

Készült a Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsvár, 2000 III.

         Társoldalak
 
  Rimaszombati Református Egyházközség
Tompa Mihály
Rimaszombat (Rimovská Sobota Sk) - Tompa Mihály Református Gimnázium
         Képek
 
 


Hatvani István dörzselektromos villanygépe (Debrecen - Kollégiumi Múzeum)


Protestáns Honlap Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia Rimaszombat (Rimavská Sobota Sk) Hatvani István

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster
A Protestáns Honlap Felvidék protestáns múltját bemutató anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az IHM/ITP/2/C pályázat keretében.