Választék
Protestáns Honlap
Őrvidék - Burgenland / Ausztria
Felsőlövő (Oberschützen A)
Felsőőr (Oberwart, Gornja Borta, A)
Fertőmegyes (Mörbisch am See, A)
Nagyszentmihályi (Großpetersdorf-i) Evangélikus Egyházközség
Őrisziget (Siget in der Wart, A)
Rohonc (Rechnitz, A)
Ruszt (Rust, A)
         Rovatok
Egyházak
Intézmények
Mérföldkövek
Panteon
Szellemi központok
Művészetek
Aktualitások

Őrvidék - Burgenland / Ausztria


Ausztria

Az 1920-ban Ausztriához csatolt Burgenlandban csak néhány faluban éltek tömbben magyarok. Ezek közé tartozott Felsőőr, a maga másfél ezres református gyülekezetével.
A katolikus tengerben ez a község Károly Róbert királyig visszamenő nemesi jogainak köszönhetően őrizhette meg református hitét az ellenreformáció idején is.

Azt nem engedélyezte az állam, hogy Ausztria egyetlen magyar református gyülekezete továbbra is a magyarországi Őrségi Egyházmegyéhez tartozzon.
Csatlakozniuk kellett az országos református egyházhoz - e gyülekezet belső életében megőrizhette hagyományait, csakúgy mint magyar nyelvű felekezeti iskoláját.

A belső autonómiának azonban 1938-ban véget tett az Anschluss, Ausztriának a hitleri Németországhoz történő csatolása. A náci Németország bukása után az ausztriai magyarság és a felsőőri reformátusok számára a két háború közöttihez hasonló, demokratikus körülmények teremtődnek meg.

A helyzet mégis más, hisz Magyarországtól a vasfüggöny választja el őket és a "kommunista Magyarországgal való rokonság" szégyenleni valóvá válik: megváltozik a reformátusok társadalmi statusa, elindul az asszimiláció. 1959-től már két nyelven tartanak istentiszteletet.

Ausztriában a helvét és az ágostai hitvallásúak közösen hozzák létre az egységes protestáns egyházat.

Az ausztriai protestantizmusnak nagy tiszteletben álló személyisége Gyenge Imre református püspök, a felsőőri gyülekezet lelkésze, aki nemzetközi figyelmet is felkeltő egyházi és kulturális élet központjává teszi városát.

A Magyarországgal való kapcsolatok lehetőségének bővülése, különösen 1990 óta további kedvező változásokat hozhat az itteni reformátusság számára.

Kapcsolódó oldalak:

Őrvidéki - Burgenlandi Evangélikus Superintendatura

 

További oldalaink

Felsőlövő (Oberschützen A)

Felsőőr (Oberwart, Gornja Borta, A)

Fertőmegyes (Mörbisch am See, A)

Nagyszentmihályi (Großpetersdorf-i) Evangélikus Egyházközség

Őrisziget (Siget in der Wart, A)

Rohonc (Rechnitz, A)

Ruszt (Rust, A)

         Társoldalak
 
  Mérföldkövek - a magyar történelem protestáns nézőpontból
Ausztrália (Commonwealth of Australia)
Csehország
Erdély / Románia
Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia
Holland Királyság (Koninkrijk der Nederlanden)
Horvátország
Kárpátalja / Ukrajna protestáns múltja
Lengyelország (Pl)
Magyarország (Hu)
Vajdaság / Szerbia
         Képek
 
 


Ausztria nemzeti szinei


Gyenge Imre superintendens


A Felső


Őrvidék/Burgenland - Ausztria


Protestáns Honlap Őrvidék - Burgenland / Ausztria

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster