Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Az alább közölt általános könyörgő imádságot szeretettel ajánljuk minden gyülekezet figyelmébe, bátorítva a gyülekezeti lelkészeket arra, hogy az istentisztelet liturgiájának alakításakor számoljanak a rovatunk nyújtotta lehetőséggel is.

Mindenható Istenünk, hallgass meg minket kegyelmesen, amikor színed elé visszük hálaadásunk, bűnbánatunk és könyörgésünk szavait. Megköszönjük, Urunk, hogy megőriztél bennünket a bűnök és a bajok ellenére. Hálát adunk szereteted és irgalmad jeleiért, életünk eseményeiben való megtartó jelenlétedért. Kérjük, bocsáss meg nekünk, amiért sokszor elfeledkezünk arról, hogy mi magunk is bűnbocsánatból élő, irgalomra és kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk, s nem a mindent jobban tudók és jobban tevők gyülekezete. A viharral is büszkén dacoló szálfák helyett megrepedt, értékvesztett nádszálak vagyunk csupán. Bocsásd meg, hogy sokszor nem tudunk ellenállni a hatalom bűvöletének, pedig tudjuk jól, hogy Jézus nem uralkodni tanított, hanem szolgálni. Bocsásd meg szeretetlen mondatainkat és tetteinket, amelyekkel téged és egymást megbántottuk. Jézusért kérünk…

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

Könyörgünk hozzád a bennünket körülvevő kisebb és nagyobb közösségekért: családunkért, gyülekezetünkért, egyházunkért. Bocsásd meg, amikor elmulasztottuk azt a szolgálatot, amit ránk bíztál közöttük, vagy amikor kényelmetlennek, nehéznek, kellemetlennek gondoltuk azt, ahelyett hogy imádságban erőt és bátorítást kértünk volna hozzá. Bocsásd meg, amikor miattunk nem épült a te országod. Jézusért kérünk…

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

Könyörgünk hozzád testvérünkért, Eszterért, aki rólad tett bizonyságot szóval és tettekkel, élete árán is. Áldunk mindazért a jóért, amit rajta keresztül adtál. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el emberi gyarlóságait. Könyörgünk szeretteiért és mindazokért, akik az ő elvesztésének fájdalmát hordozzák. Könyörülj rajtunk. Jézusért kérünk…

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

Könyörgünk mindazokért, akik félelemben élnek, betegség vagy gyász terhét hordozzák. Könyörgünk a világ szegényeiért, akik szükséget szenvednek, és a gazdagokért, akiknek szíve megkeményedett. Könyörgünk békességért és megbocsátásért az emberek között.

Mennyei Atyánk, a te végtelen irgalmadban bízva kérünk, hallgass meg minket a mi Urunk Jézus Krisztusért. Ámen.