EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11

11. szám – 2003/03/16

   Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)

Napról napra

Új nap - új kegyelem
„Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk!” Zsolt 4,7 (Jn 1,4; Mk 12,1–12; Róm 5,1–5/6–11/; Zsolt 10) Megdöbbentő, hogy sokszor éppen azok az emberek panaszkodnak, akiknek ... >>

Liturgikus sarok

Falak
Ne ijedjen meg a kedves olvasó! Egy hete, amikor elindítottuk a liturgikus térről szóló sorozatunkat, nem azt ígértük, hogy minden szögről külön írunk. A bevezetőben arra utaltunk, hogy a szent tér titkairól, a templom üzenetéről, lényegéről beszélünk majd. Rainer Volp, a nemrég elhunyt német liturgiatudós, a szakrális hely nagy szakértője így fogalmazott: a liturgia tere olyan, mint a szöveg, a benne jelenlévők, az istentiszteletet ünneplők olvasnak belőle, hallják üzenetét. Így, amikor most heteken át a szent tér szerepel a Liturgikus Sarok napirendjén, nem mást teszünk, mint megpróbálunk olvasni, jól érteni, tudatosítani. Beszéljenek hát a falak, a berendezések, az eszközök! >>

Élő víz

"Szerelmi háromszög"
A közelmúltban olvastam dr. Csókay András „Alagút az agyban” című riportkönyvét. A neves idegsebész nemcsak szakmai kérdésekről, az általa kifejlesztett új sebészeti eljárásról ír benne, hanem őszintén vall magánélete válságairól, a sötét alagútban tett bolyongásairól, melyek mindaddig keserítették életét, amíg rá nem lelt a fényre az alagút végén. >>

Egyházunk egy-két hete

Bonyhádi találkozás
A Déli Evangélikus Egyházkerület evangélizációs konferenciáját rendezték meg Bonyhádon március 7–9. között. Az alkalomnak a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium adott otthont. >>

Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Tizennégy éve kapta vissza egyházunk első iskoláját, a Fasort, azóta az egyház oktatási munkája hatalmas fává terebélyesedett. Ennek a feladatnak sajátos része az iskolai hitoktatás. Minden más tárgynál egyértelmű volt az elvárásrendszer, kész tankönyvek, tantervek álltak és állnak rendelkezésre, ám az iskolai hitoktatás terén hatalmas űrrel kellett szembenézni… >>

Evangélikus délután
Evangélikus délutánt szervezett a péceli gyülekezet ifjúsága a főváros melletti településen. A múlt vasárnapi rendezvénnyel egy sorozatot kívánnak elindítani, amelynek során – mindig más felekezet szervezésében – a város valamennyi gyülekezetének ifjúsága találkozhatna egymással és az Istent kereső kortársakkal. >>

Országos egyházi irodai kirándulás
Jó hangulatú hétvégét tölthettek együtt az Országos Egyházi Iroda munkatársai március 7–8. között a Révfülöpi Oktatási Központban. A közös programot személyes beszélgetések, valamint vetélkedő és a környéken tett rövid kirándulások tették még színesebbé. A résztvevők – névnapja alkalmából – köszöntötték a hamarosan nyugdíjba vonuló Szemerei Zoltán (képünkön) gazdasági igazgatót is. >>

Jelenits István - József Attiláról
"Az egyház nemcsak a hitet hirdeti, hanem a gondolkodás örömét, a felelősségtudat méltóságát, szépségét is, s erre hívja az embereket. Csöndesebb, nyugodtabb elgondolkodásra, beszélgetésre, magukba nézésre. Az egyház lényegéhez tartozik, hogy ne csak a szószéken szólaljon meg. Megjelenít egy életeszményt, magát az emberséget védelmezi. Annak, aki valóban a nemzet javát akarja szolgálni, éreznie kell, hogy ezek az értékek nemcsak azért fontosak, mert sok ember tiszteli őket." (Jelenits István) >>

A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
Hogyan épülhetnek egymás tudásából a pedagógusjelöltek és a jogászhallgatók, a műszaki egyetemisták és a jövő orvosai? Kitűnő példát láthattak erre mindazok, akik az elmúlt hétvégén részt vettek a Luther Otthon második szakkollégiumi konferenciáján. >>

A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Nyíregyházán tíz éve működik a Luther Márton nevét viselő kollégium az evangélikus egyház fenntartásában. Az intézmény életében kétségkívül az volt a legjelentősebb változás, hogy a nagytemplom közelében, az evangélikus általános iskola tőszomszédságában gyönyörű új épületben, jó feltételek közepette működhetnek két éve – tudatta elöljáróban Martinovszky István, a kollégium igazgatója azon a konferencián, amelyet a keresztény nevelés kollégiumi lehetőségeiről rendeztek a jubileum jegyében. Az eseményen részt vettek az egyházak vezetői, neveléssel foglalkozó képviselői, a nyíregyházi társintézmények munkatársai, valamint az ország többi evangélikus kollégiumának pedagógusai is: Kőszegtől Sopronon, Bonyhádon, Budapesten, Orosházán át Miskolcig. Bozorády Zoltán püspökhelyettes, esperes nyitó áhítatában a türelemről beszélt. Ez az erény különösen felértékelődik a neveléssel összefüggésben: akár pedagógiai programmá is válhat, ha Isten határtalan türelmére és önnön gyarlóságainkra gondolunk, mely után mindig van esély az újrakezdésre. D. Szebik Imre, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke arról beszélt, hogyan lehet az ifjúságot evangélikus szellemben a magyar haza hű polgáraivá és az egyház elkötelezett tagjaivá nevelni. Laborczi Géza főiskolai oktató a hit és a nevelés teológiai alapjait foglalta össze, illetve arra a problémára világított rá, hogy hitre nem a nevelés által jut az ember. Nem is lehet tehát ilyesmit célul tűzni, mert a hit ajándék, aminek elnyerését, annak esélyét csupán segítheti az elkötelezett pedagógus. Dr. Frenkl Róbert országos felügyelő a mai társadalom mentálhigiénés állapotáról beszélt, azoknak a tényezőknek a fontosságáról, amelyek közül a gyermekek érkeznek. Ezt követően a kollégium mint nevelési közeg hit- és személyiségformáló erejéről szóltak a további előadások. >>

Keresztutak

Pro Christ
2003. március 17–24. között kerül sor hazánkban (is) az Európa-szerte zajló ProChrist 2003 rendezvénysorozatra. A 2000 éves és mégis aktuális Jézus Krisztusról szóló üzenet továbbadása a modern kommunikáció eszközeinek segítségével, az egyházak, illetve híveik széles körű összefogása, a hívő és a nem hívő emberek estéről estére való közössége, az érdekfeszítő program és az európai uniós kapcsolatépítés mind-mind jellemzői ennek a szolgálatnak. >>

Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Hazánk számos evangélikus gyülekezetében tartották meg a hétvégén a keresztény nők ökumenikus világima-napját. Egyre több magyar asszony- közösség kapcsolódik be ebbe az 1887-ben indult, a világ 170 országát átfogó mozgalomba. Ez év március 7-én Libanonnal, a „cédrusok országával” ismerkedhettek meg az istentiszteleti alkalmakon részt vevő nőtestvérek. A gyönyörű táj mellett az ott élő lányok, asszonyok belülről fakadó hitével, békevágyával, őszinte reménységével is találkozhattak. >>

Imanap a fővárosban
"A testvérek közül kik vettek már részt ilyen alkalmon?" – tettem fel kicsit rutinszerűen az elmúlt hét péntekén a kérdést, s igencsak meglepődtem, amikor a résztvevők majd négyötöde felemelte a kezét, hogy ő bizony most találkozik életében először a nők világimanapi mozgalmával. Az újpesti Szent János Apostol Katolikus Iskola dísztermében megjelent vendégek döntő többsége a római egyházhoz tartozott, igaz, szép számmal érkeztek protestánsok is. Valamennyien a Magyar Asszonyok Ezredévi Szövetségének meghívására jöttek el a főváros egész területéről. Így vált igazi kihívássá e szervezet és az evangélikus Női Miszszió számára a feladat, hogy az imanapi mozgalommal megismertesse a jelenlévőket, és azt igazán vonzóvá tegye a számukra... >>

Jöjjetek, imádkozzatok!
2003. március 7-én, pénteken a nők ökumenikus világimanapján mintegy 60-an fohászkodtunk együtt a tótkomlósi evangélikus imateremben a református, katolikus, baptista és evangélikus nőtestvérekkel. A közös könyörgésre buzdító felhívást a libanoni asszonyok kezdeményezték, akik az országukat tönkretevő 22 évig tartó idegen elnyomás, igazságtalanság és erőszak ellenére vigasztalást, örömet találnak Jézus Krisztusban. >>

Isten globalizációja
Az idei alberti imanap különlegessége abban rejlett, hogy kerek évfordulót ünnepeltünk. Éppen húsz évvel ezelőtt, 1983-ban indult útjára ez a kezdeményezés, melyet elsők között a mi gyülekezetünk karolt fel az evangélikus egyházban. >>

Krisztusért - ebben az évben is
„Magyarország lakosságának 75%-a vallotta magát valamilyen felekezethez tartozónak. Ez a szám sajnos messze nem egyezik a Krisztusban hívők arányával” – mondta Lupták György lelkész tavaly, a „ProChrist 2003, Hihetetlen – Kétség és ámulat” nevet viselő rendezvény budapesti előkészítő alkalmán. Ennek a sokakat cselekvésre ösztönző ténynek az egyik eredménye ez a mostani esemény is. A világméretű evangélizációs hétre idén március 17–24. között kerül sor. >>

Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélizáció! Megdobbant a szívem, amikor olvastam. Olyan érzés volt, mint amikor a 80-as évek elején egy városi mozi ablakain hatalmas betűk hirdették a Jézus Krisztus szupersztár című filmet. Akkoriban már maga a tény, hogy Jézus neve mindenki számára feltűnő helyen látható, csodaszámba ment. S akik 40 éven át csendben éltük keresztény életünket, türelmesen és kissé áhítatosan várakoztunk a pénztárnál kígyózó sorban a jegyekre azokkal együtt, akik ezt a nevet és személyt csak a leminősítő propagandából ismerték, s kíváncsian várták, mit jelent majd számukra a film. >>

Evangélikusok

Gömböcz György életútja
A közelmúltban a Vas megyei Csánigon jártam, a Répcelak-csánigi Evangélikus Egyházközség rendezvényén, melyen az Evangélikus Missziói Központ – Gáncs Péter lelkész részvételével – filmvetítéssel egybekötött előadást tartott missziói munkájáról. >>

Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Az 1840-es években Pest mintegy százezer lakosú város volt, ahol az evangélikus lakosság lélekszámánál jóval nagyobb mértékben vett részt a jogász-, a kereskedő- és az iparosvilágban. A mai Deák téren Schedius Lajos kezdeményezte az evangélikus iskola felállítását. Ennek az intézménynek tanári állását nyerte el pályázat útján 1843-ban Tavassy Lajos. De ki is volt ez a jeles személyiség, akinek életútja az ismert evangélikus nagyságok – Kossuth Lajos, Petőfi Sándor – mellett mára lassacskán a feledés homályába vész? Portréjának megrajzolásával azoknak a „névtelen evangélikusoknak” az emléke előtt kívánunk adózni, akiknek életútját szintén alapvetően meghatározta az 1848/49-es esztendő. Az a forradalom és szabadságharc, amelyből – miként az köztudott – az evangélikusság szintén számarányát meghaladó mértékben vette ki a részét. >>

Nem cél, hanem eszköz
Szép, kora tavaszi délelőtt. A teológia épülete előtt, Philipp Melanchthon mellszobránál várom az Evangélikus Hittudományi Egyetem két új doktorát, Varga Gyöngyit és Béres Tamást. Nem a legrosszabb találkozási pont ez, hiszen a wittenbergi egyetem tanára, Luther közvetlen munkatársa, az Ágostai Hitvallás megfogalmazója mindannyiunk példaképe lehet. A parányi, de éppen ezért bensőséges egyetemi campuson még kopaszak a fák, de már érezni a nap simogatását. Velünk szemben a zászlórúdon fekete vásznat cibál a márciusi szél, társunkra, Andorka Eszterre emlékeztetve. Természetesen mindkét doktori védésen jelen volt, együtt örült a jelöltek szép sikerének, és alighanem ő lett volna a következő, aki elkészül munkájával. Másként történt… A fájdalmas emlékezésből a nagy üvegajtón kizúduló hallgatók látványa mozdít ki, mögöttük súlyos könyvekkel a hóna alatt megjelenik Gyöngyi, aki most tartott ószövetségi írásmagyarázati órát. Hamarosan befut Tamás is: az ő előadása az áhítat után kezdődik. Mielőtt átmennénk a templomba, leülünk együtt beszélgetni. >>

A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
Az asztalon fekvő, rongyossá olvasott Biblia jelzi, hogy keresztény otthonba lépünk be, amikor a felpéci gyülekezet aktív tagját, Eckstein Lajosnét látogatjuk meg. Jolán néni látva, hogy pillantásunk a megviselt Szentírásra téved, mintegy mentegetőzve azonnal közli, hogy már vásárolt egy új Bibliát, amiből az Útmutató szerint olvassa a kijelölt igeszakaszokat. A rendszeresen forgatott Biblia és a konferenciák sokaságán való részvétel segítette Jolán nénit abban, hogy olyan élő és mély hittel élje életét, amely mindig átsegíti őt életútjának krízisein, és ami képessé teszi őt arra, hogy a nehéz helyzetekben se panaszkodjon, hanem inkább ő adjon másoknak erőt és reményt. Így tudott a felpéci egyházközségben is olyan gyülekezeti taggá válni, aki szinte nélkülözhetetlen segítője a lelkésznek. >>

e-világ

A Béres Tokajt erősíti
Csak bot és vászon, de nem bot és vászon, hanem zászló. (Kosztolányi Dezső) A Béres Alapítvány március 3-án délelőtt 10 órakor – közelgő nemzeti ünnepünkre készülve – az erdőbényei polgármesteri hivatalban 800 nemzeti színű zászlót adományozott a település 800 családja részére. A piros-fehér-zöld lobogókat ifjabb dr. Béres József, a Béres Rt. elnöke és Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke adta át Erdőbénye polgármester asszonyának, Bajnok Imrénének. Az ünnepélyes átadáson a Béres Befektetési Rt. igazgatóságának tagjai is részt vettek. >>

Az evangélikus honlap
A Magyarországi Evangélikus Egyház internetes oldala két helyen is elérhető a világhálón: a www.evangelikus.hu és a www.lutheran.hu címen. Kezdetben (1997) még az angol cím volt a természetes, ám egyre fontosabbá vált, hogy a magyar internetezők fokozatosan bővülő köre könnyen rátaláljon az oldalra, így a honlapnak magyar címe is lett. Az új elérhetőséggel a honlap tartalmának fejlődése is együtt járt. >>

Egy dicső forradalaom emlékezete
1848. március 15. dicsőséges forradalmát elődeink a haza érdekében lobbantották lángra. S bár ez a láng a szabadságharc leverésével kihunyt, izzó parazsa megmaradt a lelkekben mind a mai napig. >>

Egyházak a háború ellen
Az Egyházak Világtanácsa (EVT) – az Európai Egyházak Konferenciájával (EEK), az USA Keresztyén Egyházai Nemzeti Tanácsával és a Közel-keleti Egyházak Tanácsával együtt – találkozóra hívta az egyházak felelős vezetőit. Az eszmecserére – a Német Protestáns Egyház (EKD) vendéglátásával – 2003. február 5-én került sor Berlinben, ahol a résztvevők az alábbi nyilatkozatot fogadták el: >>

Keresztény szemmel

Második parancsolat
Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét! >>

A hét témája

Mire jó a pap?
A pék kenyeret süt. A földműves szánt, vet, arat. A katona harcol, az orvos gyógyít. Egyszóval: élünk, mozgunk, vagyunk, tesszük a dolgunkat több-kevesebb sikerrel. Egymásra vagyunk utalva, hiszen nem lehet mindenki egy személyben pék, asztalos, földműves, katona, orvos, tanár, gyári munkás és minden egyéb. Így kerek a világ. >>

Ezt is megértük!
Sokféle életképet leírtam már lokálisnak nem tekintendő valóságunkból, s mindig úgy éreztem, hogy ezt vagy azt a helyzetet már nRibár Jánosem lehet felül- vagy alulmúlni. Nemrégiben lapunkban is beszámoltam egy meglepő keresztelési előkészítő-kísérletről. Az érintettek ugyanis visszautasították kérdésemet, amelyben tapintatosan a szülők és a keresztszülők hite, vallásossága iránt érdeklődtem, tekintettel a keresztelési liturgia első kérdésére (hisztek-e Istenben?). Azt mondták, semmi közöm sincs ahhoz, hogy ők hisznek-e vagy se, én csak kereszteljem meg a gyermeket, a többi nem rá tartozik. Majd zavaros fejtegetésbe kezdtek (pár percig tartott), hogy ők belül, a lelkükben mit éreznek, s nem az számít, hogy járnak-e templomba vagy sem stb. Mert attól, hogy valaki nem ül vasárnaponként ott az istentiszteleten, még lehet istenhívő, sőt a templomba járók is ilyen-olyan bűnös lelkek – fejtegették. Én csak kereszteljem meg a gyereket, a többit bízzam rájuk. >>

A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Istennek hála ma, a 21. század elején vasárnapról vasárnapra nagy templomokban és kis gyülekezeti termekben több száz evangélikus szószékről hangzik az evangélium a gyülekezetek felé. A lelkipásztorok országszerte prédikálnak, s ez így van jól, hiszen erre kaptak elhívást. >>

Micsoda egy pap!
Nézzünk egy kis tévét! Hiszen olyan régen nem nyitottuk ki ezt a dobozt. Éppen reklám megy. Hát nézzünk bele, elvégre jó, ha tudjuk, éppen mi az aktuális, mire kell odafigyelni a boltokban, a világban. >>

Közlemények, nyilatkozatok

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
A Déli Evangélikus Egyházkerület mint másodfokú bíróság által a Déli Egyházkerület Elnöksége elsőrendű és a Nyugat-Békési Egyházmegye Elnöksége másodrendű panaszosoknak Deme Zoltán, a Szarvas-Újtemplomi Egyházközség lelkésze panaszlott ellen fegyelmi vétség tárgyában meghozott DKB-1/2002/4. sz. jogerős ítélettel szemben – felülvizsgálati eljárásban – az Országos Bíróság 20/2/MEEOB/2002.(XII.16.) elnöki határozattal kijelölt tanácsa meghozta az alábbi ítéletet. A bíróság a Déli Evangélikus Egyházkerületi Bírósága mint másodfokú bíróság DKB-1/2002/4. sz. ítéletét helybenhagyja. Az ítélet ellen további jogorvoslatnak helye nincs. A bíróság a felülvizsgálati eljárásban költséget nem állapított meg. Budapest, 2003. február 21. Dr. Horváth József, a tanács elnöke sk. Dr. Sutyinszky Ilona Johann Gyula Dr. Varga Gyöngyi Dr. Cserháti Sándor bíró sk. bíró sk. bíró sk. bíró sk. >>

E heti Luther-idézet

Luther idézet
"Kinek ne olvadoznék szíve az örömtől? Ki az, aki nem akarna szeretni, dicséretet mondani és hálát adni? Ki az, aki kész ne volna az egész világ szolgája lenni, sőt a semminél is szívesen kevesebbé és semmibbé válni, mikor látja, hogy mily drágának ítélt minket maga az Isten, aki atyai akaratát szent Fia engedelmességén oly gazdagon kiárasztotta és megbizonyította." Luther Márton: Jer, örvendjünk keresztyének! (Szabó József fordítása) >>

Kultúrkörök

Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
„A Budapesti Tavaszi Fesztivál immár évszak az évszakban, a naptárunk s az életünk mindig visszatérő része. A budapestiek már több mint két évtizede fagyos januárok és böjtös februárok során várják a bőséget, amely koncertek, előadások és kiállítások sokaságát, a legnevesebb külföldi és világszínvonalú magyar művészek játékát ígéri. Évről évre megőrizvén azt, ami ennek a fesztiválnak örök erénye, a nagyvonalúságot, a változatosságot, a hétköznap ünneppé tételét. S minden évben adva valami újat, sosem voltat.” >>

A vasárnap igéje

Hátha mégis?
Máté evangélista Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetéből veszi azt az idézetet, amely arról szól, hogy a Messiás az Úr szolgájaként teljesíti küldetését. A szolga jelentése az Ószövetség eredeti nyelvén, a héberben igen közel áll a fiúéhoz, bár nem utal vérségi kötelékre. Olyan bizalmas szolgát jelölhet, akit a házban egyszerűen csak a fiúként emlegetnek. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Az alább közölt általános könyörgő imádságot szeretettel ajánljuk minden gyülekezet figyelmébe, bátorítva a gyülekezeti lelkészeket arra, hogy az istentisztelet liturgiájának alakításakor számoljanak a rovatunk nyújtotta lehetőséggel is. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Falak
Élő víz
"Szerelmi háromszög"
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi találkozás
Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Evangélikus délután
Országos egyházi irodai kirándulás
Jelenits István - József Attiláról
A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Keresztutak
Pro Christ
Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Imanap a fővárosban
Jöjjetek, imádkozzatok!
Isten globalizációja
Krisztusért - ebben az évben is
Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélikusok
Gömböcz György életútja
Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Nem cél, hanem eszköz
A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
e-világ
A Béres Tokajt erősíti
Az evangélikus honlap
Egy dicső forradalaom emlékezete
Egyházak a háború ellen
Keresztény szemmel
Második parancsolat
A hét témája
Mire jó a pap?
Ezt is megértük!
A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Micsoda egy pap!
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
A vasárnap igéje
Hátha mégis?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 11

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster