Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - Bonyhádi találkozás

Egyházunk egy-két hete

Bonyhádi találkozás

Dr. Andrásfalvy Bertalan előadása az evangélikus néphagyományokról
A Déli Evangélikus Egyházkerület evangélizációs konferenciáját rendezték meg Bonyhádon március 7–9. között. Az alkalomnak a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium adott otthont.

Az Evangélikus Élet olvasói előtt ismert a tény: a legutóbbi egyházkerületi közgyűlés nem tudott jelöltlistát állítani a hamarosan megüresedő püspöki székre. E körülmény rányomta bélyegét a konferencia munkájára is, amelynek alaphangját Káposzta Lajos – 1Kir 19,4b alapján tartott – nyitó áhítata adta meg. „Ott teremt Isten új kezdetet, ahol álmodni sem merjük… Azért vagyunk együtt Bonyhádon, mert erő felett való út áll előttünk. Bízom benne, hogy a jelenlévők felismerik, hogy nincs olyan gyülekezete a Déli Evangélikus Egyházkerületnek, amelyben ne rejlene új távlat” – hangoztatta a püspökhelyettes.

A szervezők köszöntése után színvonalas műsort adtak a gimnázium tanulói, majd dr. Sólyom Jenő akadémikus, az egyházkerület eddigi felügyelője tartott előadást egyházunk szervezeti és strukturális kérdéseiről. Beszédében kitért lemondásának indokaira is.

A második nap tág ölelésű témáinak keretet adott a nyitó és a záró áhítat, melyek szolgálatát Kondor Péter és Szirmai Zoltán látta el. A délelőtti előadások a szigorúan vett gyülekezeti, egyházmegyei működési mechanizmusokról szóltak, igényes teológiai megközelítéssel. Káposzta Lajos a kapcsolatépítésre helyezte a hangsúlyt, Ribár János esperes a spirituális-laikus munka fontosságát emelte ki minden szinten, míg dr. Eördögh Endre bajai felügyelő a vezetők kötelességeit és jogait vizsgálta.

Két felügyelői beszámoló is elhangzott: Koszorús Oszkár orosházi, dr. Szeberényi Andor békéscsabai élményeit osztotta meg a jelenlévőkkel. A kiegyensúlyozott gyülekezeti életnek velejárója, hogy lelkész és felügyelő harmonikusan segítsék egymás munkáját. Bátovszky Gábor mezőberényi, illetve Németh Pál mohácsi lelkész személyes hangú vallomással fűszerezetten szólt hozzá a témához.

A szombat délutáni előadások kitekintő jellegűek voltak. Dr. Andrásfalvy Bertalan professzor az evangélikus vallásos néphagyományokról, dr. Thaly Gedeonné Kurdi Éva pasztorálpszichológus a szenvedélybetegek lelkigondozásáról, Varsányi Ferenc pécsi lelkész az idősgondozás aktuális kérdéseiről beszélt.

A nap záró előadása „Ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok!” (ApCsel 13,15) címmel hangzott el D. dr. Harmati Béla püspök tolmácsolásában. Egyházkerületünk vezetője három tételben tekintette át a témát: az egyház, az ökumené és a nagyvilág összefüggésében. Az egyházban átéljük a folytonos változást, de nem biztos, hogy az kedvünkre való. Nagy múlt – szerény jelen – titokzatos jövő. Egy biztos: az ígéret szerint Jézus az övéivel marad a világ végéig. Isten mindig ad annyi eredményt, hogy el ne csüggedjünk, és annyi kudarcot, hogy el ne bizakodjunk.

Az ökumené tekintetében az elmúlt évtizedek hálára kell, hogy sarkalljanak minket. A buzdító szó: kiengesztelődés, megbocsátás! A nagyvilágban sajnos háborús készülődés van, ezt mind megérezzük. Vajon lesz-e élhető világ? Bárcsak megtalálná az emberiség a békességet!

A konferencia kitűnő alkalmat adott a találkozásra, a jóízű beszélgetésekre, a püspökjelöltek bemutatkozására és a barátságok ápolására.

Végezetül a konferencia moderátora, Andorka Árpád egyházmegyei felügyelő vezetésével a jelenlévők kiértékelték a hétvége eredményeit, majd az úrvacsorai istentiszteleten D. dr. Harmati Béla hirdette az igét.

Ezúton mondunk köszönetet az egyházmegye elnökségének, illetve Ónodi Szabolcs igazgatónak és lelkes segítőinek a konferencia színvonalas megrendezéséért.

Varsányi Ferenc

Regionális hozzárendelés: Déli Evangélikus Egyházkerület