Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35 - Semmit sem viszünk el...

Élő víz

Élő víz

Semmit sem viszünk el...

Sok mindent tudunk, de nem gondolunk rá. Sőt, kerüljük az említését is, és el akarjuk felejteni. És ez baj! Ilyen ez is, amit Pál apostol 1Tim 6,6–7-ben mond: "...semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele." Tehát, ha meghalunk, semmit sem viszünk magunkkal. – Persze, nem szeretünk erre gondolni. És biztos, hogy Isten sem "riogatni" akar ezzel bennünket. Ő sem akarja, hogy mindent megmérgezzen bennünk ez a tudat és, hogy folyton "világfájdalmasan" járkáljunk. Ez a világ szerinti szomorúság lenne. (2Kor 7,10)

Isten kegyelme, hogy elrejti előlünk a jövőt. Ez sokaknak nem tetszik, ezért szaladgálnak jósokhoz, asztrológusokhoz. Ez Istennel szembeni bizalmatlanság és engedetlenség. Meg is van a büntetése. Egy példa a sok közül. Egy asszony, aki jó házasságban élt, elment a jósnőhöz, aki azt jósolta neki, hogy férje hűtlen lesz hozzá, és házassága tönkre megy. Elkezdte figyelni férjét, bizalmatlankodott, egyre többet veszekedtek, míg válás lett a jó házasság vége. – A Biblia világosan mondja: „a titkok az Úréi” (5Móz 29,28). Miért nem akarjuk ezt elfogadni alázattal és hittel?

Az ige ki akar józanítani minket. Ne gyűjtsünk kincseket, egyszer mindentől búcsúznunk kell. Lehet valaki a munkájának szerelmese, és ha jön a betegség, mégis abba kell hagynia. Isten őrizni akar minket. Ne hajszold magad: új autó, lakás mit ér, ha megbetegszel? A lényeges dolgok Istentől és csak Istentől függenek. Dúsgazdag család lakott a szomszédunkban, a fiú körül cselédek, inasok ugráltak – de sajnos –, tolókocsihoz volt kötve. Biztos boldogan cserélt volna velem, aki szerényebb körülmények között éltem. Az anyagi dolgok vagy a dicsőség hajszolása örök elégedetlenséget okoz. Pál apostol arra int, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. A szerzés bűvöletében élő emberek soha nem elégülnek ki. Mindig új, más, több kell… Épp az a megkötözöttségünk, hogy gyűjtünk. Pedig itt kell hagyni mindent. Egy-egy költözésnél derül ki, hogy mennyi a felesleges holmink. Ismerj magadra, mennyire tudsz harcolni, hogy valamit megszerezz, mert „nélkülözhetetlennek” tartod, pedig Jézus világosan mondja: egy a szükséges dolog!

A múlandókhoz tapadunk, ezért vakok és érzéketlenek vagyunk az örök élet iránt. Ez nem „józanság”, hanem az Ördög elvakító munkája, aki félre akar vezetni, el akarja hitetni, hogy a pénz, a vagyon az egyetlen realitás.

Kemény ige ez – semmit sem hoztam és semmit sem viszek magammal. De itt a nagy igazság. Ez jelzi, hogy az igazi cél, nem ez a földi élet; a maradandó kincs és öröm odafent vár.

Gáncs Aladár