Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 37 - Köszöntések és áldáskívánások a püspök- és felügyelőiktatást követő állófogadáson

Egyházunk egy-két hete

Köszöntések és áldáskívánások a püspök- és felügyelőiktatást követő állófogadáson

A szervezők előrelátásának jóvoltából a meghívott vendégek többsége nem az így is közel háromórás templomi együttléten fejezte ki áldáskívánásait, hanem az azt követő állófogadáson. Ebben az oldott, testvéri légkörben viszont számosan köszöntötték Gáncs Péter püspököt és Szemerei Zoltán felügyelőt.

Dr. Nagy Sándor, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka a maga személyes jókívánságai mellett átadta dr. Szabó István református püspök áldáskívánását is.

Geza Erniša, a Szlovéniai Evangélikus Egyház püspöke a Lutheránus Világszövetség főtitkárának levelét olvasta fel a jelenlévőknek. Ishmael Noko fantáziát, szeretetet és bölcs belátást kívánt a most szolgálatba induló új püspöknek.

Pap János, Békéscsaba polgármestere örömét fejezte ki amiatt, hogy az önkormányzat és az egyház között jó a kapcsolat, és hangsúlyozta, hogy ez az esemény nemcsak a gyülekezetnek, de a városnak is ünnepe.

A Miniszterelnöki Hivatal Egyházügyi Titkárságáról érkezett dr. Mészáros Ferenc, aki – Gulyás Kálmán egyházi kapcsolatokért felelős címzetes államtitkár képviseletében is – hangsúlyozta, hogy nagyra becsülik Gáncs Péternek a média területén végzett szolgálatát, melyet az értékteremtés és mértékadás jellemzett. Utalva a hivatal és Szemerei Zoltán között már meglévő jó kapcsolatokra, reményét fejezte ki, hogy Gáncs Péter püspöki szolgálatát is ez a törekvés motiválja majd, s hogy a jövőben is együtt munkálkodhatnak az egyház és az állam közti jó viszony megtartásán és erősítésén.

Az Ausztriai Evangélikus Egyház püspöke, Herwig Sturm arról szólt, hogy bár egyházaink már eddig is együttműködtek, mégis örömmel és izgalommal várják, hogy hazánk is belépjen az Európai Unióba, mert abban bíznak, hogy ez által még jobbá és szorosabbá válik a köztünk lévő kapcsolat.

Matti Sihvonen finn evangélikus püspök kiemelte: nagy örömöt jelentett számára, hogy a közelmúltban tovább erősödött a több mint százesztendős múltra visszatekintő finn–magyar testvéregyházi kapcsolat. Matti Sihvonen a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. versével kérte Isten áldását Gáncs Péter és Szemerei Zoltán szolgálatára.

Ezt követően Lehel László lelkész, a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat igazgatója, majd pedig dr. Drenyovszky Irén, a Keresztény Orvosok Társaságának elnöke gratulált az új egyházi elnökségnek.

A békéscsabaiak ajándékát – Várkonyi János festő egy-egy képét – Kondor Péter esperes és maga a művész adta át a most beiktatott püspöknek és felügyelőnek.

Dr. Anne-Marie Kool, a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet vezetője reményét fejezte ki, hogy a misszió Gáncs Péter szolgálatának szerves része lesz majd, és azt kívánta, hogy a számos tevékenység és feladat mellett maradjon elegendő ideje az elcsendesedésre is.

A Szlovákiai Evangélikus Egyház üdvözletét hozta Julius Filo püspök, kiemelve, hogy egyházainkat a történelmi eseményeken kívül a krisztusi szeretet is összeköti. Azt is elmondta, hogy együttműködésünk várhatóan még intenzívebb lesz majd, miután országaink belépnek az Európai Unióba.

Testvéregyházunk, a Bajor Evangélikus Egyház szeretetszolgálatát Christoph Hechtel képviselte, aki egyben dr. Ludwig Markert bajor diakóniai elnök, valamint Karl-Heinz Ulrich és Sabine Wiegmann üzenetét is átadta. (Az ő feladatuk a bajor–magyar diakónai kapcsolatok ápolása.) Christoph Hechtel is hozott magával ajándékot, melyet a következő szavak kíséretében nyújtott át: A pásztorbotról három dolog juthat az eszünkbe – a jogar, a pásztorok botja és a leveleket hozó bot. A jogar a király jele, de soha nem szabad felednünk, hogy minden hatalmat Istentől kapunk, és felelősséggel tartozunk vele a Teremtőnek. A pásztorbotnak a Jó Pásztorra kell mutatnia. Az utolsó szimbólum pedig az élő egyházra utal.

Brebovszky Gyula és Bencze Imréné az Evangélikus Külmissziói Egyesület üzenetét tolmácsolta.

Komárno lelkipásztora, Radoslav Danko esperes a Dunai-Nyitrai Esperesség és azon békéscsabaiak köszöntését hozta, akik az 1940-es évek végén az úgynevezett „lakosságcsere” során hagyták el Magyarországot.

Dr. Rainer Stahl, a Martin Luther Bund főtitkára a németországi Erlangenből érkezett – Klaus-Jürgen Roepke nyugalmazott egyházfőtanácsos, a Martin Luther Bund elnöke; az osztrák tagozat és vezetője, Fónyad Pál lelkész; valamint a Gustav Adolf Werk (GAW) főtitkára és elnöke áldáskívánását hozva.

A szlovák Misiak esperes és felesége magyarul köszöntötte az új püspököt és felügyelőt. Dolinszky Árpád szuperintendens a vajdasági magyarok és családja jókívánságait tolmácsolta, és átadta a Szabadkai Szorgos Kezek Nőegylet ajándékát.

Az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatónője, Jantos Istvánné az ország evangélikus intézményeinek nevében fejezte ki köszönetét a kerület részéről kapott minden eddigi segítségért, remélve, hogy a támogatás és együttműködés a jövőben is megmarad majd.

A köszöntések sorát D. Szebik Imre elnök-püspök zárta, aki egyfelől a másik két kerület, valamint az Országos Egyház nevében is szólt, és a Gáncs Péternek, illetve Szemerei Zoltánnak címzett jókívánságok mellett megköszönte a békéscsabai egyházközség vendégszeretetét is.

„Az utolsó szó jogán” Gáncs Péter minden jelenlévőt meghívott szeptember 13-ra a Deák téri templomba, ahol őt és Smidéliusz Gábor lelkészt beiktatják a gyülekezet lelkipásztori szolgálatába.

Gazdag Zsuzsanna