EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 37

37. szám – 2003/09/14

   Szentháromság ünnepe után 13.vasárnap

Napról napra

ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Róm 12,21 (Péld 8,13; Lk 10,25–37; 1Jn 4,7–12; Zsolt 78,1–31) Talán láttunk már könnyes szemű embereket, akik egy-egy halálesetnél döbbentek rá arra, hogy lejárt az ... >>

Liturgikus sarok

Az első lépések
Természetes, hogy ott, ahol a keresztény gyülekezet zsidó emberek közösségéből alakult ki, intenzívebben és mélyebben folytatódott az ószövetségi tradíció. Ott azonban, ahol „pogányokból” lettek kereszténnyé, együtt élt a tanítványoktól továbbadott zsidó hagyomány és a más (többnyire görög) kultúrából származó gyakorlat. Az előbbiek számára a nagyobb kötöttség, az utóbbiaknak a szabadság nehéz volta szabta meg az első lépéseket. Az azonban egyértelmű, hogy a korai gyülekezetek találkozásait meghatározta a Krisztus-szemtanúk élményvilága, Krisztus visszajövetelének közeli várása és mindenekelőtt a misztikus úrvacsorai közösség a Feltámadottal. >>

Élő víz

Heti útravaló
Krisztus mondja: Amikor megtettétek ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. (Mt 25,40) A Szentháromság ünnepe utáni 13. héten az Útmutató reggeli igéi arra a kérdésre válaszolnak: Ki a te embertársad (=felebarátod), és mit kell vele tenned? >>

Elidegenülés
Két ember között az elidegenülést az jelzi, hogy már „nem értik egymás szavát”. Kiderül, hogy nincs miről beszélgetniük. Találkoznak, néznek egymásra: miről is beszéljünk – hiszen nagyon régen nem látták már egymást. Nem tudnak egymás dolgairól, hogyan él a másik, milyen problémái vannak… >>

Imádság a korszellem ellen
Uram, ebben az okos korban ne engedd elbutulni néped, hogy az üres emberi szó el ne némítsa szent igédet! És ebben a jóllakott korban ne enged meg, hogy éhen haljunk. Táplálj mennyei eledellel, hogy pusztulásba ne zuhanjunk. És ebben a jéghideg korban adj nekünk lángoló szivet, hogy szereteted melegét árassza, aki e földön a tied. S Urunk, ebben a fáradt korban adj új tettekre erőt nekünk, és légy a mi erőnk Te magad, ha lankadunk, ha elcsüggedünk! >>

Egyházunk egy-két hete

Egység az egységben
Közép- és Kelet-Európa legnagyobb evangélikus templomában, a békéscsabai nagytemplomban iktatták be hivatalába szeptember 6-án a Déli Evangélikus Egyházkerület új elnökségét: Gáncs Péter püspököt és Szemerei Zoltán felügyelőt. Hazánk legnagyobb evangélikus gyülekezete – dr. Szeberényi Gusztáv személyében – adott már püspököt az evangélikusságnak, Békéscsaba azonban most első ízben volt otthona ennek a rangos eseménynek. Hogy ez a nap nem csupán az egyházkerület, hanem valójában a Magyarországi Evangélikus Egyház egészének ünnepe volt, kifejeződött abban is, hogy az iktatás D. Szebik Imre elnök-püspöknek, valamint Ittzés Jánosnak, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület lelkészi vezetőjének és D. dr. Harmati Bélának, a Déli Egyházkerület nyugalomba vonult püspökének közös szolgálatával zajlott. >>

Köszöntések és áldáskívánások a püspök- és felügyelőiktatást követő állófogadáson
A szervezők előrelátásának jóvoltából a meghívott vendégek többsége nem az így is közel háromórás templomi együttléten fejezte ki áldáskívánásait, hanem az azt követő állófogadáson. Ebben az oldott, testvéri légkörben viszont számosan köszöntötték Gáncs Péter püspököt és Szemerei Zoltán felügyelőt. >>

Díszterem díszkivilágításban
Csilláravató ünnepségre gyülekezhettek a meghívott vendégek szeptember 8-án délután a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében. >>

Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt
„Uram, szeretem a Te házadban való lakozást és a te dicsőséged lakóhelyét” – e gondolat jegyében vették használatba templomukat 225 évvel ezelőtt a domonyi, 130 évvel ezelőtt a vácegresi gyülekezet ősei, és ezt az örökséget élik meg, adják tovább vasárnapról vasárnapra az Isten házában imádkozó, igére figyelő, énekelni szerető testvérek. Ennek a lelkületnek azok is tanúi lehettek, akik szeptember 7-én részt vettek e két település templomszentelési emlék-istentiszteletein. >>

A százéves vönöcki torony üzenete
A türelmi rendelet hatására a 18. század végén a kemenesaljai falvak evangélikusai is templomépítésekbe kezdtek. Közéjük tartoztak a vönöckiek is, akik 1787. augusztus 20-án szentelték fel templomukat. Mivel a rendelet kimondta, hogy torony nem tartozhat az épülethez, ezért e helyütt is csak több nemzedéknyi idő után, 1903-ban sikerült tornyot emelni a templom mellé. Erről emlékeztek meg a kései utódok szeptember első vasárnapján. >>

Újabb lépés az evangélikus egészségügyi központ megvalósulásáért
Egyházunk képviselőit fogadta szeptember 8-án dr. Rácz Jenő, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkára. Megbeszélésük tárgya a tervezett evangélikus egészségügyi központ volt. >>

Keresztutak

Szlovák istentisztelet Kiskőrösön
A Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok rendezvényeihez már sokadik éve hozzátartozik a szlovák nyelvű istentisztelet. Idén Nobik Erzsébet szarvasi szlovák lelkészt hívta meg a gyülekezet igehirdetőnek. Az éves ünnepre mindig nagy szeretettel készülnek a hívek: a Bem József Általános Iskola szlovák tagozatának tanulói népviseletben jelennek meg az istentiszteleten, a testvérváros, Liptószentmiklós vezetői is eljönnek, és a „tótul” értő egyháztagok ugyancsak szép számmal gyűlnek össze ezen az alkalmon. Idén több mint kétszázan hallgatták Nobik Erzsébetet, aki – a helyiek elmondása alapján – „a nép nyelvén”, jól érthetően hirdette az igét Lukács evangéliuma alapján. Az istentisztelet végén a gyerekek szlovák nyelvű énekkel köszönték meg a lelkésznő szolgálatát, majd a jelenlévők közösen vettek részt a kisebbségi önkormányzat támogatásával megrendezett szüreti napok további programjain. >>

Evangélikusok

Alberti örömhír
Miként arról múlt vasárnap egyházunk televíziós műsora, az Örömhír is beszámolt, idén már 195 beiratkozott tanulóval kezdte meg tanévét az Alberti Evangélikus Általános Iskola. Az adásban megszólalt az intézmény megválasztott új igazgatója, Somogyi Veronika is, akit az augusztus 31-i tanévnyitó istentiszteleten iktatott be hivatalába Szmolár Attila lelkész. >>

Kereskedőből Isten sáfára
Nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével tüntették ki Roszík Mihály evangélikus lelkészt, az Alberti Evangélikus Általános Iskola igazgatóját. Lapunk ennek apropójából kereste meg a több mint fél évszázada a gyülekezetben szolgáló lelkipásztort. >>

Jubileum és őrségváltás
Immár egy évtizede, 1994-ben rendezték meg az első országos evangélizációt. Pilis, Alberti, Nagytarcsa, Kiskőrös után végül is kikötöttünk az Insula Lutherana „partján”, a Deák téren. Így a tizedik alkalomnak is az ország temploma ad otthont október 11-én, szombaton 10 órai kezdettel. >>

e-világ

Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében
A teleházak eddigi funkciója az információgyűjtés és annak mindenki számára hozzáférhetővé tétele, illetve alapvető informatikai szolgáltatások nyújtása volt. Az információs társadalmak kialakulása és tudástársadalommá való továbbfejlődése azonban e gyakorlattal már nem elégszik meg, hiszen a tudás (annak megszerzése, szétosztása, előállítása stb.) válik központi szereplővé. Ezt sugallja a névválasztás is: a teleházak mellett megjelentek az ún. tudásházak is. >>

Keresztény szemmel

Fösvénység
Molie`re Fösvénye tragikomikus figura. Sírva lehet nevetni rajta. Komikusnak hat, ahogyan becézgeti, dédelgeti, szívéhez szorítja pénzzel tömött ládikóját. Ugyanakkor szánni valóan tragikus, hogy eközben emberi kapcsolatai ellehetetlenülnek, hiszen számára a szeretetnél is fontosabb a vagyon. Vajon csupán egy letűnt kor embertípusára emlékeztet bennünket? Nézzünk csak bele a lelki tükörbe! >>

Madár újabb győzelméről...
Született antisportoló vagyok. Ez persze senkit nem kell, hogy érdekeljen. Azt is megértem, ha valakit egyenesen felháborít, hogy létezik ilyen „állatfajta”. A futball ürügyén arról, hogy nem tartom jónak, ha arénává tesszük magunk körül a világot, már értekeztem az Evangélikus Élet egyik korábbi számában. Most egy még brutálisabb sportról, az ökölvívásról szeretnék pár gondolatot lejegyezni. >>

Krisztus és az Ószövetség
Amikor a Duna Televízióban láttam és hallottam a Zsidó Nyári Fesztivál előkészületeit, a csodálatosan szép zsinagógát, a hagyományok szakszerű magyarázatát, a szívbemarkoló zenét, eszembe jutott a közelmúltbeli Fébé-konferencia témája. Megértettem, hogy a hagyományok szép őrzése, a hősies időkre való visszaemlékezés Krisztus nélkül kevés, érthetetlen. Mert Németh Pál mohácsi lelkész szolgálatában Mózes és Krisztus alakja került elénk Ádám és Ábrahám után, a Zsidókhoz írt levél kis szakasza alapján. Mózes és Krisztus: a ház építője és a tulajdonos, a ház Ura (Zsid 3,1–6). >>

A hét témája

Országos találkozó - még egyszer
Jó ötlet, megalapozott gondolat volt a Déli Egyházkerület új elnökségének beiktatását Békéscsabára vinni: így a megválasztott püspök és egyházkerületi felügyelő hivatalba lépésére a Magyarországi Evangélikus Egyház legnagyobb gyülekezetében, legnagyobb templomában került sor. Bizonyára – a hagyományok folytatásaként – a Deák téri püspöki székhelyen is méltó lett volna az alkalom, így viszont több sajátos, ha tetszik: „többletüzenetet” hordozott. >>

Gáncs Péter püspöki székfoglalója
Passió ÉS misszió Beköszöntő igehirdetésemben már jeleztem, hogy a János evangéliumából kapott bibliai alapról indulva, kettős pillérre szeretném felépíteni induló püspöki szolgálatomat: a passió és a misszió pilléreire. Fontos a kettő közötti és kötőszócska is, amely világossá teszi a kettő szerves összetartozását. A passió miszszió nélkül meddő, következmények nélküli torzó. A misszió passió nélkül gyökértelen frázis, üres propaganda. >>

Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelői székfoglalója
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! Kedves Testvérek! Tisztelt Vendégeink! Ami szívemet ezekben a percekben, új szolgálatom kezdetén eltölti, az a hála és a köszönet. Hála a teremtő Istennek, hogy mindeddig megtartott szeretetében – hiszem, hogy ezután sem hagy magamra. Ebben az órában különösképpen is hálát érzek iránta az elmúlt harmincöt esztendőért, amelyet más szolgálati területen tölthettem el egyházunkban. Tudom, hogy az Ő segítsége nélkül ezután sem tudom Őt és egyházamat hűségesen szolgálni. >>

Így készültek
Felsorolni sem lehet, hány kisebb-nagyobb településről érkeztek Békéscsabára a hívek, hogy szeptember 6-án – a püspök- és felügyelő- iktatás ünnepi alkalmából – megtöltsék Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomát. Legtöbben természetesen a Békés megyei gyülekezetekből jöttek, de sokan utaztak ide más egyházkerületekből, egészen távoli vidékekről is, amiért különösen is hálásak voltak a szervezők. >>

Tudta-e, hogy
A Déli Egyházkerület – amelyhez Békés, Bács-Kiskun, Csongrád, Tolna és Baranya megye, valamint a főváros pesti kerületei tartoznak – legnagyobb lélekszámú, közel 15 ezer hívet számláló gyülekezete a békéscsabai. >>

Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?
Békéscsabán kérdeztük >>

evél&levél

Kedves Gyerekek!
Három héttel ezelőtt, az Evangélikus Élet augusztus 24-i számában találkozhattatok a Napos Oldalak nyári gyermekmellékletével. Ebben egy képzeletbeli várhoz utaztunk, melynek ablakaiban bibliai személyek ismertetőjeleit találhattátok, majd – ennek alapján – kellett neveiket az ablakokban található vonalkákra írnotok. A vár alatt az „arcképeiket” is láthattátok, melyeket kivágva a megfelelő helyre illeszthettetek. Engedjétek meg, hogy – többek kérésére – most közzétegyem a helyes megoldást. Szeretettel: Boda Zsuzsa akas – Péter; haj – Sámson; kőtáblák – Mózes; sáska – János; pénzes zacskó – Júdás; átszegezett kéz – Tamás; fa – Zákeus; kalász – Ruth; parittya – Dávid; oroszlán – Dániel; tál víz – Pilátus; bárka – Noé; angyal – Mária; cet – Jónás; kút – József >>

Száz százalék?!
"Csak 100%-os teljesítménnyel lehetünk méltóak az ünnepi vacsorára" (= az üdvösségre) – olvassuk lapunkban (augusztus 17-i szám, 9. oldal, középső hasáb, lent). Ehhez hasonló szellemben „evangélizált hajdan” egy akkor már törvényfanatikusnak beillő laikus prédikátor, akinek talán sikerült rajtam kívül más fiatalokat is úgyszólván a kétségbeesés szakadékába taszítani – ha nem is ez volt a tudatos célja, miként cikkírónknak sem. Százszázalékos keresztény nincs, csak önámító. Kegyelemből élünk, nem valami képzelt „rekordszázalékból”, amely repülő kő, s „ki tudja, hol áll meg, kit hogyan talál meg”. (Engem még gyógyíthatóan, hála Istennek.) >>

Közlemények, nyilatkozatok

Köszönetnyilvánítás
A Déli Evangélikus Egyházkerület új elnöksége ezúton is szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik szolgálatukkal, jelenlétükkel megtisztelték a békéscsabai iktatási ünnepet, illetve írásban küldték el áldáskívánásukat. Hálásan köszönjük a ... >>

Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására
ÖNRÉSZ-TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT A Magyarországi Evangélikus Egyház pályázatot ír ki azon gyülekezetek részére, amelyek a fent említett, a Belügyminisztérium által lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására kiírt pályázatra jelentkeznének, de a kívánt önrészt teljes egészében nem tudják felmutatni. A pályázat célja, hogy az önrésszel nem rendelkező egyházközségek is élhessenek a minisztérium által kínált lehetőséggel. A szükséges (a teljes költség 50%-át kitevő) önrész részben, illetve teljes egészében igényelhető. Előnyt élveznek azok a gyülekezetek, amelyek a teljes költség 20%-át saját forrásból fedezni tudják. A működési támogatásban részesülő egyházközségek az önrész teljes egészét igényelhetik. Az igények benyújtási határideje: 2003. október 10. A nyertes pályázóknak a Magyarországi Evangélikus Egyház nyilatkozatot küld, amit a belügyminisztériumi pályázathoz kell majd csatolni, melynek benyújtási határideje október 31. Az önrész igényléséhez formanyomtatvány nincs, azonban a kérvényhez csatolni kell a benyújtandó belügyminisztériumi pályázati anyag másolatát. Bővebb információ Peskó Zsuzsánál kérhető a (06 1) 429-2030-as telefonszámon. A kérvényeket az alábbi címre kérjük beküldeni: Magyarországi Evangélikus Egyház Gazdasági Osztálya 1085 Budapest, Üllői út 24. ****** A lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítésének, felújításának támogatására írt ki pályázatot a Belügyminisztérium. A pályázaton önálló adószámmal rendelkező egyházak, egyházi szervezetek vehetnek részt. Az ingatlannak az egyház kizárólagos – per-, teher- és igénymentes – tulajdonában kell lennie, és legalább egy önálló lakást kell tartalmaznia. Az ingatlanban lévő lakás(ok)nak egyházi személyek vagy egyházi alkalmazásban lévő személyek életvitelszerű lakáshasználatát kell biztosítaniuk. Felújításnak minősül a meglévő építmény, építményrész, helyiség eredeti használhatóságának, üzembiztonságának biztosítása érdekében végzett építési-szerelési munka. Korszerűsítésnek minősül a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, gázhálózat közmű bevezetése, hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, az épület külső hőszigetelése, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, valamint az épület villamos és biztonsági berendezéseinek fejlesztése. A pályázaton lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítéséhez, felújításához vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető, a támogatás mértéke a bekerülési költség maximum 50 százaléka lehet, az egy ingatlanra jutó támogatás nem haladhatja meg az 5 millió forintot. Az ingatlan egyéb, nem lakáscélú részeire más támogatás igénybe vehető a jelen támogatás felhasználása mellett is. A pályázati útmutató és a pályázati formanyomtatványok letölthetők a Belügyminisztérium honlapjáról (http://www.b-m.hu), vagy térítésmentesen beszerezhetők a megyei és fővárosi közigazgatási hivatalokban. A pályázatok befogadása folyamatos, benyújtási határidő: 2003. október 31., a támogatási keret kimerülése esetén a tárca a pályázatok befogadását leállítja. (MTI) >>

A közelmúlt krónikája

Külmissziós gyermektábor belföldön
Mikor kisgyermekeket vittek Jézushoz, a tanítványok nem akarták odaengedni őket, hogy ne zavarják a Mestert. Azt gondolhatták, a kicsik úgysem értenek semmit Jézus tanításából. Jézus azonban megfeddte őket ezért a hozzáállásért, és magához hívta a gyerekeket. Ahogy akkor nem utasította el a kicsinyeket, úgy ma sem küldi el őket magától, még akkor sem, ha a keresztény élet olyan komoly témájáról van szó, mint a külmisszió. A mi Urunk azt akarja, hogy a kisgyermekek is halljanak erről a fontos kérdésről, megértsék jelentőségét a maguk szintjén, sőt maguk is „kis misszionáriusok” legyenek szűk környezetükben, akikben megdicsőülhet az Ő neve. A 2003 augusztusában Albertirsán tartott tábor is ezt a célt szolgálta. >>

E heti Luther-idézet

Luther idézet
"...egyedül a hit tesz igazzá, s tölti be a törvényt, mert Krisztus érdeméért adja meg a Lelket. A Lélek pedig víg és szabad szívet szerez a törvény követelése szerint, így a jó cselekedetek is magából a hitből származnak." Luther Márton: Előszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléhez (Szita Szilvia fordítása) >>

A vasárnap igéje

Pár szó egy felkiáltójelről
Pesti utca: átlagosan piszkos, elhanyagolt. Sietős léptű járókelők, zárkózottak, közömbös arcúak. Az egyik kapualjban hajléktalan nő alszik rongyokban, kartonpapírokon. Talán ittas, talán beteg, drogos vagy AIDS-es, talán éhezik és fázik. Mindenki továbbmegy mellette. Észre se veszik. Jelenléte 13 évvel a rendszerváltás után abszolút nem feltűnő, bárhol, bármikor találkozhatunk „vele”. A házfalon tábla: az épületben található az evangélikus lelkészi hivatal, fogadóóra 9–13-ig... A vasárnap igéjéről: hit és cselekedetek kapcsolatáról kell írnom, és ez a statikus jelenet, ez a nem kitalált, hanem valódi pesti életkép felkiáltójelként villog a monitoromon. Statikus, mert az állóképbe nem érkezik senki. A cselekvő, aki mozdít, indít, lendít, aki bátor, és kockáztatja a vadidegen sorsába való belépést, ha csak pillanatokra is, ha csak egy szó, egy kéznyújtás erejéig. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Az alább közölt általános könyörgő imádságot szeretettel ajánljuk minden gyülekezet figyelmébe, bátorítva a lelkészeket arra, hogy az istentisztelet liturgiájának alakításakor számoljanak a rovatunk nyújtotta lehetőséggel is. >>

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az első lépések
Élő víz
Heti útravaló
Elidegenülés
Imádság a korszellem ellen
Egyházunk egy-két hete
Egység az egységben
Köszöntések és áldáskívánások a püspök- és felügyelőiktatást követő állófogadáson
Díszterem díszkivilágításban
Anyagyülekezet és fíliája egy napon ünnepelt
A százéves vönöcki torony üzenete
Újabb lépés az evangélikus egészségügyi központ megvalósulásáért
Keresztutak
Szlovák istentisztelet Kiskőrösön
Evangélikusok
Alberti örömhír
Kereskedőből Isten sáfára
Jubileum és őrségváltás
e-világ
Teleházak és tudásházak szerepe az egyház életében
Keresztény szemmel
Fösvénység
Madár újabb győzelméről...
Krisztus és az Ószövetség
A hét témája
Országos találkozó - még egyszer
Gáncs Péter püspöki székfoglalója
Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelői székfoglalója
Így készültek
Tudta-e, hogy
Ön mit vár a Déli Egyházkerület új püspökétől és felügyelőjétől?
evél&levél
Kedves Gyerekek!
Száz százalék?!
Közlemények, nyilatkozatok
Köszönetnyilvánítás
Belügyminisztériumi pályázat a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok felújítására
A közelmúlt krónikája
Külmissziós gyermektábor belföldön
E heti Luther-idézet
Luther idézet
A vasárnap igéje
Pár szó egy felkiáltójelről
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 37

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster