Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán

Egyházunk egy-két hete

Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán

Szent Mihály napjához közeledve a medgyesegyháziak évek óta kulturális és szórakoztató programok sokaságával várják az itt lakókat és a vendégeket.

A „Medgyesegyházi Napok” nevet viselő rendezvénysorozat hagyományosan a római katolikus közösség búcsújához illeszkedik. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak köszönhetően azonban szeptember utolsó hétvégéjén nemcsak a katolikus templom kapcsolódott be az események sorába, hanem az evangélikus is. Ez utóbbiban orgona- és trombitazenés áhítatra hívogatták az érdeklődőket.

A kisebbségi önkormányzat meghívására Somogyi-Tóth Dániel zeneakadémista, a Matáv Szimfonikusok orgonistája és Komlóssy Gábor, a BM Duna Szimfonikus Zenekar trombitaművésze érkezett a Békés megyei nagyközségbe. Műsoruk Charpentier himnuszával, a Te Deummal kezdődött, majd Purcell, Cle-rambeault és Händel műveit hallhatta a közönség, s természetesen felcsendült az ötödik evangélistaként ismert Bach több alkotása is. Kondor Péter esperes igehirdetésében arra figyelmeztette a gyülekezetet, hogy naponta hálát kell adnunk Isten jóságáért és a teremtett világért.

Ennek a dicsőítésnek egyik legszebb formája a zene. Ezért énekelt már az Ószövetség zsidósága is zsoltárokat Istennek. Veres Ravai Csaba medgyesegyházi lelkész emlékeztetett arra: néhány éve még olyan állapotban volt az egyházközség orgonája, hogy a művészek elzárkóztak attól, hogy leüljenek mögé. Két évvel ezelőtt azonban Isten segítségével megújult a hangszer. A gyülekezet örömére tavaly Lehotka Gábor, most pedig a tanítványa szólaltatta meg. Befejezésül a 150. zsoltárt olvasta fel a lelkész: „Dicsérjétek az Urat...!”

Ez a dicsőítés a hangverseny után sem ért véget. Az oltáron szépen elhelyezett gyümölcsök, a búzakalász és a kenyér már azt jelezte, hogy másnap aratási hálaadásra hívta a harang a medgyesegyháziakat az evangélikus templomba.

L. J. Cs.