EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40

40. szám – 2003/10/05

   Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Amikor Jézus asztalhoz telepedett az emmausi tanítványokkal, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt. Lk 24,30–31 (Zsolt 107,9; Jn 11,1/2/3. 17–27/41–45/; 2Tim 1,7–10; Zsolt 104) Senki nem törte meg még úgy a kenyeret, mint ő. Senki nem adott még ahhoz hasonló kenyeret, mint ő, senki nem szeretett még ennyire, mint ő, aki megtörte önmagát, aki odaadta önmagát, aki maga a szeretet. Testvérem, érted is, neked is, téged is. Áldásáról fel kell ismerned őt. >>

Liturgikus sarok

Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Sorozatunk legutóbbi részében a változás, a tisztulás szükségességéről szóltunk. Az egyház – istentiszteleti életét tekintve – mellékutcákba, sőt olykor zsákutcákba jutott. A 14–15. században az előreformáció képviselőinek próbálkozásai már sejtetik, hogy meg fog rendülni mindaz, amit addig biztosnak és állandónak hittek. Az előreformátorok "vészharangkondításai" után az egyházért élő, az Istennel való egyéni harcát megvívó Luther lépett színre, hogy Isten eszközeként megtisztítsa, eredeti alakjára formálja vissza az egyházat. >>

Élő víz

Csak ne Isten nélkül!
Valójában sok mindent teszünk azért, hogy megtartsuk az életünket – nem csak biológiai értelemben. Meg akarjuk tartani fiatalságunkat, vagyoni helyzetünket, jó hírünket, szokásainkat, hobbinkat, röviden: a magunk képzelte életünket, terveinket, álmainkat. Megtartani azt, ami számunkra az "életet" jelenti. Ami nélkül – ahogy mondják – nem érdemes élni… Ami nélkül nem élet az élet. Ilyen lehet például a munka is. Sokan ezért félnek nyugdíjba menni. "Mi értelme lehet az életemnek, ha már nem lesz munkahelyem, íróasztalom, nem keresek pénzt, nem lesz szükség rám… Fog-e »ízleni« ezek után még az élet?" – teszik fel gyakran a kérdést. >>

Heti útravaló
Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10b) A Szentháromság ünnepe utáni 16. héten az Útmutató reggeli igéi az elmúlhatatlan életről adnak tanítást. A hét kérdése és válasza ez: "Aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" (Jézus)"Igen, Uram én hiszem..." (Mária) (Jn 11,26–27) >>

Egyházunk egy-két hete

Rengeteg mondanivalónk volt
Ugye senki nem gondolja komolyan azt, hogy egy egész napos konferenciát – az Északi Egyházkerület szeptember 27-i gödöllői katechetikai szakmai napját – a maga felvetéseivel, beszélgetéseivel néhány sorban összegezni lehetne? Minden bizonnyal ennek lehetetlensége miatt szoktuk biztatni egymást, hogy inkább vegyünk részt ezeken az alkalmakon. >>

Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A csurgói evangélikusok már régóta szerették volna felújítani templomuk belsejét. Ezzel egy időben lelkészt is vártak évek óta üresen álló parókiájukba, amely szintén alapos renoválásra szorult. Elhatározásuk olyan komolynak bizonyult, hogy egy év alatt mindkét épületet megszépítették. Szeptember utolsó vasárnapján ezekért az elvégzett munkálatokért adtak hálát Istennek. >>

A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség 2003. szeptember 28-án istentiszteleten emlékezett meg Podmaniczky Jánosról és Vigyázó Sándorné Podmaniczky Zsuzsannáról. A Podmaniczky–Vigyázó család adományokkal segítette az evangélikus egyházat, Rákoskeresztúr község polgárait, és jelentős szerepet játszott a közéletben. A hatalmas Podmaniczky–Vigyázó vagyont Vigyázó Ferenc végrendeletében a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Az emlék-istentiszteleten a rákoskeresztúri gyülekezet tagja, Tóth Péter – aki évek óta kutatja e nagynevű család életútját – ismertette Podmaniczky János és Podmaniczky Zsuzsanna életét. Az alábbiakban az általa elmondottak rövidített változatával ismerkedhetnek meg olvasóink. >>

Nem mese ez, gyermek...
Az Aszódi Egyházközség gyülekezeti házában tartották meg múlt szombaton az Északi Egyházkerület óvodai dolgozóinak második konferenciáját. Alberti, Irsa, Nagytarcsa és Vác evangélikus óvodái mellett a házigazda város intézményei is képviseltették magukat az alkalmon, melyen összesen 31 óvónő, illetve óvodai munkatárs kereste a választ az aktuális szakmai kérdésekre. Az evangélikus lelkiség további erősítését segítette a konferencia helyszíne, az Igére figyelés, a közös éneklés és a testvéri találkozás. >>

Harmóniában Istennel és embertársainkkal
„Disszonancia – harmónia; túl sok, túl kevés” – e címmel került sor 2003. szeptember 27-én a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban az evangélikus nők ötödik országos találkozójára. A téma aktualitása abból fakad, hogy a világ, amelyben élünk, disszonáns, sőt egyházunkban is sokszor hiányzik az összhang. Talán az is bizonyítja mindezt, hogy e találkozó – sajnálatos módon – több egyházi rendezvénnyel is ütközött. >>

Régi-új parókia Gyönkön
A gyönki gyülekezet 1896-ban épült barátságos parókiája több mint egy évszázadon keresztül szolgált az itt élő lelkészcsaládok otthonául. Az egyházközség vezetősége tavaly nyáron úgy döntött, hogy a felújítás helyett inkább az építkezést választja: lebontja a sokat szolgált, régi épületet, és egy új, korszerű paplakot emel a helyén. >>

"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
A résztvevők száma a házigazdák legmerészebb várakozását is túlszárnyalta a budapesti Szlovák Ajkú Evangélikus Egyházközség múlt vasárnapi hálaadó isten- tiszteletén. Közel százan töltötték meg a Rákóczi úti bérházban rejtező kápolna és gyülekezeti terem székeit, jóllehet néhány héttel ezelőtt még volt olyan vasárnap, amikor egyetlen lélek sem tett eleget az istentiszteletre szóló meghívásnak... >>

Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Szent Mihály napjához közeledve a medgyesegyháziak évek óta kulturális és szórakoztató programok sokaságával várják az itt lakókat és a vendégeket. >>

Keresztutak

Absztinencia - hitből
Az alkoholbetegség korunk egyik aktuális, egyre erőteljesebben terjedő jelensége, mely komoly társadalmi problémát okoz. Egy 1998-as felmérés szerint hazánk több mint egymillió alkoholbeteget számlál. Statisztikák szerint a májzsugor okozta halálesetek számát tekintve Magyarország a világ éllovasai közé tartozik. Az alkohol elleni küzdelemben jelentős szerepet vállal az ökumenikus alapokon működő Magyar Kék Kereszt Egyesület, amely Mosonmagyaróváron is jól működő csoporttal rendelkezik. >>

Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Bács-Kiskun megye közgyűlése 1992 óta évről évre támogatja a területén működő katolikus, református és evangélikus felekezeteket, valamint a zsidó hitközségeket. A jövő évi támogatásról a napokban írták alá a megállapodást az egyházi és a megyei vezetők. Mint dr. Balogh László, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, ezt a pénzt a különböző címzett támogatásokon felül adják az érintett egyházmegyéknek. Elsődleges céljuk a gyülekezetekben végzett kulturális és idegenforgalmi értékteremtés segítése, amelynek mindegyik vallásban komoly hagyománya van napjainkban. (Gondoljunk csak a kalocsai érseki könyvtár kódexeinek restaurálására, a kecskeméti református múzeumra vagy a kiskőrösi nagy evangélikus megmozdulásokra, melyek jócskán túlmutatnak egy-egy település határain.) A megállapodás szerint a katolikusok 2,2 millió, a reformátusok 3,6 millió forintot kapnak (kunszentmiklósi gimnáziumuk támogatásával együtt), az evangélikusok 800 ezer, míg a zsidó hitközségek 400 ezer forintnyi hozzájárulásban részesülnek. Az aláírást követő eszmecserén elhangzott: példaértékű a megyében a politikai és az egyházi vezetés együttműködése, és ez nemcsak az intézmények, hanem az emberi kapcsolatok szintjén is megnyilvánul. A kölcsönös meghívások ezúttal sem maradtak el – legközelebb télen egy solti kihelyezett ülésen találkozik egymással az egyházi és a világi oldal Bács-Kiskunban. >>

Testvérek közt Berekfürdőn
"Elfojtott hangok" címmel rendezték meg szeptember 15–27. között az ötödik "Frauen Casa" szimpóziumot Berekfürdőn. A Magyarországi Református Egyház Pihenő- és Konferencia-központjába, a Megbékélés Házába kilenc országból 34 nő érkezett, hogy a két hét mottójául szolgáló témát háromnyelvű (angol, német, magyar) előadások és csoportbeszélgetések keretében dolgozza fel. A svájci protestáns egyházak segélyszervezete (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen in der Schweiz, HEKS) által szervezett ökumenikus találkozón egyházunkat dr. Muntagné Bartucz Judit lelkész és Gazdag Zsuzsanna, az Evangélikus Élet munkatársa képviselte. >>

Ökumenikus zene a faluért
Amióta megalakult, számos szakmai és közönségsikert aratott a somogyvámosi ökumenikus énekkar. A kórusnak már harminc tagja van, és jövőre a minősítést tűzték ki célul. Seregi László, a kórus vezetője elmondta: a vegyeskarban fiatal felnőttek és tíz gyermek is énekel. Hetente egyszer találkoznak, abban azonban eltérnek a többi kórustól, hogy nem annyira a népszerű dallamok, hanem inkább a zenei érdekességek, kuriózumok szerepelnek a repertoárjukon. Az énekkar több környékbeli rendezvényen is fellépett már, de legfontosabb feladatuknak még mindig a liturgikus és egyházzenei koncerteket tekintik. Ezek közül kiemelkedik az evangélikus egyházkerületek számára megrendezett kórustalálkozó, ahol Somogy és Zala megyét képviselték szép sikerrel, és az idei nagyhét, amikor háromszor énekeltek passiót. Somogyvámoson kívül Buzsákon és Balatonbogláron mutatták be az 1500-as évekből fennmaradt zenetörténeti ritkaságot, az egyetlen magyar nyelvű János-passiót. Seregi László fontos feladatnak tekinti a folyamatos szakmai fejlesztést is, hiszen jövőre szeretnék értő zsűri előtt is megmérettetni magukat és minősíttetni munkájukat. Addig persze számos fellépés vár még a lelkes dalnokokra. Két jótékonysági koncert után ugyanis egy harmadikat szerveznek. A hácsi templom és a somogyvári gyermekotthon segítése után ezúttal a somogyvámosi iskolát szeretnék énekükkel támogatni. >>

Evangélikusok

Csendesnap - oklevélosztással
"Jöjjetek! Maradjatok! Menjetek el!" – múlt szombaton tartott őszi csendesnapján ezzel a mozgósító címmel hívta, várta és küldte tovább a szolgálatba tagjait az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE). A ragyogó napsütés, az enyhe szeptemberi nap igazi megpihenést és lelki feltöltődést hozott mindazoknak, akik Jézus Krisztus és egymás közösségét keresve az ország legkülönbözőbb tájairól gyűltek össze a patinás budavári templomban. >>

Esperes a Bakony mélyén
A bakonyszentlászlói templom renoválása miatt Bakonytamásiban iktatták be hivatalába szeptember 27-én Ördög Endrét, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye megválasztott esperesét. Mivel az ünnepségnek helyet adó település is szolgálati területéhez tartozik, a bakonytamásiak joggal lehettek büszkék arra, hogy – Tatay Sámuel után – az egyházmegye gyülekezetei ismét az ő lelkipásztoruknak szavaztak bizalmat. >>

Nyugatról Délre
"Fatalin Helga beiktatásával a Nyugati Egyházkerület ugyan »gyengült«, mi viszont erősödtünk. Isten hozta Délen!" – összegezte mondandóját Szemerei Zoltán, a Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelője múlt szombaton Dombóváron, a lelkésznő beiktatását követő ünnepi közgyűlésen. >>

Az egyház jövőképe
A november eleji révfülöpi felügyelői konferencia immár hagyományossá vált egyházunkban. Sikerét jelzi, hogy az egyházkerületek is felismerték a nem lelkészek szolgálatát elősegítő esemény fontosságát, és programjaikban megjelent a felügyelők rendszeres találkozási lehetősége. >>

Épül az evangélikus óvoda Cellben
A Celldömölki Evangélikus Egyházközség tavasszal 14 millió forintért vette meg az önkormányzattól a korábban idősek klubjaként működő épületet, hogy ott evangélikus óvodát létesítsen. Az építmény teljes rekonstrukciója júniusban kezdődött, a kivitelezőnek szeptember végéig kellett befejeznie az átépítést. A gyerekek október elsejétől foglalhatták el új helyüket a Koptik Odó utcai intézményben. A 61 millió forintos beruházás során 50 gyermek számára két csoportszobát és egy melegítőkonyhát alakítanak ki – mondta Sághy András lelkész. Hozzátette: az óvoda belső, illetve külső felszereléséhez, illetve az uniós szabványoknak megfelelő játszótér kialakításához szükséges négymillió forintot adományokból szeretnék összeszedni. Eddig 4 és fél millió forint gyűlt össze. Az óvoda felszentelésére október 25-én, szombaton délelőtt 10 órakor kerül sor Ittzés János püspök és Vető István esperes szolgálatával. >>

Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
A Bács-Kiskun megye középső és déli részén fogható Halas Televízió immár hatodik éve sugároz rendszeresen saját készítésű, egyházi tárgyú műsorokat, melyekben a közeli evangélikus gyülekezetek (Kiskunhalas, Soltvadkert, Kiskőrös) is bemutatkozhatnak. Legutóbb éppen a Déli Egyházkerület vezetőségi ülésén forgattak Soltvadkerten, a Találkozás Házában, amikor Káposzta Lajos házigazda esperes megszólította az operatőrt. Vili Antal engedelmesen letette a kamerát, és odaballagott. Nagy volt az öröme, amikor többéves szorgos munkája elismeréseként az esperes néhány palack minőségi borral ajándékozta meg a Halas Televízió „egyházi ügyekben leghűségesebb operatőrét”. Így majd még olajozottabban forog a kamera… >>

Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Ez év szeptember 6-án ünnepi esemény színhelye volt hazánk (és Közép-Európa) legnagyobb evangélikus temploma, a békéscsabai nagytemplom: itt iktatták be tisztébe Gáncs Péter püspököt és Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelőt. Az ünnepi istentiszteleten részt vevők – és a televíziós közvetítés révén mások is – megcsodálhatták e hajlék lenyűgöző méreteit, szépségét. Többek érdeklődésére, illetve kérésére az alábbiakban ismertetem a templom történetét. >>

Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
Hogy alaposan megtudhassuk, mi a keresztyén ember, és hogyan áll a dolog azzal a szabadsággal, melyet Krisztus szerzett s adott neki, s amelyről Szent Pál annyit beszél: >>

e-világ

Kereszténység és környezetvédelem
Miután a környezetvédelem ügye több mint fél éve állandó rovattal jelentkezik az Evangélikus Élet hasábjain, valószínűleg egyre kevesebben érzik azt, hogy nem helyénvaló a kereszténységgel való összekapcsolása. Visszatekintésképpen ezt a kapcsolatot ezúttal a rendszeres teológia oldaláról közelítjük meg. >>

A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
A címbéli állítás dr. Ficsór Gyulától származik, aki az Amerikai Egyesület Államokban él, és amellett, hogy az egyik legkiemelkedőbb génkutató, baptista lelkipásztorként is szolgál. Kiskunhalasi származású, és noha 1956 után elhagyta az országot, rendszeresen hazajár. Egy-egy itt-tartózkodása nemcsak a rokonság és a barátok végiglátogatásával telik, hanem ismeretterjesztő előadásokat is tart szakterületéről, a genetikáról és a klónozásról. Egy ilyen előadókörútja közben találkoztunk vele. >>

Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Nem tudom, hogy – Voltaire szavait idézve – ez a világ vajon valóban a létezők legjobbika? Az azonban bizonyos, hogy a kor, amelyben élünk, végtelen türelmet igényel mindnyájunktól. Türelmet egymás iránt, türelmet környezetünk, szűkebb és tágabb pátriánk avagy bolygónk és a mindenség iránt. A türelem így válhat alapvető emberi szükségletté, normává, s alkalmasint még szeretetté is. Nem hirdethetem fennhangon a másság tiszteletét, ha csak a saját másságomat fogadom el, másokét nem. Nem lehetek szabadelvű, ha a saját elveimet, eszményeimet próbálom ráerőltetni másokra. >>

Keresztény szemmel

Húsleves
Öregszem. Különféle szokásaim kezdenek kialakulni. Az igaz, hogy az ilyesfélékhez szükségeltetik egy bizonyos fogyasztói jólét is, de most félreteszem a szégyenkezést, elvégre nem szociális témát választottam. >>

S. O. S.
Szexuális felszabadításnak titulálták a múlt század második felében azt a mozgalmat, amely a begyepesedett, „görcsbe szorult” emberiséget a nemiségére és az azzal való szabad élésre kívánta nevelni. Szalonképesek lettek a „felvilágosítók” – akár politikai eszközökkel, akár a nemiség „technikai eszközeinek” árusításával hozakodtak elő. Az idő haladtával olyan hihetetlen nyilvánosságot kapott a kérdés, hogy a média által buzgón támogatott kampány ellen egyre halkabb lett, és szinte elnémult az óvók, intők, a figyelmeztetők hangja. Különben is gyorsan akasztották a nyakukba a maradi, a konzervatív, az ódivatú feliratú táblát, s biztosak lehettek abban, hogy a média mindent megtesz kifigurázásukért, nevetségessé tételükért, sőt kipellengérezésükért. Ideál lett a „szingli”, „Mózes-kalickákat” kellett fabrikálni a kitett bébiknek, évtizedeken át volt szabad a lányoknak különböző gátló szerekkel nyomorítaniuk magukat, miközben egyre nőtt a magzatelhajtások, vetélések száma – törvényesen és társadalmilag elfogadottan. Hovatovább pedig szinte minden tiltakozás és jajkiáltás elnémult… >>

Átörökítem a génállományomat
Az orvosommal beszélgetek. A téma most nem konkrétan az egészségi állapotom, hanem egy gyermek vállalásának lehetősége feleségemmel. >>

Torkosság
Nem görbe a lelki tükör, ha ma csak egy óriásira kitátott emberi szájat látunk benne? Nem, nem, ez a száj mindent elnyel. Mértéktelen az evésben, ivásban, dohányzásban, a földi örömök habzsolásában. A torkos ember ars poeticája így hangzik: „Amit megettél, megittál, saját magadra áldoztál, azt senki nem veheti el tőled.” Ez az önzés természetrajza. Ha minél több élvezetet gyűjtöttünk be, akkor nem hiába éltünk; ha leszakítjuk jelenünk minden nyíló virágát, akkor nem kell majd halálos ágyunkon zokognunk az elszalasztott lehetőségeink miatt. A vég pedig minden egyes nappal közelebb kúszik hozzánk, ragadjuk hát meg a mát, és kalandra fel! >>

Tiszteld a gyermeket is!
„– Kérem, csak egy pillanatra, egyetlen percre álljon meg! Megálltam. (…) – Miben segíthetek? – kérdeztem. – Óh, végre valaki, aki meghallgat – és már mondta is.” Az idézetet Jásdi Beáta újságíró „Kérem, csak egy percre!” című írásából vettem át (Misszió magazin 2003/3., 11. oldal). Azért is örültem sorainak, mert úgy éreztem: a mások meghallgatásával kapcsolatos gondolataim ismét megerősítést nyertek. >>

A hét témája

Magyar harangok
Fülep Ferenc technikai rendező ötlete alapján a millennium éve óta hallhatjuk hétről hétre delente a Kossuth rádióban a négy nagy felekezet – a római katolikus, a református az evangélikus és a görög katolikus – harangjait. Kiválasztásában az Ökumenikus Tanács segített a közszolgálati adónak. A Magyar Rádió jóvoltából A magyar harangok című kötet CD-melléklete segítségével ezentúl bárki meghallgathatja a 2000 pünkösdje óta bemutatott száz harang hangját, illetve azok rövid történetét Bőzsöny Ferenc avatott tolmácsolásában. Az útikönyvként is forgatható kiadványt szeptember 24-én mutatták be a Magyar Rádió márványtermében. Aznap – a harangszót követően – a Déli krónika élőben is kapcsolta a helyszínt, ahol Lengyel Anna mikrofonja előtt Kondor Katalin, a Magyar Rádió elnöke ismertette a vállalkozás létrejöttének körülményeit. Egyebek mellett elmondta, hogy a képes-hangos könyvnek már készül a folytatása, és újabb harminc-negyven település vár arra, hogy délidőben bemutatkozhasson. A „Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban” című kötet ünnepélyes bemutatóját megtisztelték jelenlétükkel az egyházi vezetők, az érintett települések képviselői, harangozók és harangöntők, nem utolsósorban pedig a kiadvány támogatói és a Déli harangszó mindennapi munkájában részt vevő rádiósok. A rövidesen bolti forgalomban is kapható könyvhöz Mádl Ferenc köztársasági elnök írt előszót. >>

Harangszó délben
Hazánkban általánosan elterjedt felfogás szerint a déli harangozást Hunyadi János 1456-os nándorfehérvári (ma Belgrád) győzelemének emlékére rendelte el III. Callixtus pápa. Ezzel szemben külföldön ezen indítékot nem ismerik, sőt egyesek a magyar feltételezést kisajátítónak, nacionalistának ítélik. Való igaz, hogy a déli harangkondítást elrendelő bulla 23 nappal a csata előtt kelt, és a török veszély ellen (a csata sikere érdekében) buzdította imára a keresztényeket. Ám a csatában aratott győzelem híre előbb (vagy a bullával egy időben) ért Budára, így joggal feltételezhető, hogy hazánkban a déli harangszó már kezdettől a nándorfehérvári győzelemre emlékeztetett. A történelmi tévedés korrekciója nem kell, hogy megsemmisítse az eddigi évszázados magyar hiedelmet és gyakorlatot! Ma is jogos, hogy a déli harangszó kapcsán hálával telt szívvel a beteljesült kérésre emlékezzünk. >>

Mit mondanak a harangok?
Harangok szava ihlette azt a CD-t, amely a Borda Antikvárium gondozásában látott napvilágot. A Mit mondanak a harangok? című lemezen 14 vers és Pál apostol Szeretet-himnusza hangzik el Szabó Gyula tolmácsolásában. Az ismert színművész Petőfi, Ady, Nagy László, Márai, Arany, Reményik, Dsida és Juhász Gyula költeményeit és saját művét mondja el. A versek témája kapcsolódik a harangozáshoz: az ércnyelvek születésről, halálról, ünnepről, gyászról, hazatérésről és elutazásról mesélnek. >>

A millenium évének értékes hagyatéka
A Kossuth rádió Déli krónikáját harangszó, valamint azt követően rövid, másfél perces műsor előzi meg. A déli harang minden héten más-más településről szólal meg. Az összeállításban – melyet eredetileg csak a millennium évére terveztek – értékes információkat kapunk az adott településről, illetve annak templomáról és harangjáról. >>

Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
A soltvadkerti evangélikus templomból jelezte a delet a harangszó a rádióban 2001. február 4-től február 10-ig >>

Haranghúzás birkózókkal
A 80-as évek végén megrepedt a soltvadkerti evangélikus templom nagyharangja. Nem is a látvány, hanem a megváltozott hang volt "fülbeötlő". Erre maga az őrbottyáni harangöntőmester, Gombos Lajos figyelmeztette Káposzta Lajos gyülekezeti lelkészt, ugyanis a pár száz méterre álló helyi katolikus templom tornyában dolgozva feltűnt neki a furcsa, repedt hang. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Hogyan tulajdoníthatnánk annak a tiszta és igaz szűznek ekkora elbizakodottságot és gőgöt, hogy ő a legfőbb erénnyel, az alázatossággal dicsekedett volna Isten előtt, hiszen csak a leggőgösebb ember tartja magát alázatosnak, és dicsekszik vele? Egyedül Isten az, aki az alázatot felismeri, megítéli és kinyilatkoztatja, úgyhogy az ember akkor tud legkevesebbet az alázatosságáról, amikor éppen valóban alázatos." Luther Márton: Magnificat (Takács János fordítása) >>

Kultúrkörök

A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Néha olyan könyv kerül a kezünkbe, amelyet csak akkor tudunk letenni, ha az utolsó oldalát is elolvastuk. Ilyenkor megszűnik körülöttünk a világ, szellemi-lelki utazáson veszünk részt, ahol a szerző idegenvezetőként tárja fel és ismerteti a hétköznapokon túlmutató szépséget, érdekességet, mindazt, ami szinte észrevétlenül képes kizökkenteni bennünket megszokott gondolatainkból. Az utazás élménye mégis gyorsan halványulni kezd, és egyre nehezebb felidézni a látottakat. Csak a kontúrok élnek tovább. >>

Most ismét Apokalipszis most
Nem, nem kevertem össze a címben a szavakat, mindössze nyomatékosan szeretnék utalni arra, hogy nem egy új művet láthat az, aki jegyet vált az éjszaka vetített és bizony az ülőképességet (is) próbára tevő Apokalipszis most című filmre. Hiába a kényelmes hely, a jó minőség, több mint három és fél órát végigülni bizony fárasztó dolog – és nem csak fizikailag. A most behozott, úgynevezett rendezői változat ötven perccel hosszabb az eredeti – Magyarországon 1979–80-ban bemutatott – mozinál. Ebből a verzióból ugyanis (sok más egyéb mellett) már nem hagyták ki a kommunizmust-szocializmust bíráló részt. >>

A vasárnap igéje

Fehér hollók
Rosszul feltett kérdésre csak rossz válasz adható. Amikor a hívő keresztények Mózes törvényéhez fűződő viszonyát vizsgáljuk, különösen is ügyelnünk kell a kérdés korrekt megfogalmazására. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk azért az ígéretért, hogy néped szeméről letörlöd könnyeit. Kérünk téged, hogy ebben a hitben tudjuk hordozni szenvedéseinket. Az Úr Jézus Krisztusért... >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster