Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Jézus ma is gyógyít!

Egyházunk egy-két hete

Jézus ma is gyógyít!

Egyhetes konferencia Piliscsabán

Jézus ma is gyógyít!
Első ízben hirdetett egyhetes konferenciát a Fraternitás Magyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége gyógyulni vágyó alkoholbetegek számára. Február 23-28. között a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthon adott otthont az ország minden tájáról érkező, különböző felekezetekhez tartozó - fél tucatnál valamivel több - kiútkeresőnek és evangélikus segítőiknek.

Már maga a környezet is fél gyógyulást jelent: csönd, friss, tiszta, levegő és puha hótakaró fogadott bennünket ezen a Pest környéki településen. A gyógyító hétről a szervezők egyike, Magassy Zoltán nemeskéri lelkész, a Fraternitás Egyesület titkára adott bővebb felvilágosítást. "Egyházunk mindig is gondot fordított az alkoholproblémákkal küszködő emberek között végzett szolgálatra" - mondja. "Én például Klucsik János egykori béri lelkész halála után vettem át a stafétabotot, mert kötelességemnek éreztem, hogy folytassam azt, amit ő elkezdett. Nem lehet nem megemlítenem azt a munkát, amelyet - ugyan nem egyesületünk keretein belül - szintén az alkoholbetegek között végez Selmeczi Lajos nyugalmazott evangélikus lelkész Szarvason. Az általa szervezett legközelebbi gyógyító hét áprilisban lesz. Fontosnak tartom megemlíteni azt a szomorú tényt, hogy hazánkban jelenleg körülbelül 30-50 ezer evangélikust érint az italozás problémája. Jó érzés, hogy olyan segítőtársakra találtam, akiket szintén aggaszt ez a probléma. Örülök, hogy magam mögött tudhatom a Fraternitás egyesület támogatását is. Ez a szervezet a 90-es évek elején alakult, napjainkban mintegy negyven tagot számlál. Isó Zoltán lelkész az elnök, a titkári tisztet pedig jómagam töltöm be. Elsődleges célunk a lutheri teológia képviselete, továbbadása, valamint - nevünkhöz híven - a lelkészek közötti kapcsolat ápolása. Ám semmiképp nem szeretnénk szemet hunyni azok felett a konkrét nehézségek felett sem, amelyekkel a lelkészi szolgálatunk során közvetlen környezetünkben szembesülünk. Ezért vagyunk most itt segítőtársaimmal, dr. Sikó Zsuzsával, Boncsér Sándor evangélikus diakónus lelkésszel, valamint édesanyámmal, id. Magassy Sándornéval együtt."

Beszélgetésünk itt félbeszakadt, mert Magassy Zoltánnak - a program szerint - a Miatyánkról kellett előadást tartania. Az ördögről beszélt és arról, hogy a bukott angyal mindig minden eszközzel kísértésbe akar vinni bennünket. "Soha nem tágít és nem fárad el. Várjuk és védjük ki a támadását! Soha ne feledjük azokat az ígéreteket, amelyeket Isten a Miatyánkban adott nekünk!" - hangsúlyozta. Ezután Sikó Zsuzsa doktornő kapta meg a szót, aki Szeverényi János missziói lelkész meghívására érkezett Piliscsabára. A belgyógyász szakorvos a dohányzás különféle ártalmairól tartott színes és érdekes, a bibliai alapokat sem nélkülöző előadást. Beszámolójában egyebek mellett arról beszélt, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az alkohol, az AIDS, a kábítószerek, valamint a közlekedési balesetek következtében elhunytak száma összességében kisebb, mint a dohányzás áldozataié. Főként a férfiak érintettek. A fejlett országokban negyvenkét, a fejlődőkben negyvennyolc százalékuk dohányzik. Pedig ez a szenvedély nagyon súlyos következményekkel járhat, például rákot vagy érszűkületet okozhat. "Ám Isten ettől is megszabadíthat" - zárta előadását Sikó Zsuzsa, aki egyébként nem egyszerűen csak a meghívott előadók egyikeként volt jelen, hanem azért is, hogy a szükséges egészségügyi felügyeletet biztosítsa, és segítséget nyújtson abban az esetben, ha valakinél hirtelen jelentkeznének az elvonási tünetek.

Megérkezésünkkor Magassy Zoltán lelkész utalt arra, milyen fontosak az ökumenikus kapcsolatok, mert ki-ki tanulhat a másik tapasztalataiból. Példaként a római katolikus és a református egyházat említette, kiemelve, hogy egy református alapítvánnyal, a hajléktalanokat gondozó Tiszta Forrással különösen is szoros munkatársi kapcsolatot tartanak fenn. Az ökumenikus nyitottság példájaként mindenképp említést érdemel Bartolák Pál baptista vendég, aki éppen ottjártunk napján érkezett azzal a céllal, hogy gyógyult alkoholistaként tegyen bizonyságot a szabadulás és a Krisztusban való új élet lehetőségéről.

A Fraternitás Magyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége a "Jézus ma is gyógyít!" címet viselő gyógyító hetét mustármagnyi kezdetnek szánta. Csak remélni lehet, hogy ez a nemes kezdeményezés idővel egyre több gyógyulni vágyó evangélikus alkoholbeteg számára kínál szabadulási lehetőséget.

A Fraternitás egyesület következő összejövetelét április 17-én, szombaton tartja Ajkán, a gyülekezeti nap keretében.

- gazdag -