EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10

10. szám – 2004/03/07

   Böjt 2. vasárnapja (Reminescere)

Napról napra

Új nap - új kegyelem
A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, annyit érnek, mint egy porszem a mérlegserpenyőn. Ézs 40,15 (Ef 3,19; Mk 12,1-12; Róm 5,1-5/6-11/; Zsolt 123) Ennyire semmibe veszi Isten az embereket, a népeket? Dehogyis! Hiszen tudjuk, hogy az Örökkévaló alászállt a porszem ember "sivatagjába", számon tartja az "egyet" is, otthagyva a "kilencvenkilencet", hogy életét adja az elveszettért. Böjti csendességünkben az Ige arra figyelmeztet, hogy az ember ne vegye át Isten szerepét, az agyagedény ne oktassa ki az Alkotót. Jaj annak az embernek, népnek, kultúrának, amely Isten helyett saját magát dicsőíti, és a Teremtő helyett a teremtményt imádja. >>

Liturgikus sarok

A liturgikus rend énekei
Sokan talán még soha nem nyitották ki énekeskönyvüket a 14-es számnál. Pedig az ott és a következő két szám alatt található liturgikus rend gyakorlatilag 1963 óta (!) megtalálható az Agendában is. Ennek ellenére csupán néhány gyülekezet használja rendszeresen, bár a teológusok közössége, a kántorképzős fiatalok, egy-egy ifjúsági konferencia résztvevői örömmel élnek vele. A liturgikus rend gazdagságáról, kincseiről most - és még egy alkalommal - dr. Finta Gergely, hittudományi egyetemünk egyházzenei tanszékének vezetője osztja meg gondolatait az olvasókkal. (H. K.) >>

Élő víz

Halhatatlanok társulata
Sokéves hagyománya van már annak, hogy minden esztendő végén az úgynevezett "halhatatlanok társulatába" választják azokat az előadóművészeket, akikről a nagyközönség úgy vélekedik, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel, tehetségükkel, a nemes ... >>

Heti útravaló
Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róm 5,8) >>

"Bánod-e igazán bűneidet?"
A böjt az Isten előtti elcsendesedés időszaka, amikor befelé és felfelé figyelünk, amikor rendezzük dolgainkat, és szembesülünk mulasztásainkkal. Hívjuk most segítségül ehhez az úrvacsoraosztás előtt elhangzó, jól ismert gyónási kérdéseket - hogy azokat alaposabban megértve őszintén megállhassunk Isten előtt. Érdemes fellapoznunk Bibliánkban az egyes elmélkedések felett található igeszakaszokat is, hiszen ezáltal mélyebb összefüggések is feltárulhatnak előttünk... >>

Egyházunk egy-két hete

95 évesen is tettre készen
Az immár kilencvenöt esztendős Evangélikus Külmissziói Egyesület február 21-én, szombaton tartotta éves közgyűlését - missziói nap keretében - a Deák téri gyülekezet nagytermében. A nyári missziói konferenciák és körlevelek mellett ezek a tél végi találkozók erősítik az egyesület tagjai közötti kapcsolatokat, tágítják látókörünket. Nem okozott csalódást az idei alkalom sem. >>

Jézus ma is gyógyít!
Első ízben hirdetett egyhetes konferenciát a Fraternitás Magyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége gyógyulni vágyó alkoholbetegek számára. Február 23-28. között a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthon adott otthont az ország minden tájáról érkező, különböző felekezetekhez tartozó - fél tucatnál valamivel több - kiútkeresőnek és evangélikus segítőiknek. >>

A papírnál erősebben!
Odajött hozzám Zsófi, és megkérdezte, hogy a Deák tér testvérgyülekezete-e a hódmezővásárhelyinek. "Papíron nem - feleltem -, de minket erősebb kapcsolat köt öszsze, mint egy papír." Deák tér - Hódmezővásárhely. Mi a kapcsolat magyar evangélikus ... >>

Aszódi véleménycsere
Az összetartozás megélése, egymás gondolatainak megismerése, ugyanazon ügy több oldalról való körbejárása egy egyházkerületen belül úgy lehetséges, ha egy helyen lehetőleg minél nagyobb számban összegyülekezünk, és minél többen megszólalunk. Hiszen ki ne tanulhatna mások véleményéből, élet- és egyházfelfogásából? A nyitottság, az egymásra figyelés nemcsak fontos, de elengedhetetlenül szükséges is közösségeinkben. A hasonló vagy esetleg ugyanabban a tisztségben munkálkodó ugyanis olyasmit is láthat, amire én eddig még nem figyeltem fel, olyasmit is megkérdezhet, amihez nekem nincsen bátorságom... >>

Kerületi nap Keszthelyen
Ebben az esztendőben február 28-án került sor az immár hagyományos egyházkerületi napra a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben. Ezúttal a keszthelyi gyülekezet adott otthont a találkozónak. A nap programját az új liturgiatervezet ... >>

Evangélikus kezekbe(n)
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület győri székházában március 1-jén ünnepélyes keretek között írták alá azt a megállapodást, amely szerint a Szombathelyen lévő Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona április 1-jétől ... >>

Keresztutak

Felszentelt szárny
Március 27-én a történelmi egyházak vezetői családias istentisztelet keretében szentelték fel a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetének új szárnyát Farkasgyepün. A liturgiában Márfi Gyula veszprémi érsek, valamint Márkus Mihály református ... >>

A terror házától az imádság házába
A kommunizmus áldozatainak emléknapján, február 25-én ökumenikus istentiszteleten emlékeztek meg a budapesti Hold utcai református templomban a vörös diktatúra mártírjairól. Az alkalmat megelőzően a résztvevők gyertyát gyújtottak a Terror Háza ... >>

A nők ökumenikus világimanapjának története
Március első pénteke különleges nap a keresztény asszonyok körében: minden esztendőben ekkor tartják a nők ökumenikus világimanapját. Ebben az egész világot átfogó mozgalomban sok tradíció, vallás találkozik. Az imaszolgálathoz - melynek jelmondata az, hogy "Informáltan imádkozni - imádkozva cselekedni" - csaknem kétszáz ország asszonyai csatlakoztak. >>

Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Kik a tehetséges emberek? Honnan lehet felismerni őket? Bárkiből lehet-e zseni? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ azon a konferencián, amelyet a dunántúli egyházi iskolák pedagógusai számára rendeztek a tehetséggondozásról február 27-29. között a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Az eseményen jelen volt D. Szebik Imre elnök-püspök, az Északi, valamint Ittzés János püspök, a Nyugati Evangélikus Egyházkerület vezetője is. >>

Böjti bajor áldozatkészség
A Bajor Tartományi Egyházban idén is ünnepi istentisztelettel nyitották meg február 29-én a böjti gyűjtési akciót. A zsúfolásig megtelt memmingeri Szent Márton-templomban a Magyarországi Evangélikus Egyházat képviselő Gáncs Péter püspök hirdette az ... >>

Az új Präses: Alfred Buß
Vesztfáliában nem püspöknek (Bischof), hanem Präsesnek (elöljáró, elnök) nevezik az evangélikus egyház vezetőjét. Az elmúlt vasárnap vezetőváltásra került sor a német tartományi egyház élén. Elbúcsúzott az eddigi Präses, Manfred Sorg, és beiktatták hivatalába Alfred Bußt. Mivel a magyar protestantizmus hagyományosan jó kapcsolatot ápol a vesztfáliai testvérekkel, és a Bielefeld központú egyház mind a magyarországi reformátusok, mind az evangélikusok életét figyelemmel kíséri, e sorok írója (a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodaigazgatójaként) Bölcskei Gusztáv püspökkel, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökével együtt részt vett az új vezető beiktatásán. >>

Német protestáns egyházi napok 2005
A német protestáns egyházi napok - húsz ország 30 képviselőjét tömörítő - nemzetközi előkészítő bizottsága a február 26-28. között Fuldában tartott ülésén dr. Görög Tibor evangélikus lelkészt választotta alelnökévé. A nemzetközi ökumenikus testület ... >>

A Terror Házától az imádság házába
A kommunizmus áldozatainak emléknapján, február 25-én ökumenikus istentiszteleten emlékeztek meg a budapesti Hold utcai református templomban a vörös diktatúra mártírjairól. Az eseményen egyházunkat Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke képviselte. >>

Evangélikusok

A szabadságharc evangélikus hőse
Százötvenöt éve, 1849. március 5-én a magyar honvédsereg - Damjanich János vezetésével - győzelmet aratott a betolakodó ellenség felett. Ez volt a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik legfényesebb csatája. >>

Kiáltás a mélyből
Kovács Béla egykori kisgazda politikust 1947. február 25-én tartóztatták le, és hurcolták a Szovjetunióba. Az Országgyűlés 2000 júniusában döntött arról, hogy a középiskolákban ettől kezdve minden év február 25-én emlékezzenek meg a kommunista diktatúrák áldozatairól. Múlt hét szerdán azonban nemcsak az említett tanintézményekben, hanem egyebek mellett a XII. Kerületi Művelődési Központban is fejet hajtottak a kommunizmus áldozatainak emléke előtt. Ünnepi beszédet mondott Pokorni Zoltán, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség alelnöke, dr. Zimányi Tibor, a Recski Szövetség elnöke, valamint Fehérvári István, a Politikai Elítéltek közösségének elnöke. Ezután Sághy Gyula forgatókönyvíró-rendező Kiáltás a mélyből című dokumentumfilmjét vetítették le, amely a Vorkutát megjárt Böröcz Sándor evangélikus lelkész visszaemlékezéseiből készült. >>

Pokolvonat
A beteg felnyögött, hogy éhes. A vaksötét másik felén rekedt hang szólt: "Legalább neki adj egy szeletet a cipóból!" "Csak a feléből, pajtás. A többit már levágták rólam - szólt a cipó-sáfár -, indítom a maradék felét." Azt hitte, mélyen ... >>

Pecz Samu öröksége
Járjuk a várost. Néha megállunk egy-egy épület előtt. A régi mesterek álmait megvalósító munkáskezek nyomát már megkoptatta az idő, de a falak generációkon át üzennek mindarról, amit az utókorra szeretett volna hagyni az alkotó. E napokban a 150 éve született evangélikus építész, Pecz Samu örökségére figyelünk. "Pecz Samu emlékezete" címmel a Műegyetem Központi Könyvtárában kiállítás idézi fel alkotásait - e falakba rejtett üzeneteket... >>

e-világ

Lelkigondozás az interneten
Nyolc évvel ezelőtt a frankfurti első európai keresztény internetkonferencián egy svájci lelkész, Jakob Vetsch-Thalmann egy igen érdekes kezdeményezésről számolt be a jelenlévők előtt: egy lelkészekből és laikusokból álló csoport tagjaival lelkigondozásba kezdett a világhálón. Az alábbiakban ezzel a rendkívül fontos - ám hazánkban még meglehetősen ismeretlen - szolgálati területtel szeretném megismertetni olvasóinkat. >>

Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
A VIII. (kecskeméti) cserkészkerület már ősszel elindította az idei évi vezetőképző tanfolyamát. Először a végzett őrsvezetők és segédtisztek számára tartottak továbbképző hétvégét, melyen a cserkészszakágak közül ismertek meg néhányat közelebbről a ... >>

Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Alapítványt hoznak létre Romániában a magyar kormány segítségével felállítandó Erdélyi Magyar Televízió elindítására, működésének biztosítására - tájékoztatott a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) sajtóirodája. Az alapítvány annak a ... >>

Keresztény szemmel

Lélekvesztő
Talán a lélekvesztő szóval lehetne találóan visszaadni annak a hónapok óta tartó, sokszereplős társasjátéknak a lényegét, amely az Európai Unió alkotmánytervezete körül zajlik. Az európai alaptörvény bevezetésében (preambulumában) a keresztény vallási, kulturális és történelmi örökség említésének gondolata ugyanis szinte minden nagy "játékost" lázba hozott - s a küzdelem hevében mintha éppen a lényegről terelődött volna el a figyelem. Hasznos tehát újra felmérni, ki és mennyit is kockáztat ebben a játékban. >>

Tehetségkutatás, tehetséggondozás
A tehetség áldás és átok is lehet. Kegyelem és teher. Ígéret, esély a tehetség, amelyet beváltani annak a felelőssége, aki valamilyen területen - a művészetben, tudományban, sportban - átlagon felüli képességekkel bír. Mert a tehetség csak ... >>

Férfimisszió
A missziót végezzük - ha végezzük, ha tudjuk, hogy mi az -, a női misszió is kibontakozóban van, de hiányzik még egy ág: a férfimisszió. Férfiak. A legelhanyagoltabb missziói ág és terület. Ők hiányzanak leginkább a gyülekezetekből, a családokból, a munkahelyekről (orvos, tanár stb.). Talán a hobbiba, szenvedélyekbe, semmittevésbe belekeseredve élik magányos életüket - a többiek között is. >>

A hét témája

A szenvedő egyházról
Isten kegyelméből 2004 januárjában Máltán részt vehettem "A szenvedő egyház" című konferencián. Az alábbiakban az utazás során tapasztaltakat, illetve az eseményen hallottakat igyekszem vázlatosan összefoglalni. Elöljáróban néhány megdöbbentő adat: Földünk lakosságának több mint a fele olyan területen él, ahol a keresztényeknek hitük megvallásáért gyakran életükkel kell fizetniük. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 200 millió keresztény él állandó fenyegetettségben. Évente mintegy 180-350 ezren halnak meg közülük csak azért, mert Krisztus híveinek vallják magukat. S mindezt a nyugati világ nagyobbik része álmos toleranciával szemléli, illetve nem akar tudomást venni a történtekről. >>

Miért van ez?
Az egyik legmegrázóbb börtönélményem az volt, amikor a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben - már az utcai kapun túl - missziós foglalkozásra bebocsátásra vártam. Egyszer csak kinyílt a nagykapu, és egy 15-20 fős "tömeget" láttam az utcán. ... >>

evél&levél

A liturgiáról
Várható volt, hogy az istentiszteleti rend megváltoztatása vihart kavar egyházunkban. Sehol sem olyan nehéz valamilyen újítást bevezetni, mint az egyházban. Jelen esetben viszont az "új" éppen a régihez való visszatérés, bár meg kell hagyni: olyan ... >>

Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ezúton szeretnék néhány észrevételt tenni Véghelyi Antal "Elidegenítették tőlünk a sajátunkat – elidegenedtünk attól, ami a miénk?" című cikkével kapcsolatban, amely az Evangélikus Élet 2004. február 15-i számában jelent meg. A szerző azt ... >>

Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
Kőszeghy Miklós korábbi cikkemre reflektáló leveléhez három megjegyzést kívánok hozzáfűzni. Mindenekelőtt szeretném felhívni a figyelmét, hogy cikkemben senkit nem buzdítottam sem a szentek, sem Isten anyjának (Luther is így nevezte!) imádására. ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"És ez a keresztnek a keresztből született szeretete, amely nem oda vonzódik, ahol az őt gyarapító jót megtalálhatja, hanem ahová ő juttathat jót a rossznak és a jóban szűkölködőnek." >>

Kultúrkörök

Hagyomány és haladás
Könyvbemutatóra invitálta az érdeklődőket a Református Egyházzenészek Munkaközössége és a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye. Február 24-én, kedden délután a Ráday Könyvtár olvasótermében gyülekeztek azok, akik emlékezni szeretettek volna Csomasz Tóth Kálmánra, a száz éve született református lelkészre, zenetörténészre és himnológusra. >>

Jézus barátja akarok lenni!
Élettel és izgalommal teli, zsibongó gyermeksereg töltötte meg február 28-án a Marczibányi Téri Művelődési Központot. Egyházunk Gyermekbizottsága immár harmadik alkalommal rendezte meg az országos evangélikus bábjátékversenyt, ám ez volt az első olyan alkalom, amikor egy valódi színházteremben kerülhetett sor a nemes versengésre. Ráadásul idén az elmúlt évhez képest kétszer annyi csoport vállalta a megmérettetést... >>

A vasárnap igéje

Az Úr Szolgája
A Salamon csarnokában összeverődő tömeg tátott szájjal és nyitott szívvel hallgatta Péter bizonyságtételét. Az Isten hatalmáról tanúskodó jelet - a sánta meggyógyulását - mindenki láthatta. A gyógyító erő forrását azonban nem mindenki ismerte. Nem ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Urunk! Hálát adunk neked azért, hogy hozzád mindig fordulhatunk imádságunkban. Jó tudnunk azt, hogy te ismered életünket, látod, mennyi szenvedés vesz körül bennünket. Magunk is a bajok tengerén hánykódunk. Tele van életünk testi-lelki gondokkal, ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
"Felnőtt ifjúsági körünk egyik szombat esti bibliaórájának témája a >>Ne paráználkodjál!<< parancsolat értelmezése volt. Elhangzott, hogy Isten ezzel a felszólítással védi a házasságot, és azt várja tőlünk, hogy >>tisztán és szemérmesen őrizzük magunkat<< a házasságig. Véleményem szerint ez a tanítás korunkban már nem tartható. Ha ezekkel a nézetekkel állnék elő a főiskolán, akkor mindenki kinevetne. Egy éve élek együtt a kedvesemmel, talán, ha egzisztenciát teremtünk, házasság is lehet belőle. Addig azonban fontos, hogy megismerjük egymást, hiszen így csak azt akarjuk bebiztosítani, hogy tartósabb legyen közös életünk. Szeretjük egymást, akkor miért kellene önmegtartóztató életet élnünk? Ráadásul az nem is egészséges!" >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster