Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - A szabadságharc evangélikus hőse

Evangélikusok

A szabadságharc evangélikus hőse

Szilvay Károly
Százötvenöt éve, 1849. március 5-én a magyar honvédsereg - Damjanich János vezetésével - győzelmet aratott a betolakodó ellenség felett. Ez volt a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik legfényesebb csatája.

A március 5-i hadisiker mindazonáltal a szabadságharc legnépszerűbb vezérének, Damjanich Jánosnak és az ugyancsak legendás hírű harmadik (vörös sipkás) ezred vitézeinek volt köszönhető. Damjanich János és Vécsey Károly (a lengyel Dembinszky Henrik főparancsnok tervének megfelelően) elhagyta előző sikeres harcainak színhelyét, a Bánságot, és Szolnok felé tartott az osztrák támadók ellen. Az ellenséges hadakat Windischgrätz vezette. Szolnok alatt zajlott le szabadságharcunknak ez a nagy jelentőségű ütközete, amelyben Wysocki lengyel légiója és a Woronyeczky vezetése alatt harcoló lengyel dzsidások is nagy elszántsággal vettek részt - természetesen a mi oldalunkon.

A jeles hadtörténész, Bóna Gábor Kossuth Lajos kapitányai című könyvében említést tesz egy bizonyos Szilvay Károlyról (képünkön), aki a szolnoki csatában súlyosan megsebesült, s akinek történetesen felekezeti hovatartozását is feljegyzésre méltónak tartották a krónikák.

Az evangélikus Szilvay Károly 1825-ben született Nemeslieszkón. Az olmützi katonaiskola elvégzése után 1847-től hadnagyként szolgált a császári seregben, ám a délvidéki harcok után - 1848 októberében - egész egységével átállt a honvédekhez.

A katonai akadémiát végzett császári tiszt megértette a haza hívó szavát, és Kossuth Lajos katonája lett. Hősi harca, majd sebesülése után bujdosásra kényszerült, később a Honvédegylet és az országgyűlés felelős tagjaként tartják számon. A harcok befejeztével a politikai életben szolgálta tovább Magyarországot. Azért lépett be - Klapka György, az evangélikus Pulszky Ferenc és Türr István társaként - a szabadkőművesek közé is, hogy őrizzék a hamu alatt az izzó parazsat...

Szilvay 1883. augusztus 21-én bekövetkezett halála alkalmából ekképp emlékezett meg róla a "Kelet" című, belső terjesztésű szabadkőműves lap:

"A Corvin Mátyás páholynak gyásza van. Meghalt élte 59. évében Szilvay Károly m. kir. honvédhuszár őrnagy, az ág. hitv. Trencsén megyei esperesség felügyelője, aki a szabadságharc egyik kiváló hőse volt. A Ferdinánd király nevét viselő huszárezredben mint kapitány szolgált, és 1849. március 5-én Szolnoknál századával egy egész vasas ezredet támadott meg, és ezen hőstettének köszönhető nagyrészt a szolnoki ütközet dicsőséges kimenetele. Huszonegy sebből borítva és holtnak tartva vitetett el a csatatérről, de sebeiből nagy bajjal kiépült, és a közéletben tevékeny részt vett.

Mint képviselő Deák pártjához tartozott, és rendíthetetlen híve volt. A páholynak és a szövetségnek 1875. április 10. óta élte fogytig hű és buzgó tagja volt."

A "Corvin Mátyás, az Igazságoshoz" páholyt a szabadságharc hadvezérei, Klapka György és Türr István alapították 1869-ben azért, hogy a �48-49-es eszméket ébren tartsák. A páholy összejövetelei alkalmat nyújtottak az agg hadfiknak a találkozásra és arra is, hogy a nagy időkre emlékezzenek.

Berényi Zsuzsanna Ágnes