Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - A papírnál erősebben!

Egyházunk egy-két hete

A papírnál erősebben!

Deák téri fiatalok látogatása Hódmezővásárhelyen

Odajött hozzám Zsófi, és megkérdezte, hogy a Deák tér testvérgyülekezete-e a hódmezővásárhelyinek. "Papíron nem - feleltem -, de minket erősebb kapcsolat köt öszsze, mint egy papír."

Deák tér - Hódmezővásárhely. Mi a kapcsolat magyar evangélikus egyházunk egyik leghíresebb és legnagyobb gyülekezete, valamint az alig félezer tagot számláló alföldi egyházközség között?

Ma már kevesen tudják a helyes választ erre a kérdésre, pedig 1941 óta a két gyülekezetet összekapcsolja dr. Keken András személye. Keken András 1934-től szolgált Hódmezővásárhelyen, majd Raffay Sándor püspök hívására 1941-ben lett a Deák téri egyházközség lelkésze.

A közös múlt és Keken András halálának közelgő 30. évfordulója alkalmából az elmúlt hétvégén a vásárhelyi gyülekezet vendégül látta a - Zászkaliczky Péter lelkész és Deák Dániel vezetésével érkező - Deák téri ifjúságot.

Ez a találkozás nagyon sokat jelentett a vásárhelyi gyülekezetnek. Fiatalok és idősek boldogan hallgatták az ifjúság énekeit, illetve Zászkaliczky Péter - Keken András életéről szóló - tisztelettel és szeretettel elmondott előadását. S ahogy a lelkész beszélt, megelevenedett a múlt, hiszen abban a régi gyülekezeti teremben ültünk, ahol Keken András szolgált hét évig, arra a kertre néztünk ki, amelyet ő is gondozott. Szinte láttuk őt fiatal lelkészként, amint a nyomor ellen harcol, és árvaházat alapít. Láttuk őt a Deák téren, ahogy életét kockáztatva menti az üldözötteket, láttuk az ÁVO rettenetes börtönében, s láttuk, amint egyházából elbocsátva segédmunkásként dolgozik.

Írásom végén hadd legyek egy kicsit személyesebb. Keken András utódaként - éppen a Deák térről idekerülve - számomra sokat jelent az, hogy napról napra átléphetem annak a parókiának a küszöbét, ahol ő is élt; hogy prédikálhatok arról a szószékről, ahonnét ő is hirdette Isten igéjét. Tudom, önmagában nem tart meg minket a múlt, de jó volt erőt meríteni belőle, jó volt átélni, hogy az Isten évtizedekkel ezelőtt is munkálkodott ebben a gyülekezetben.

Jó tudni, hogy a fiatalok látogatása után már nemcsak Keken András személye köt össze minket, hanem az a szeretet is, amelyet átélhettünk és megtapasztalhattunk az együtt eltöltött napokon.

Kedves Fiatalok! Szeretetet adtunk, és szeretetet kaptunk tőletek. Köszönjük!

Deák László lelkész