Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - A nők ökumenikus világimanapjának története

Keresztutak

A nők ökumenikus világimanapjának története

Március első pénteke különleges nap a keresztény asszonyok körében: minden esztendőben ekkor tartják a nők ökumenikus világimanapját. Ebben az egész világot átfogó mozgalomban sok tradíció, vallás találkozik. Az imaszolgálathoz - melynek jelmondata az, hogy "Informáltan imádkozni - imádkozva cselekedni" - csaknem kétszáz ország asszonyai csatlakoztak.

A világimanapi mozgalom 1887-ben indult útjára az Amerikai Egyesült Államokban. A presbiteriánus egyház asszonyai arra szólították fel nőtársaikat, hogy imádkozzanak az ottani misszió ügyéért. Az ötletadó egy New York-i presbiteriánus lelkész felesége, Mary Ellen James volt. A mozgalom egyre szélesedett: az Egyesült Államok más gyülekezetei is bekapcsolódtak a szolgálatba.

1890-ben Helen Barrett Montgomery baptista teológus kezdeményezésére a baptista nők is csatlakoztak az imanaphoz. Montgomery értő és lelkes társra talált az Indiában dolgozó Lucy Peabody misszionáriusnő személyében. Az aszszonyok már nem csupán a belmisszió ügyéért, hanem a külmisszióért is könyörögtek.

1920-tól az imanapot böjt első péntekén tartják. Az egyre terebélyesedő mozgalom hatására megalakult az imanap nemzeti bizottsága.

1941-ben újabb felekezetek jelezték részvételi szándékukat. A második világháború után a hívő emberek, a hívő asszonyok számára egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a mérhetetlen pusztulás, a politikai ellentétek miatti szakadékok fölött egyetlen áthidaló elem van csupán: az imádság. Ennek érdekében a nők egyre tudatosabban vállalták a Krisztustól kapott szolgálati lehetőséget, és megtapasztalták annak egyesítő erejét. A mozgalom elmélyítette az asszonyokban az egymás sorsa iránti felelősségérzetet, a misszióért és az egymásért mondott imádság jelentőségét, az Isten iránti hálát és bizalmat. Ennek az összefogásnak a jegyében sorra alakultak a világban a nemzeti bizottságok.

Napjainkban 170 országban van szervezett imanapi közösség. Nagy a jelentősége annak, hogy az imanap témáját, liturgiáját, énekeit minden esztendőben más-más ország asszonyai állítják össze.

Ebben az évben, vagyis 2004. március 5-én, pénteken a panamai asszonyok által összeállított program szerint tartjuk a nők ökumenikus imanapját, "Nők - hittel a jövőért" összefoglaló címmel. Az igehirdetés textusa Jn 20,1.11-18 lesz. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Nőbizottsága az imanapi előkészítő füzeteket kiküldte a gyülekezeteknek, illetve az anyag megtalálható az Ökumenikus Tanács honlapján (http://okumenikus.lutheran.hu) is.

Isten áldása legyen a világ asszonyainak imaszolgálatán!

Összeállította: Veresné Simon Ida, a Református Nőszövetség dunamelléki egyházkerületi titkára