Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Hagyomány és haladás

Kultúrkörök

Hagyomány és haladás

Könyvbemutatóra invitálta az érdeklődőket a Református Egyházzenészek Munkaközössége és a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye. Február 24-én, kedden délután a Ráday Könyvtár olvasótermében gyülekeztek azok, akik emlékezni szeretettek volna Csomasz Tóth Kálmánra, a száz éve született református lelkészre, zenetörténészre és himnológusra.

A Hagyomány és haladás címmel megjelent kötet Csomasz Tóth válogatott írásait tartalmazza. A könyv anyagát Bódiss Tamás egyházzenész szerkesztette, a bibliográfiát Szűcs Endre lelkipásztor állította össze. A szerkesztőbizottság munkájában részt vett még Fekete Csaba tudományos főmunkatárs és Farkas Zoltán zenetörténész is.

A nyolcszáz oldalas kiadvány Csomasz Tóth Kálmán 1943 és 1984 között keletkezett gazdag életművéből válogat. A kötet első részében az egyházi hetilapokban megjelent rövidebb ismeretterjesztő cikkeket találjuk. Az írások nagy része az 1948-ban megjelent református énekeskönyv szerkesztési elveiről, a megújítás szempontjairól, a régi magyar énekek értékeiről szól.

A kötet második része a terjedelmesebb tanulmányoknak ad helyet. Olvashatunk Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, a genfi zsoltárok énekléséről, négy évszázad egyházi zenekultúrájáról, de találunk olyan fejezetet is, amely a Luther-énekek magyarországi elterjedéséről szól.

Csomasz Tóth Kálmánt egyháza azzal bízta meg, hogy adjon új alapot a gyülekezeti énekgyakorlatnak. Ő ösztönszerűen kutatóként viszonyult e feladathoz: olyan teljességben tárta fel a reformáció énekkincsét, mely - látszólag - messze meghaladta azt a fokot, amelyet a feladat megkövetelt. Három dologgal jellemezhetnénk ezt: a kutató vadászszenvedélye, a nem emberi szemnek szóló lelkiismeretesség és az anyag iránti mélységes tisztelet. Hatalmas életműve e megközelítés eredménye.

Bárcsak minél több evangélikus egyházzenész és lelkész is követné ezt a példát, felismerve, hogy ma sem lehet máshogyan komoly eredményt elérni!

Ecsedi Zsuzsa