Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Aszódi véleménycsere

Egyházunk egy-két hete

Aszódi véleménycsere

Felügyelők és lelkészek találkozója az Északi Egyházkerületben

Aszódi vélemánycsere
Az összetartozás megélése, egymás gondolatainak megismerése, ugyanazon ügy több oldalról való körbejárása egy egyházkerületen belül úgy lehetséges, ha egy helyen lehetőleg minél nagyobb számban összegyülekezünk, és minél többen megszólalunk. Hiszen ki ne tanulhatna mások véleményéből, élet- és egyházfelfogásából? A nyitottság, az egymásra figyelés nemcsak fontos, de elengedhetetlenül szükséges is közösségeinkben. A hasonló vagy esetleg ugyanabban a tisztségben munkálkodó ugyanis olyasmit is láthat, amire én eddig még nem figyeltem fel, olyasmit is megkérdezhet, amihez nekem nincsen bátorságom...

Az aszódi gyülekezet kényelmes és tágas nagytermében február 28-án, szombaton ezt a nyitottságot és sokszínűséget élhette át az Északi Egyházkerület közel száz lelkésze és felügyelője, gyülekezeti küldötte.

Az alkalom Detre János áhítatával kezdődött. A házigazda esperes Mt 5,37 alapján az egyházban történő világos állásfoglalásra hívta fel a résztvevők figyelmét.

A jelenlévők személyes bemutatkozását követően D. Szebik Imre püspök "Az istentiszteleti rend megújításának lehetőségei és szempontjai" címmel tartott előadást, melyet megbeszélés követett. Egyházunk elnök-püspöke kitért azokra a kérdésekre is, melyek nemcsak az északi kerületet, hanem egész egyházunkat foglalkoztatják: Miért van szükség új Agendára? A régihez képest miben tér el az új istentiszteleti rend?

Az ebéd előtti egy órában hét, a kerületben szolgáló felügyelő (dr. Győri József, dr. Garády Péter, dr. Bárdossy Tamás, Fischlné dr. Horváth Anna, dr. Breuer Katalin, dr. Meskó László, Benczúr László) fogalmazta meg a lelkészekkel, a gyülekezetekkel, az egyházmegyékkel, az egyházkerülettel, az Országos Egyházzal, a zsinattal és a társadalomban tanúsított magatartással kapcsolatos elvárásait.

A délutáni fórumon D. Szebik Imre püspök, Benczúr László kerületi felügyelő, Bozorády Zoltán, Detre János, Veczán Pál, Szabó András esperes, Helfrich Péter, az Ingatlanrendezési és -nyilvántartási Osztály vezetője, valamint dr. Benkő Ingrid jogtanácsos válaszolt a feltett kérdésekre.

A találkozó a lelkészek hozzászólásaival folytatódott: Győrfy Mihály nyírszőlősi, Thuránszky István béri, Szabó András vanyarci és Blázy Árpád kelenföldi lelkész mondta el a gyülekezeti felügyelőkről, a közös munkáról, az együtt végzett szolgálatokról alkotott véleményét és tapasztalatait.

A szombati alkalom Bozorády Zoltán áhítatával záródott. A Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperese 1Jn 4,16 alapján bizonyságot téve vallotta: "Semmiféle magyarázat nincs arra, hogy Jézushoz tartozom. Ragaszkodom Jézushoz, mert ismerem Isten szeretetét. Csak azt tudom mondani: Köszönöm."

Az Északi Egyházkerülethez tartozó egyházközségek lelkészei és gyülekezeti tagjai legközelebb május 22-én, a kerületi missziós napon találkoznak Szolnokon!

Horváth-Hegyi Olivér

Regionális hozzárendelés: Aszódi Evangélikus Egyházközség