Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Az új Präses: Alfred Buß

Keresztutak

Találkozás Vesztfáliában

Az új Präses: Alfred Buß

Találkozás Vesztfáliában
Vesztfáliában nem püspöknek (Bischof), hanem Präsesnek (elöljáró, elnök) nevezik az evangélikus egyház vezetőjét. Az elmúlt vasárnap vezetőváltásra került sor a német tartományi egyház élén. Elbúcsúzott az eddigi Präses, Manfred Sorg, és beiktatták hivatalába Alfred Bußt. Mivel a magyar protestantizmus hagyományosan jó kapcsolatot ápol a vesztfáliai testvérekkel, és a Bielefeld központú egyház mind a magyarországi reformátusok, mind az evangélikusok életét figyelemmel kíséri, e sorok írója (a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodaigazgatójaként) Bölcskei Gusztáv püspökkel, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökével együtt részt vett az új vezető beiktatásán.

A házigazdák a váratlanul hidegre fordult időben - az ottaniak számára szinte ismeretlen nagy hóesésben - meleg szívvel fogadták a magyar delegációt. Természetes is ez, hiszen Bielefeld egyházi levegőjű kerületében, Bethelben évtizedek óta sok magyar fordul meg. Köztudott, hogy az elmúlt évszázadok során jó néhány magyar teológus és diakónus készült itt szolgálatára. Friedrich Bodelschwing városában napjainkban is lehet találkozni magyar fiatalokkal.

Az új szolgálattevő beiktatása összekapcsolódott elődje búcsúztatásával. A liturgia elgondolkodtatóan szép része volt az, amikor a "stafétabotot" átadó és az azt átvevő kölcsönösen megáldotta egymást. Az új egyházvezető szolgálatba indulását jelentős létszámú ökumenikus "csapat" imádságos szeretete kísérte. Nemcsak magyarok és erdélyiek vettek részt az ünnepségen, de távoli országokból, sőt kontinensekről - így az indonéz szigetvilágból, Tanzániából, Namíbiából, az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából - is érkeztek vendégek. Hála a szervezőknek, ez a népes ökumenikus csoport már a beiktatást megelőző találkozások során átélhette a világ kereszténységének összetartozását.

Alfred Buß eddig az egyik egyházmegye főesperese volt (ennek ott szuperintendens az elnevezése). Gyülekezeti, egyházmegyei tapasztalata mellett különösen is jól jellemzi szolgálatát az a munka, amelynek az elmúlt években állt az élére. "Az egyház jövője" címet viselő projektben igen széles körű beszélgetés, alapos teológiai vizsgálódás alapján határozták meg, hogy mi az, amiben az egyház a 21. században megtarthatja tradícióit, és mi az, amiben föl kell adnia megszokásait, új utakat, új szolgálati lehetőséget keresve. Alfred Buß személyében tehát jövőorientált ember került a vesztfáliai egyház élére.

Beköszöntő igehirdetésében a Präses - a 126. zsoltár alapján - a keresztény ember igazi öröméről, vidámságáról, ujjongásáról szólt. A minket körülvevő világ minden nyomorúsága, az emberi lét ismert terhei, a bűn okozta fájdalmak ellenére mégis lehet örülni és örömmel szolgálni, hiszen a szabadító Úr gyermekeiként más szemszögből láthatjuk az életet, a valóságot. Miatta lehet az egyház vidáman szolgáló, panaszkodás helyett ujjongó, Istent dicsérő közösség.

A leköszönő Manfred Sorg két évvel ezelőtt járt Magyarországon, és most is nagy szeretettel emlegette a nálunk szerzett élményeit, tapasztalatait. Ezen a héten egyébként a vesztfáliai evangélikusok viszonozzák a magyarok múlt heti látogatását: küldöttségük fontos megbeszélésre érkezik Magyarországra. Májusban ugyanis közös lelkészkonferenciát készülünk tartani az egyházaknak az EU-ban betöltött szerepéről. Ezen az alkalmon - a magyar református és evangélikus lelkészek mellett - vesztfáliai lelkipásztorok is jelen lesznek. Mert a testvéri közösség él. A mostani találkozás is ezt jelezte.

Hafenscher Károly (ifj.)