Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Jézus barátja akarok lenni!

Kultúrkörök

Jézus barátja akarok lenni!

III. országos evangélikus bábjátékverseny

Oszágos Evangélikus Bábjáték Verseny
Élettel és izgalommal teli, zsibongó gyermeksereg töltötte meg február 28-án a Marczibányi Téri Művelődési Központot. Egyházunk Gyermekbizottsága immár harmadik alkalommal rendezte meg az országos evangélikus bábjátékversenyt, ám ez volt az első olyan alkalom, amikor egy valódi színházteremben kerülhetett sor a nemes versengésre. Ráadásul idén az elmúlt évhez képest kétszer annyi csoport vállalta a megmérettetést...

Az országos evangélikus bábjátékversenyen - melyet most is a 6-13 éves, általános iskolás korosztály számára hirdettek meg - tíz hazai és egy határon túli csapat vett részt. A saját készítésű bábok segítségével előadott, bibliai példázatokat bemutató rövid jelenetek három órán keresztül kínáltak színvonalas kikapcsolódást minden jelenlévőnek.

Mielőtt azonban a paraván mögött magasba lendült volna az első bábos keze, a szervezők nevében Sikter János lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, majd Joób Máté kelenföldi lelkipásztor áhítata következett. A műsorvezető szerepét magára vállaló Sikter Jánosnak a verseny megkezdéséig már csak egyetlen kihagyhatatlan teendője maradt: a zsűritagok bemutatása. Cselovszky Ferenc Deák téri lelkész, valamint Döbrentey Ildikó meseíró (a zsűri elnöke) már tavaly is "ítélkezett" a versenyzők felett. Hozzájuk ezúttal két új tag, Farkas Zsuzsanna bábpedagógus és tűzzománckészítő, illetve Levente Péter színész-rendező csatlakozott.

A bevezető rész után Döbrentey Ildikó a versenyre való ráhangolódásban, a feszültségek oldásában segítette a résztvevőket. "Ti is fejlődtök, és a bábverseny is fejlődik - szólította meg a gyerekeket. - Idén már nem egy gyülekezeti teremben, hanem egy igazi színházban gyűltünk össze. A mi feladatunk az lesz, hogy eldöntsük, melyik jelenet tetszett nekünk a legjobban. Ez fontos dolog, de nem a legfontosabb. A leglényegesebb ugyanis az, hogy míg elkészítetek egy bábot, megértetek és gyakoroltok egy jelenetet, közelebb kerülhettek Krisztushoz. Ő ma is itt lesz veletek. Számára nem az a döntő, hogy hányadik helyen végeztek, hanem az, hogy mellette akartok-e lenni. Úgy menjetek fel a színpadra, hogy arra gondoltok: Jézus barátja akarok lenni!"

A zsűrielnök szavait követően a helyükre kerültek a díszletek és a mikrofonok, kialudtak a fények, és megkezdődtek az előadások. Elsőként a rákospalotai hittancsoport lépett a színpadra az irgalmas samaritánusról szóló történettel. Ez a példázat nem egyedül az ő fantáziájukat ragadta meg: az ősagárdi Csipikék hittancsoport, a bonyhádiak csapata, valamint a simontornyai bábosok is ennek a bemutatását választották. (Rajtuk kívül a Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola Cseperedők csoportja, valamint az árny- és szerepjátékot is felhasználó pécsi hittancsoport döntött azonos téma, a nagy vacsora példázata mellett.)

A Tengelicről érkezett Szivárvány bábcsoport által előadott jelenetet színes keretjáték is kísérte. A tavalyi győztes, a zirci protestáns hittancsoport egy ószövetségi történet, Nátán próféta példázatának megjelenítése mellett döntött. Mint vezetőjük, Szilas Attiláné elárulta, "lehet, hogy sokak számára meglepő a témaválasztás, hiszen talán könnyebben érthetőnek tűnik egy újszövetségi történet. Én azért szeretem ezt a példázatot, mert a segítségével a gyerekek sokat tanulhatnak Dávid királyról. És ami a legfőbb: már maga a közös készülés is nagy örömöt szerzett mindenki számára".

Ének, zene, szavak, bábok és színek kavalkádja, háromórás "maratoni" bábjáték után jólesett egy kis szusszanás az ebédszünetben. Mint azt a verseny főszervezője, Joób Réka gyermekreferens elmondta, nagy öröm számára, hogy az evangélikus gyülekezetek bábozáshoz kedvet érző tagjai ilyen szép számban képviseltették magukat. Nem egy olyan hitoktató is jelentkezett, aki azelőtt még sohasem foglalkozott bábozással.

A Brassó melletti csernátfalui vasárnapi iskola csapatának egyik vezetője, Szőcs Ildikó is - mind ez idáig - "csak" matematikát és fizikát tanított. "Elsősorban azért jöttünk ide, hogy minél többet lássunk, halljunk, tapasztaljunk" - mondta. Az Erdélyből érkezett gyerekek helyezést nem értek el, ízes magyar beszédük azonban nagy elismerést aratott.

A rövid ebédszünet alatt a zsűri is meghozta döntését. E szerint a szellemes keretjáték, a tiszta gyermekhangon felcsendülő népdalok, az igényes kivitelezésű bábok és a színvonalas előadás jutalmaként a nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola Cseperedők nevet viselő csapata érdemelte ki az első díjat. Harmadik helyezést ért el az ősagárdi Csipikék Hittancsoport, második lett a tengelici Szivárvány Bábcsoport. A különdíjat a pécsi hittanosok nyerték. (Az első, második és harmadik helyezett pénzjutalomban is részesült.) Az alkalom a győri Vaskakas Bábszínház "A szépen szóló Grüffmadár" című bábjátékával zárult.

A III. országos evangélikus bábjátékversenyről az Örömhír legközelebbi, március 21-i adásában láthatunk rövid, képes beszámolót.

- gazdag -